Phân tích đầu tư chứng khoán - Bài 5: Lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng

ppt 13 trang vanle 2290
Bạn đang xem tài liệu "Phân tích đầu tư chứng khoán - Bài 5: Lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptphan_tich_dau_tu_chung_khoan_bai_5_lua_chon_hop_ly_cua_nguoi.ppt

Nội dung text: Phân tích đầu tư chứng khoán - Bài 5: Lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng

 1. PGS,TS Đồn Thị Mỹ Hạnh hanhkth@yahoo.com.vn
 2. BA GIẢ THIẾT TRONG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH BẰNG HÌNH HỌC Phân nhĩm Thích Tỷ lệ thay hàng tiêu số lượng thế biên dùng theo nhiều hơn ít giảm dần sở thích Cĩ tính A > B và B > C A > C bắc cầu
 3. Tỷ lệ thay thế biên giữa 2 sản phẩm X và Y là số lượng sản phẩm Y phải giảm đi để có thêm 1 X. Phối hợp Số lượng sản phẩm MRSXY X Y A 1 13 B 2 8 −5 C 3 5 −3 D 4 3 −2 E 5 2 −1
 4. ĐƯỜNG ĐẲNG ÍCH CĨ DẠNG NHƯ THẾ NÀO? Dốc xuống về bên phải Y1 Lồi về phía gĩc Y2 trục tọa độ Y3 U1 Y4 Uo Khơng 0 X1 X2 X3 X4 cắt nhau Đường đẳng ích là tập hợp những phối hợp tiêu dùng khác nhau đạt được mức lợi ích bằng nhau
 5. TẠI SAO NHỮNG ĐƯỜNG ĐẲNG ÍCH KHƠNG THỂ CẮT NHAU? Y • B • A • C 0 X
 6. MỘT SỐ DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA ĐƯỜNG ĐẲNG ÍCH Y Y X X
 7. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG NGÂN SÁCH X.PX + Y.PY = I PX I Y = − X + PY PY
 8. ĐƯỜNG NGÂN SÁCH Độ dốc của đường Y ngân sách là: I /PY PX − PY X I /PX
 9. ĐƯỜNG NGÂN SÁCH DỊCH CHUYỂN Y Y I /PY I /PY X I /P X X I /PX Thu nhập thay đổi Giá thay đổi
 10. PHỐI HỢP TIÊU DÙNG TỐI ƯU Y A B Y1 U3 C U2 U1 X1 X
 11. SUY RA ĐƯỜNG CẦU CÁ Y1 Đường tiêu E1 E2 dùng theo giá NHÂN Y2 TỪ ĐỒ THỊ CÂN BẰNG X X X TIÊU Giá 1 2 DÙNG P1 P2 X1 X2 X
 12. Y E Y1 1 E2 Y2 X1 X2 X Y2 1 PX giảm