Vật lí 2 - Chương 05: Nhiễu xạ ánh sáng

pdf 11 trang vanle 04/06/2021 2140
Bạn đang xem tài liệu "Vật lí 2 - Chương 05: Nhiễu xạ ánh sáng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfvat_li_2_chuong_05_nhieu_xa_anh_sang.pdf

Nội dung text: Vật lí 2 - Chương 05: Nhiễu xạ ánh sáng

 1. GIÁO TRÌNH VẬT LÝ 2
 2. Phân cực ánh sáng Kính lọc phân cực trong nhiếp ảnh Vật lý 2 \ Chương 5 – Nhiễu xạ ánh sáng
 3. Phân cực ánh sáng  Bản thân mỗi tấm kính vẫn đủ độ trong, ánh sáng có thể truyền qua.  Đặt chồng hai tấm kính lên nhau thì ánh sáng có thể không truyền qua được.  Xoay một trong hai tấm kính thì cường độ sáng qua hai tấm kính thay đổi. Vật lý 2 \ Chương 5 – Nhiễu xạ ánh sáng
 4. Ánh sáng tự nhiên (không phân cực)  Mỗi tia sáng đơn sắc là một sóng điện từ, gồm hai thành phần điện trường và từ trường dao động vuông góc với phương truyền. Ở đây ta chỉ xét thành phần điện trường.  Với một tia sáng tự nhiên, mặt phẳng dao động của điện trường phân bố đều theo mọi phương, gọi là ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng không phân cực. Vật lý 2 \ Chương 5 – Nhiễu xạ ánh sáng
 5. Ánh sáng phân cực  Ánh sáng có véc tơ điện trường chỉ dao động theo một phương xác định được gọi là ánh sáng phân cực thẳng (hay phân cực hoàn toàn). Mặt phẳng phân cực (Q) Q Mặt phẳng dao động (P) P Vật lý 2 \ Chương 5 – Nhiễu xạ ánh sáng
 6. Định luật Malus (về phân cực ánh sáng) T1 T2 2 I  0 IIcos 0 Ánh sáng Ánh sáng Ánh sáng tự nhiên phân cực phân cực thẳng thẳng Khi cho chùm sáng tự nhiên rọi qua hai bản tuamalin đặt đồng trục thì cường độ sáng của chùm sáng truyền qua tỉ lệ thuận với bình phương của cosin góc hợp giữa hai quang trục. Vật lý 2 \ Chương 5 – Nhiễu xạ ánh sáng
 7. Phân cực ánh sáng do khúc xạ Ánh sáng tự nhiên  Tia khúc xạ là ánh sáng phân cực một phần.  Theo phương song song với mặt phẳng tới thì cường độ cực đại. Ánh sáng  Theo phương vuông góc với phân cực một phần mặt phẳng tới thì cường độ cực tiểu (khác 0). Vật lý 2 \ Chương 5 – Nhiễu xạ ánh sáng
 8. Phân cực ánh sáng do phản xạ  Tia phản xạ là ánh sáng phân Ánh sáng cực một phần. Ánh sáng phân cực tự nhiên một phần  Theo phương song song với mặt phẳng tới thì cường độ (n1) cực tiểu. (n2)  Theo phương vuông góc với mặt phẳng tới thì cường độ cực đại.  Tồn tại một góc tới để cho tia n2 tan iB n 21 sáng phản xạ phân cực hoàn n1 toàn, gọi là góc Brewster. Vật lý 2 \ Chương 5 – Nhiễu xạ ánh sáng
 9. Phân cực ánh sáng trong tự nhiên  Trong tự nhiên có những tinh thể có tính dị hướng quang học, nó tạo nên ánh sáng phân cực khi (2) ánh sáng tự nhiên truyền qua nó. (1)  Trong mục này ta xét tinh thể đá Băng lan (một (1) Tia thường, phân cực thẳng dạng hình thù của Canxi carbonate). (2) Tia bất thường, phân cực thẳng Vật lý 2 \ Chương 5 – Nhiễu xạ ánh sáng
 10. Phân cực ánh sáng trong tự nhiên d ux  a 0x cos t 2 nnd  02 Ánh sáng tự nhiên uacosty0y  2 u2 u u u x y x y 2 221 cos sin aa0x 0y aa0x 0y Vật lý 2 \ Chương 5 – Nhiễu xạ ánh sáng
 11. Kính lọc phân cực Kính lọc phân cực đã loại bỏ ánh sáng tán xạ bởi những giọt hơi nước, sương mờ và đã tạo nên một bức ảnh phong cảnh trong hơn nhiều so với bình thường. Vật lý 2 \ Chương 5 – Nhiễu xạ ánh sáng