Marketing căn bản - Định giá sản phẩm

pdf 12 trang vanle 25/05/2021 3970
Bạn đang xem tài liệu "Marketing căn bản - Định giá sản phẩm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfmarketing_can_ban_dinh_gia_san_pham.pdf

Nội dung text: Marketing căn bản - Định giá sản phẩm

 1. 7 Định giá sản phẩm
 2. Nội dung chương này giá cả là gì nhân tố ảnh hưởng tới giá phương pháp định giá chiến lược định giá qui trình định giá
 3. 1. Giá cả sản phẩm
 4. “giá cả là số tiền hay sản phẩm mà ta yêu cầu đưa ra để đổi lấy cái gì khác (quyền sở hữu, quyền sử dụng )”
 5. 2. Nhân tố ảnh hưởng tới giá Yếu tố bên trong Yếu tố bên ngoài •Bản chất của thị trường •Mục tiêu Marketing và nhu cầu •Chiến lược Marketing Quyết định •Cạnh tranh hỗn hợp giá •Các yếu tố khác (nền •Chi phí kinh tế , chính phủ, •Các yếu tố khác vv )
 6. 3. Phương pháp định giá 1. định giá dựa vào chi phí 2. định giá cạnh tranh 3. định giá theo giá trị khách hàng
 7. Phương pháp định giá 1. định giá dựa vào chi phí • định giá cộng chi phí G = Z + m G: giá Z: chi phí một đơn vị dự kiến m: mức lãi dự kiến
 8. Phương pháp định giá 1. định giá dựa vào chi phí • định giá theo mục tiêu lợi nhuận Chi phí, Doanh thu lãi Doanh thu đạt lợi nhuận mục tiêu Lợi nhuận mục tiêu Doanh thu hoà vốn Biến Tổng phí Tổng doanh chi phí thu Lỗ Định phí Sản lượng Sản lượng đạt lợi Sản lượng hoà vốn nhuận mục tiêu
 9. Phương pháp định giá 2. định giá dựa vào cạnh tranh 1. định giá theo cạnh tranh hiện hành bằng thấp hơn cao hơn đối thủ đối thủ đối thủ 2. định giá đấu thầu kín
 10. Phương pháp định giá 3. định giá theo giá trị cảm nhận của khách hàng
 11. 4. Chiến lược định giá 1. Giá hớt váng 2. Giá thâm nhập 3. Giá trung hoà tài liệu trang 111 - 112
 12. 5. qui trình định giá Thu thập Tính toán chi Nhận dạng Nhận dạng thông tin phí khách hàng cạnh tranh Phân tích Phân tích Phân tích Phân tích chiến lược tài chính phân khúc cạnh tranh Thiết kế Quyết định chiến lược chiến luợc