Thanh toán điện tử - Chương 5: Hệ thống thanh toán sec điện tử

pdf 15 trang vanle 28/05/2021 2640
Bạn đang xem tài liệu "Thanh toán điện tử - Chương 5: Hệ thống thanh toán sec điện tử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfthanh_toan_dien_tu_chuong_5_he_thong_thanh_toan_sec_dien_tu.pdf

Nội dung text: Thanh toán điện tử - Chương 5: Hệ thống thanh toán sec điện tử

 1. DHTM_TMU 1
 2. DHTM_TMU 5.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SEC ĐIỆN TỬ 5.2 CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN SEC ĐIỆN TỬ 5.3 QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA SEC ĐIỆN TỬ
 3. DHTM_TMU Khái niệm sec điện tử Đặc điểm sec điện tử
 4. DHTM_TMU Sec điện tử là phiên bản điện tử có giá trị pháp lý đại diện cho một tấm sec giấy. Sec điện tử là cơ chế thanh toán điện tử đầu tiên được kho bạc Mỹ lựa chọn để tiến hành các khoản thanh toán có giá trị lớn trên mạng Internet.
 5. DHTM_TMU Sec điện tử cũng có tính chất Chứa đựng thông tin giống như thời hạn như séc giấy sec giấy Sec được viết (khai báo) và Có thể kết nối thông tin không chuyển giao cho người nhận giới hạn và trao đổi trực tiếp giữa bằng cách sử dụng các phương các bên tiện điện tử
 6. DHTM_TMU - Account: Số tài khoản - Cheque number: Số hiệu tấm sec - Date: Ngày tháng tạo lập sec - Payee: Người nhận séc - Amount: Số tiền
 7. DHTM_TMU - Name on account: Tên chủ tk - Nam of bank: Tên ngân hàng - Type of Account: Loại tk - Check number: Số sec - Routing Number: Số hiệu NH - Account Number: Số tk
 8. DHTM_TMU FSTC NACHA
 9. •BIPS (Bank Internet Payment System) DHTM_TMU CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG FSML (Financial Services Digital signature Markup Language) EPH (Electronic payments Digital Certificate handler) BIPS (Bank Internet Smart Card Payment System)
 10. DHTM_TMU
 11. DHTM_TMU DỰ ÁN NỀN TẢNG ISAP (Internet Secure ATM Payments) DirectPay
 12. DHTM_TMU ARC (Accounts Receivable PPD (Prearranged Payment Conversion) and Deposit Entry) BOC (Back Office TEL (Telephone-Initiated Conversion) Entry) CCD (Cash Concentration WEB (Internet- or Disbursement) Initiated/Mobile Entries)
 13. DHTM_TMU Người mua Ngân hàng của Authorize.net Trung tâm thanh toán bù Người bán trừ tự động (ACH) Tài khoản ngân hàng của người bán Ngân hàng của người mua
 14. DHTM_TMU1 Người mua 2 Người bán 9 3 8 NH của NH của Người mua Người bán NH của 5 Authorize.net 4 7 6 /resources/echeckdiagram/ ACH
 15. DHTM_TMU