Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái bình dương - Chương 5: Các liên kết kinh tế và thương mại khu vực Châu á – Thái bình dương

pdf 24 trang vanle 22/06/2021 280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái bình dương - Chương 5: Các liên kết kinh tế và thương mại khu vực Châu á – Thái bình dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkinh_te_va_thuong_mai_cac_nuoc_chau_a_thai_binh_duong_chuong.pdf

Nội dung text: Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái bình dương - Chương 5: Các liên kết kinh tế và thương mại khu vực Châu á – Thái bình dương

 1. CHƢƠNG 5. CÁC LIÊN KẾT KINH TẾ VÀ THƢƠNG MẠI DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƢƠNG 5.1 Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2 Khu vực mậu dịch tự do ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc 5.3 Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – TBD DHTM_TMU5.4 CácDHTM_TMU liên kế kinh tế và thƣơngDHTM_TMU mại khác trongDHTM_TMU khu vực Châu ÁDHTM_TMU – TBD DHTM_TMU 5.5 Triển vọng hợp tác kinh tế - thƣơng mại khu vực Châu Á - TBD DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 2. DHTM_TMU DHTM_TMU5.1. Khu vựcDHTM_TMU mậu dịch tựDHTM_TMU do ASEAN DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU QuáDHTM_TMU trình DHTM_TMUNhân tố DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU đàm phán ra đời Nhân tố bên AFTA: trong Nhân tố bên DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUngoài DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 3. DHTM_TMU DHTM_TMU5.1. Khu vựcDHTM_TMU mậu dịch DHTM_TMUtự do ASEANDHTM_TMU DHTM_TMU Mục tiêu: Thu hút DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUFDI vào DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU ASEAN Thực hiện tự do hoá thương DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUmại LàmDHTM_TMU cho DHTM_TMU DHTM_TMU ASEAN ASEAN thích nghi với những điều kiện kinh tế quốc tế đang thay đổi. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 4. DHTM_TMU DHTM_TMU5.1. Khu vựcDHTM_TMU mậu dịch tựDHTM_TMU do ASEAN DHTM_TMU DHTM_TMU Nội dung của AFTA DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUThống nhất và côngDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU nhận tiêu chuẩn Công nhận việc cấp CEPT hàng hoá giữa các C/O của nhau. nước thành viên Xoá bỏ những qui Tiến hành hoạt động định hạn chế đối với tư vấn vĩ mô DHTM_TMU DHTM_TMU ngoại thương.DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 5. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUChƣơng trình thuế quan ƣu đãi hiệu lực chung Khung thời gian thực hiện: Lộ trình cắt giảm thuế: DHTM_TMUPhạm vi áp dụng DHTM_TMU DHTM_TMU Điều kiện để hƣởng ƣu đãi thuế quan CEPT Loại bỏ hàng rào phi thuế quan DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hợp tác để thống nhất các tiêu chuẩn và sự phù hợp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 6. DHTM_TMU CơDHTM_TMU hội và tháchDHTM_TMU thức khi Việt DHTM_TMUNam tham gia DHTM_TMUAFTA DHTM_TMU • Tăng cường quan hệ hợp tác với các quốc gia thành viên • Thúc đẩy hơn nữa quan hệ KT-TM và đầu tư • Thúc đẩy quan hệ song, đa phương của Việt Nam với các Cơ hội: đối tác trong và ngoài khu vực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU • Tham gia AFTA là bước chuẩn bị cho Việt Nam tham gia hội nhập khu vực và quốc tế • Phải tuân theo một luật chơi mới • Phải đảm bảo thực hiện tốt các cam kết hội nhập trong bối DHTM_TMUThách thức:DHTM_TMU cảnh có DHTM_TMUsự khác biệt trình độDHTM_TMU phát triển DHTM_TMU DHTM_TMU • Nỗ lực để đạt được sự phát triển đồng đều giữa các nước DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 7. DHTM_TMU 5.2.DHTM_TMU Khu vực mậuDHTM_TMU dịch tự do ASEANDHTM_TMU- TrungDHTM_TMU Quốc DHTM_TMU Là khu vực liên kết những DHTM_TMUnền kinhDHTM_TMU tế đang phát DHTM_TMUCó số dân đông nhấtDHTM_TMU thế Có GDP khoảngDHTM_TMU 2.000 tỷ DHTM_TMU triển, năng động, nhiều giới – 1,8 dân USD triển vọng Là khu vực có tính bổ Có nhiều điểm thuận lợi Tổng kim ngạch TM DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUsung cao trong liên DHTM_TMUkiết về lịch sử,DHTM_TMU văn hoá, địa DHTM_TMU khoảng 1.200 tỷ USD kinh tế lý DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 8. DHTM_TMU DHTM_TMUCam kết cắtDHTM_TMU giảm thuế quanDHTM_TMU trong ACFTADHTM_TMU DHTM_TMU  Cam kết cắt giảm chung của các nƣớc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Chương trình “Thu hoạch sớm” (EHP)  Danh mục giảm thuế thông thường (NT)  Danh mục nhạy cảm (SL) DHTM_TMU Cam kếtDHTM_TMU cắt giảm của ViệtDHTM_TMU Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 9. DHTM_TMU DHTM_TMUTác động củaDHTM_TMU ACFTA đếnDHTM_TMU Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU Khó khăn và thách Lợi ích: thức: DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tiếp cận thị trường Trung Sức cạnh tranh Quốc (thị trường khổng lồ của các sản phẩm và đầy tiềm năng trên cả công nghiệp phương diện SX, TD) Cơ hội cho Việt Nam tiếp Cán cân thương cận với các ngành công DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUmại DHTM_TMU DHTM_TMU nghệ cao Thúc đẩy thu hút đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam dưới nhiều hình thức DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 10. DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.DHTM_TMU Khu vực mậu dịch tự do ASEAN DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Quá trình đàm phán ẠJCEP Cắt giảm thuế quan trong AJCEP DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - Nhật Bản DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 11. DHTM_TMU DHTM_TMUTác động DHTM_TMUcủa AJCEP đếnDHTM_TMU Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU Lợi ích: Thách thức: DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU cam kết mặt hàng nông sản sẽ giảm Hàng hóa XK của chậm so với mức giảm trung bình, VN được hưởng trong khi đó đây là mặt hàng xk chủ thuế suất 0% lực của VN Tác động đến đầu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMURào cản vệDHTM_TMU sinh an toàn thực phẩmDHTM_TMU DHTM_TMU tư của Nhật vào đối với thị trường Nhật Bản VN Tác động đến chuyển giao công nghệ và đào tạo DHTM_TMU DHTM_TMUnguồn nhân lực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 12. DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.DHTM_TMU Khu vực mậu dịch tự do ASEAN DHTM_TMUCam kết trong lĩnhDHTM_TMU vực thƣơng mại hàng hóa DHTM_TMU Cam kết trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - Hàn Quốc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 13. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tác động của AKFTA đến Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMULợi ích: DHTM_TMU Có những tác động lâu dài đến cơ cấu của các ngành kinh tế nước ta DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Gia tăng của Hàn Quốc Thách thức: DHTM_TMUvào Việt Nam. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Cơ xuất hàng hóa xuất DHTM_TMU DHTM_TMUnhập khẩu DHTM_TMU DHTM_TMU phứcQuy tạp địnhvề kiểm chặt dịch chẽ, với hàng nông sản, thực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU phẩm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 14. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.3. APEC DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 15. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nhân tố ra đời APEC DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU cao Tốccủa khuđộ tăng vực trưởngChâu Á – Thái Bình Dương DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Xu thế toàn cầu hóa phát triển mạnh với sự ra đời của nhiều liên kết kinh tế trên toàn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU thế giới Tại CA DHTM_TMU DHTM_TMUkinh tế ngày càng tuỳDHTM_TMU DHTM_TMU thuộc lẫn nhau một cách chặt chẽ hơn-TBD về các nền nhiều mặt DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 16. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUMục tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phát triển Thúc đẩy và củng cố hệ DHTM_TMU DHTM_TMUTăng trƣởng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU thống TM kinh tế đa phƣơng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUTăng cƣờng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU sự phụ thuộc lẫn nhau và thịnh vƣợng của các nền kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 17. DHTM_TMU DHTM_TMU QuyDHTM_TMU tắc hoạt độngDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đảm bảo mối tương Toàn diện Phối hợp với WTO DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU đồng DHTM_TMU DHTM_TMU Lấy mức bảo hộ hiện Không phân biệt đối Đảm bảo công khai tại làm mốc chỉ giảm xử không tăng thêm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tất cả các thành viên Có sự linh hoạt trong tiến hành TDH theo thực hiện TDH Hợp tác các thời gian biểu thương mại và đầu tư DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 18. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Bộ máy tổ chức DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 19. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hoạt động của APEC DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 20. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hoạt động của APEC DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 21. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hoạt động của APEC DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 22. DHTM_TMU LợiDHTM_TMU ích và khóDHTM_TMU khăn khi giaDHTM_TMU nhập APECDHTM_TMU DHTM_TMU Lợi ích: Khó khăn: DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nhận thức về Về chính trị vai trò của APEC Khó khăn trong tiến trình Về thƣơng mại DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUhội nhập DHTM_TMU DHTM_TMU APEC Năng lực cạnh Về thu hút FDI tranh DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 23. DHTM_TMU DHTM_TMU 5.4.DHTM_TMU Các liên kết khác trong khu vực Châu Á  Tam giác tăng trưởng vùng lân cận Malaisia + Thái Lan + Indonesia; Việt Nam + Lào + Campuchia; Campuchia + Thái Lan + Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tứ giác phát triển sông Mêcông (Trung Quốc + Mianma + Thái Lan + Lào)  DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU- TBD DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 24. DHTM_TMU DHTM_TMU5.5. Triển vọngDHTM_TMU hợp tác KT-TMDHTM_TMU của Châu Á DHTM_TMU- TBD DHTM_TMU Hình thành FTA thế hệ mới: cam Hình thành FTA kết cắt giảm sâu DHTM_TMU DHTM_TMU khu vực:DHTM_TMU TPP DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU hơn, tiêu chuẩn và RCEP cao hơn, cải cách nhiều hơn Hợp tác của Các liên kết khu vực với bên DHTM_TMU DHTM_TMUngày càngDHTM_TMU được DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU ngoài không củng cố và phát ngừng phát triển triển DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU