Thanh toán điện tử - Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử

pdf 32 trang vanle 28/05/2021 1340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thanh toán điện tử - Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfthanh_toan_dien_tu_chuong_1_tong_quan_ve_thanh_toan_dien_tu.pdf

Nội dung text: Thanh toán điện tử - Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử

 1. DHTM_TMU BỘ MÔN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN: 3 TÍN CHỈ ĐỐI TƯỢNG: CHÍNH QUY 1
 2. DHTM_TMU 3 tín chỉ (36,9) Điểm thành phần Hệ số Điểm chuyên cần Vắng trên 50% => Không đủ điều kiện dự thi 0.1 - Điểm thảo luận Điểm thực hành 0.3 - Điểm kiểm tra (2 bài kiểm tra) Điểm thi Thi tự luận – 90 phút 0.6 2
 3. DHTM_TMU Giáo trình Thương mại điện tử căn bản – Khoa TMĐT – Trường Đại học Thương Mại (2011) Giáo trình Thanh toán trong thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại (2011) Slide bài giảng Thanh toán điện tử Electronic Payment System for E-Commerce, O’Mahony. D & Peirce. M & Tewari. H (2010) 3
 4. DHTM_TMU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 2: CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN THẺ CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG THANH TOÁN VÍ ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG VI THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG THANH TOÁN SEC ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG CKĐT VÀ THANH TOÁN HĐĐT CHƯƠNG 7: AN TOÀN TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 4
 5. DHTM_TMU 5
 6. DHTM_TMU 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 1.2 KHÁI NIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CỦA TTĐT 1.3 SỰ KHÁC BIỆT CỦA TTĐT VÀ TTTT 1.4 LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA TTĐT 1.5 PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 6
 7. DHTM_TMU Tiền điện tử Tín tệ Hóa tệ 7
 8. DHTM_TMU 8
 9. DHTM_TMU Thanh toán bằng hóa tệ phi kim Gỗ đàn hương - Hawaii Gạo - Philippines Răng cá voi – Đảo Fiji Nô lệ - Châu Phi Lụa – Trung Quốc 9
 10. DHTM_TMU Thanh toán bằng hóa tệ kim loại 10
 11. DHTM_TMU 11
 12. DHTM_TMU Tín tệ kim loại Tiền giấy 12
 13. DHTM_TMU 13
 14. DHTM_TMU Sự phát triển của thanh toán 1994 điện tử 1984 1950 1974 14
 15. DHTM_TMU Khái niệm thanh toán điện tử Các yếu tố cấu thành của thanh toán điện tử 15
 16. DHTM_TMU Nguyên nghĩa E-payment Trực tuyến Tài chính KHÁI NIỆM Viễn thông Tự động hóa Phương tiện Công nghệ sử dụng thông tin 16
 17. DHTM_TMU Các bên tham gia trong thanh toán điện tử Các yếu Công cụ, thiết bị được tố cấu sử dụng trong thanh thành của toán điện tử TTĐT Phương tiện thanh toán điện tử 17
 18. DHTM_TMU Người bán hàng ( Merchant) Tổ chức phát hành phương tiện thanh Người mua toán (Visa, Master ( Buyer) Card) CÁC BÊN THAM GIA TRONG TTĐT Các tổ chức, trung Các ngân hàng của gian cung cấp dịch vụ người mua và người thanh toán (PSP) bán (Bank) 18
 19. DHTM_TMU CÔNG CỤ, THIẾT BỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TTĐT ATM POS 19
 20. DHTM_TMU PHƯƠNG TIỆN TTĐT 20
 21. DHTM_TMU Giống nhau Về môi trường hoạt động Về phương tiện, công cụ thanh toán 21
 22. DHTM_TMU Khác nhau Thanh toán điện tử Về quy mô thanh toán Thanh toán trực tuyến 22
 23. DHTM_TMU Khác nhau Về thời gian thực 23
 24. DHTM_TMU Lợi ích của thanh toán điện tử Hạn chế của thanh toán điện tử 24
 25. DHTM_TMU 25
 26. DHTM_TMU 26
 27. DHTM_TMU Phân chia theo Phân chia theo thời gian thực bản chất giao dịch Phân chia theo cách Phương tiện thanh thức tiếp nhận phương toán tiện thanh toán 27
 28. DHTM_TMU Phân chia theo thời gian thực Thanh toán ngoại tuyến Thanh toán trực tuyến 28
 29. DHTM_TMU Phân chia theo bản chất giao dịch 29
 30. DHTM_TMU Phân chia theo cách thức tiếp nhận phương tiện thanh toán Thanh toán trên web Thanh toán trên các phương tiện điện tử khác 30
 31. DHTM_TMU Phương tiện thanh Thẻ thanh toán Ví điện tử toán Chuyển khoản điện tử Thanh toán bằng xuất trình hóa đơn điện tủ Vi thanh toán Sec điện tử 31
 32. DHTM_TMU 32