Marketing căn bản - Nghiên cứu Marketing

pdf 7 trang vanle 25/05/2021 2800
Bạn đang xem tài liệu "Marketing căn bản - Nghiên cứu Marketing", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfmarketing_can_ban_nghien_cuu_marketing.pdf

Nội dung text: Marketing căn bản - Nghiên cứu Marketing

  1. Nghiên cứu Marketing
  2. Nội dung chương này các khái niệm nghiên cứu marketing mục đích nghiên cứu marketing phân loại nghiên cứu marketing Qui trình nghiên cứu marketing
  3. “Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống các thông tin (dữ liệu) về các vấn đề liên quan đến các hoạt động Marketing hàng hoá và dịch vụ.” Hiệp hội Marketing Mỹ
  4. “Nghiên cứu Marketing là 1 nỗ lực có hệ thống nhằm thiết kế, thu thập, phân tích, báo cáo các số liệu và các khám phá liên quan đến 1 tình huống đặc biệt mà công ty đang phải đối phó.” Phillip Kotler
  5. Mục đích của NC marketing Hiểu rõ khách hàng. Hiểu rõ các đối thủ cạnh tranh. Hiểu rõ tác động của môi trường đến doanh nghiệp. Hiểu rõ các điểm mạnh, điểm yếu của ta.
  6. Các loại NC marketing
  7. Qui trình NC marketing Báo cáo kết quả nghiên cứu Xử lý và phân tích Thu thập thông tin Lựa chọn nguồn thông tin Phát hiện vấn đề và mục tiêu nc