Tìm hiểu môn Nguyên lý kế toán

pdf 5 trang vanle 17/05/2021 2570
Bạn đang xem tài liệu "Tìm hiểu môn Nguyên lý kế toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdftim_hieu_mon_nguyen_ly_ke_toan.pdf

Nội dung text: Tìm hiểu môn Nguyên lý kế toán

  1. Vũ Quốc Thông NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ThS. VŨ QUỐC THÔNG 1
  2. Vũ Quốc Thông MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 2
  3. Vũ Quốc Thông 3
  4. Vũ Quốc Thông NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC 4
  5. Vũ Quốc Thông ĐÁNH GIÁ CỦA MÔN HỌC - KIỂM TRA GIỮA KỲ (buổi 7 – tại lớp) - KIỂM TRA CUỐI KỲ TÀI LIỆU CỦA MÔN HỌC - SÁCH GIÁO TRÌNH - SLIDE BÀI GIẢNG - HỆ THỐNG BÀI TẬP - 5