Thanh toán điện tử - Chương 6: Hệ thống chuyển khoản điện tử và thanh toán hóa đơn điện tử

pdf 26 trang vanle 28/05/2021 3150
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thanh toán điện tử - Chương 6: Hệ thống chuyển khoản điện tử và thanh toán hóa đơn điện tử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfthanh_toan_dien_tu_chuong_6_he_thong_chuyen_khoan_dien_tu_va.pdf

Nội dung text: Thanh toán điện tử - Chương 6: Hệ thống chuyển khoản điện tử và thanh toán hóa đơn điện tử

 1. DHTM_TMU 1
 2. DHTM_TMU 6.1 HỆ THỐNG CHUYỂN KHOẢN ĐIỆN TỬ (EFT) 6.2 HỆ THỐNG THANH TOÁN BỪ TRỪ TỰ ĐỘNG ACH 6.3 HỆ THỐNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (EBPP)
 3. DHTM_TMU Khái niệm CKĐT Các loại hình chuyển CKĐT Quy trình CKĐT
 4. DHTM_TMU Chuyển khoản điện tử là nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác trong cùng một hệ thống hoặc giữa các hệ thống với nhau thông qua mạng máy tính và các phương tiện điện tử khác
 5. DHTM_TMU -Chuyển khoản cùng hệ thống - Chuyển khoản khác hệ thống -EFT qua POS -ACH debit - EFT qua ATM - ACH credit -EFT qua TEL/WEB - E-check - . - Credit/Debit Card
 6. DHTM_TMU CKĐT cùng hệ thống CKĐT khác hệ thống
 7. DHTM_TMU Chuyển khoản điện tử cùng hệ thống (thanh toán điện tử nội bộ) là nhiệm vụ chuyển tiền thanh toán giữa 2 hoặc nhiều chi nhánh của cùng 1 ngân hàng. Việc thanh toán không có sự chuyển dịch của dòng tiền vật lý và tổng nguồn vốn ngân hàng trước và sau khi thanh toán là không đổi CKĐT
 8. DHTM_TMU 1 Website ngân hàng Người nhận Người gửi Username Password Đăng nhập 2 Ghi nợ 3 Ghi có Máy chủ Lệnh chuyển tiền NH chi nhánh B NH chi nhánh A
 9. DHTM_TMU Chuyển khoản điện tử khác hệ thống là nghiệp vụ chuyển tiền thanh toán giữa 2 hoặc nhiều ngân hàng thương mại khác hệ thống trong cùng địa bàn và khác địa bàn CKĐT
 10. DHTM_TMU Người gửi Người nhận 1 5 6 Thông 6 Lệnh Tổng đài mạng tin chuyển Ghi nợ 4 thanh Ghi có khoản Thông báo Thông báo toán y/c chuyển chuyển 2 khoản 3 khoản Chuyển tiền NH – NH – chi nhánh A chi nhánh B NH – nhà nước
 11. DHTM_TMU Khái niệm ACH Chức năng của ACH Cách thức vận hành của ACH
 12. DHTM_TMU Mạng ACH là một hệ thống mạng kết nối các ngân hàng và các tổ chức tài chính, nhằm lưu trữ, chuyển tiếp và xử lý các giao dịch thanh toán điện tử. Các giao dịch nhận được bởi tổ chức tài chính trong ngày sẽ được lưu trữ và xử lý sau theo chế độ hàng loạt.
 13. DHTM_TMU ACH là cơ sở thanh toán bù trừ dựa trên máy tính được thành lập để xử lý việc trao đổi các giao dịch điện tử. ACH có khả năng xử lý một số lượng lớn giao dịch hoặc những giao dịch lớn tích lũy trong ngày. ACH xử lý 2 loại giao dịch chính: - Direct Deposit via ACH - Direct Payment via ACH
 14. DHTM_TMU ACH Operator Originator Receiver CÁC BÊN THAM GIA TRONG HỆ THỐNG ACH ODFI RDFI
 15. DHTM_TMU
 16. DHTM_TMU Khái niệm thanh toán hóa đơn điện tử Đặc điểm thanh toán hóa đơn điện tử Các loại hình thanh toán hóa đơn điện tử Quy trình thanh toán hóa đơn điện tử
 17. DHTM_TMU Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử Thanh toán hóa đơn điện tử là giải pháp cho phép nhà cung cấp và người mua trao đổi dữ liệu hóa đơn điện tử, để cho họ được trình bày và xử lý thanh toán
 18. DHTM_TMU
 19. DHTM_TMU Thanh toán hóa đơn điện tử không phải là hệ thống thanh toán độc lập, quá trình thanh toán vẫn phải sử dụng 1 trong 5 hệ thống thanh toán thẻ, ví điện tử, vi thanh toán, séc điện tử, chuyển khoản điện tử Các thành phần tham gia trong hệ thống thanh toán hóa đơn điện tử bao gồm các thành phần: Khách hàng, Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, Ngân hàng, Tổ chức tự lập hóa đơn (Điện, nước, internet, ) Mang lại lợi ích cho nhà cung cấp và sự thuận tiện cho khách hàng
 20. DHTM_TMU Biller direct model Portal-based model Email - based model Service bureau model Consolidator model Invited-pull model Consumer-centric Application Service model Provider model
 21. DHTM_TMU TẠI VIỆT NAM Thanh toán thông qua ngân hàng trực tuyến Thanh toán trực tiếp tại website của người lập hóa đơn Thanh toán thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn điện tử www.vban.vn www.paybill.com.vn
 22. DHTM_TMU Mô hình thanh toán trực tiếp (Biller direct model) Mô hình thanh toán tích hợp (Consolidator model)
 23. DHTM_TMU Customer CPP (Customer CSP (Customer payment provider) service provider) Consolidator Biller CÁC BÊN THAM GIA TRONG TTHĐ BPP (Biller BSP (Biller payment provider) service providers)
 24. DHTM_TMU 1 2 Khách hàng Biller 3 4 6 NCCDV thanh toán 5 NH của biller NH của KH
 25. DHTM_TMU
 26. DHTM_TMU