Thương mại điện tử căn bản - Chương 5: Những lĩnh vực ứng dụng và tương lai của thương mại điện tử

pdf 12 trang vanle 28/05/2021 2210
Bạn đang xem tài liệu "Thương mại điện tử căn bản - Chương 5: Những lĩnh vực ứng dụng và tương lai của thương mại điện tử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfthuong_mai_dien_tu_can_ban_chuong_5_nhung_linh_vuc_ung_dung.pdf

Nội dung text: Thương mại điện tử căn bản - Chương 5: Những lĩnh vực ứng dụng và tương lai của thương mại điện tử

 1. DHTM_TMU CHƯƠNG 5 NHỮNG LĨNH VỰC ỨNG DỤNG VÀ TƯƠNG LAI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Bộ môn Thương mại điện tử 1
 2. NỘI DUNG CHÍNH DHTM_TMU • NHỮNG LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CỦA TMĐT 1 • TƯƠNG LAI CỦA TMĐT 2 • XU HƯỚNG TÍCH HỢP THỊ TRƯỜNG THỰC 3 VÀ THỊ TRƯỜNG ẢO Bộ môn Thương mại điện tử 2
 3. 5.1. NHỮNG LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CỦA TMĐT DHTM_TMUThương mại hàng hóa, dịch vụ Các lĩnh vực Lĩnh vực ứng dụng ngân hàng, khác tài chính Chính phủ Xuất bản điện tử điện tử Đào tạo trên mạng Bộ môn Thương mại điện tử
 4. THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA DỊCH VỤ DHTM_TMU Sản xuất và thương mại bán buôn Bán lẻ điện tử Kinh doanh dịch vụ Bộ môn Thương mại điện tử
 5. LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH DHTM_TMU Ngân Dịch vụ hàng tài chính hỗn hợp hỗn hợp Ngân hàng ảo Vay vốn Đầu tư trực trực tuyến tuyến Bộ môn Thương mại điện tử
 6. XUẤT BẢN ĐIỆN TỬ Xuất bảnDHTM_TMUđiện tử (xuất bản trực tuyến) là quá trình sử dụng máy tính và các hình thái phần mềm đặc biệt nhằm kết hợp đoạn văn bản và hình ảnh nhằm tạo ra các tài liệu dựa trên trang web như là tạp chí, cơ sở dữ liệu, sách minh hoạ và các ấn phẩm khác như sách vv với Internet như là phương tiện cho xuất bản Bộ môn Thương mại điện tử
 7. ĐÀO TẠO TRÊN MẠNG DHTM_TMU Đào tạo trên mạng (đào tạo trực tuyến) là việc sử dụng Internet và các công nghệ phù hợp để phát triển, phân phối và mở rộng các nguồn lực đào Bộ môn Thương mại điện tử
 8. CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ DHTM_TMU CPĐT là việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chính phủ, các giao dịch và tương tác của chính phủ với người dân, với doanh nghiệp và với các cơ quan chính phủ khác
 9. 5.2. TƯƠNG LAI CỦA TMĐT DHTM_TMU Góc độ phi công nghệ trong phát triển TMĐT Các xu hướng công nghệ trong TMĐT Bộ môn Thương mại điện tử
 10. GÓC ĐỘ PHI CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN TMĐT DHTM_TMU Mức độ sử dụng Internet Thương mại di động Xử lý thông tin có hiệu Dịch vụ trực tuyến ngày quả càng gia tăng An ninh và niềm tin vào Dịch vụ công phát triển TMĐT Các cộng đồng ảo phát Hệ thống thanh toán phát triển triển Bộ môn Thương mại điện tử
 11. CÁC XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ TRONG TMĐT DHTM_TMU Kỹ thuật tính toán xâm Công nghệ RFID/NFC nhập Phần mềm TMĐT và các Vô tuyến truyền hình dịch vụ tương tác Công nghệ P2P Điện toán đám mây Thiết bị cá nhân công Các dịch vụ web nghệ cao Bộ môn Thương mại điện tử
 12. 5.3. XU HƯỚNG TÍCH HỢP THỊ TRƯỜNG THẬT VÀ THỊ TRƯỜNG ẢO DHTM_TMU