Marketing căn bản - Chương 10: Xu thế phát triển của marketing

pdf 5 trang vanle 05/06/2021 1150
Bạn đang xem tài liệu "Marketing căn bản - Chương 10: Xu thế phát triển của marketing", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfmarketing_can_ban_chuong_10_xu_the_phat_trien_cua_marketing.pdf

Nội dung text: Marketing căn bản - Chương 10: Xu thế phát triển của marketing

  1. Chƣơng 10 DHTM_TMU XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING Nội dung chính Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và trách nhiệm xã hội của marketing? Ứng dụng và triển vọng marketing? 193
  2. 10.1. Xây dựng mối quan hệ với khách và trách nhiệm xã hội của marketing DHTM_TMU 10.1.1. Xây dựng mối quan hệ với KH 10.1.2. Trách nhiệm xã hội của marketing 10.2. Mở rộng các ứng dụng và triển vọng của marketing 10.2.1. Ứng dụng của marketing 10.2.2. Triển vọng phát triển của marketing 7/8/2017 194
  3. 10.1.1. Xây dựng mối quan hệ với KH DHTM_TMU  Vai trò của khách hàng với doanh nghiệp  Mô hình CRM 10.1.2. Trách nhiệm xã hội của marketing và doanh nghiệp Sự mâu thuẫn các nhóm lợi ích  Sự lãng phí của xã hội  Định hướng tiêu dùng thông minh  Bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng  Marketing bền vững (sustainable marketing) 7/8/2017 195
  4. 10.2. Mở rộng các ứng dụng và triển vọng của marketingDHTM_TMU 10.2.1. Mở rộng ứng dụng của MKT • Với lĩnh vực chính trị xã hội: marketing chính trị, marketing xã hội • Với lĩnh vực kinh doanh: marketing công nghiệp, marketing thương mại, marketing dịch vụ • Với phạm vi thị trường: marketing nội địa, marketing quốc tế 7/8/2017 196
  5. 10.2.2. Triển vọng phát triển của marketingDHTM_TMU  Sự đánh giá của doanh nghiệp và xã hội  Lĩnh vực ứng dụng  Nghề nghiệp marketing 7/8/2017 197