Tài chính ngân hàng - Chương 6: Quản trị tiền mặt trong MNC

pptx 14 trang vanle 17/05/2021 2860
Bạn đang xem tài liệu "Tài chính ngân hàng - Chương 6: Quản trị tiền mặt trong MNC", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxtai_chinh_ngan_hang_chuong_6_quan_tri_tien_mat_trong_mnc.pptx

Nội dung text: Tài chính ngân hàng - Chương 6: Quản trị tiền mặt trong MNC

 1. Lương Minh Hà Khoa Tài chính – Học viện Ngân hàng
 2. Mục tiêu của chương – Lý thuyết • Tại sao MNC phải quản trị tiền mặt? • Thanh toán số dư ròng đa phương? • Trung tâm lưu chuyển tiền mặt tập trung? • Kỹ thuật chuyển giá quốc tế? • Thế nào là quỹ đóng? Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 2
 3. Mục tiêu của chương – Bài tập • Mạng thanh toán số dư ròng đa phương • Xác định lượng tiền mặt dự trữ cần có • Kỹ thuật định giá chuyển nhượng Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 3
 4. Nội dung chính 1. Quản trị tiền mặt quốc tế 2. Hệ thống quản trị tiền mặt quốc tế 3. Chuyển giá quốc tế 4. Quỹ đóng Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 4
 5. 1. Quản trị tiền mặt quốc tế • Trả lời các câu hỏi sau: 1. Quản trị tiền mặt là gì? 2. Sự cần thiết phải quản trị tiền mặt? 3. Mục tiêu của quản trị tiền mặt? 4. Nội dung của quản trị tiền mặt? Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 5
 6. 1. Quản trị tiền mặt quốc tế • Nội dung của quản trị tiền mặt: ‒ Quy mô số dư tiền và các nhân tố ảnh hưởng ‒ Lựa chọn loại tiền dự trữ ‒ Nơi đặt quỹ tiền mặt Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 6
 7. 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Hệ thống thanh toán số dư ròng đa phương • Trung tâm chuyển tiền tập trung Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 7
 8. 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Hệ thống thanh toán số dư ròng đa phương (multilateral netting) - Là cơ chế tiết kiệm và hiệu quả để xử lý các giao dịch ngoại hối giữa các công ty con - Điều kiện thực hiện: Không phải nước nào cũng cho phép thực hiện thanh toán số dư ròng. Vai trò? Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 8
 9. 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế • Trung tâm lưu chuyển tiền mặt tập trung Tất cả các giao dịch giữa các chi nhánh và công ty mẹ đều được thực hiện thông qua trung tâm lưu chuyển tiền mặt tập trung. Vai trò? So sánh với Hệ thống thanh toán số dư ròng đa phương? Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 9
 10. 2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế Multilateral netting Trung tâm lưu chuyển tiền mặt ‒ Tiền mặt được phân bổ hợp lý ‒ Làm giảm số lượng giao dịch và trong toàn MNC, có lợi đối với cả từ đó giảm tổng phí giao dịch, chi nhánh và cty mẹ ‒ Làm giảm lượng tiền lưu chuyển ‒ Cty mẹ: phân bổ tiền đầu tư giữa các chi nhánh, vào nơi có ls cao, có nguồn tiền từ nơi có ls thấp ‒ Tiết kiệm thời gian quản lý ‒ Chi nhánh: có được nguồn vay với ls thấp, có thể mang tiền dư thừa đầu tư tại nơi có ls cao. Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 10
 11. 3. Chuyển giá quốc tế • Giá chuyển nhượng? Chuyển giá? • Nguyên nhân gian lận thuế? • Kỹ thuật? • Tác động tới thu nhập MNC và nguồn thu chính phủ các nước như thế nào? Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 11
 12. 3. Chuyển giá quốc tế • Nguyên nhân ‒ Sự chênh lệch thuế thu nhập giữa các quốc gia ‒ Khác biệt về thuế nhập khẩu (khi xuất khẩu hàng hóa) ‒ Quy định hạn chế chuyển ngoại hối của chính phủ các nước ‒ Khả năng can thiệp của chính phủ đối với gian lận thuế thông qua chuyển giá Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 12
 13. 3. Chuyển giá quốc tế • Kỹ thuật gian lận thuế thông qua chuyển giá 1. Chuyển giá trực tiếp: giữa công ty mẹ - chi nhánh 2. Chuyển giá gián tiếp: tại một nước thứ 3 Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 13
 14. 3. Chuyển giá quốc tế • Tác động của gian lận thuế thông qua chuyển giá? Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH 14