Thanh toán quốc tế - Chương học 3: Các phương thức thanh toán quốc tế

ppt 21 trang vanle 2300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thanh toán quốc tế - Chương học 3: Các phương thức thanh toán quốc tế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptthanh_toan_quoc_te_chuong_hoc_3_cac_phuong_thuc_thanh_toan_q.ppt

Nội dung text: Thanh toán quốc tế - Chương học 3: Các phương thức thanh toán quốc tế

 1. CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 3.1. Giới thiệu Bộ chứng từ thanh toán 3.2. Phương thức chuyển tiền 3.3. Phương thức CAD 3.4. Phương thức nhờ thu 3.5. Phương thức tín dụng chứng từ
 2. 3.1. GIỚI THIỆU BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN
 3. 3.2. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN (Remittance) 3.2.1. Khái niệm: Lệnh chuyển tiền Payment Order Người Ngân hàng Ngân hàng Người mua người mua người bán bán
 4. 3.2.2. Quy trình nghiệp vụ Ngân hàng 2 Ngân hàng người mua người bán 3 1 Người mua Người bán Hàng & BCT
 5. 3.2.2.1. Cách chuyển 1. M/T Chuyển bằng thư 2. T/T - TTR Mail Transfer Chuyển bằng điện TelegraphicTransfer 1
 6. 3.2.2.2. Thời gian chuyển Trả Trả Trả Trả trước ngay sau hỗn hợp Khi người bán Khi người mua Khi người mua giao hàng nhận BCT nhận hàng 1
 7. 3.2.3. Nhận xét (TT trả ngay khi người mua nhận BCT) Nhược điểm NM nhận Ưu điểm hàng -nhKgư ngcó Người khônghàng Rủi bán -thanhHàng Đơn giản khôngtoán ro Người phù Phí thấp mua hợp Thanh toán nhanh
 8. VINHLONG FOOD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VinhLong Province, Vietnam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LỆNH CHUYỂN TIỀN PAYMENT ORDER Kính gửi : ___EXIMBANK Chợ Lớn Với trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tôi đề nghị quý ngân hàng ghi nợ tài khoản của chúng tôi để phát hành lệnh chi sau : x Bằng điện Bằng thư Ngày giá trị Ngoại tệ, số tiền bằng số Value date Currency, amount in figures 30 Sep 2010 USD 50,000.00
 9. Số tiền bằng chữ US dollars fifty thousand only Amount in words Người ra lệnh Tài khoản số Ordering VinhLong Food Account No 38, 2/9 St., VinhLong Town 1004148510016 VinhLong Province, Vietnam Ngân hàng người hưởng Beneficiary’s Bank Người hưởng Tài khoản số Beneficiary Louis Dreyfus Co Account No 50 Orchard Road, Singapore
 10. Nội dung thanh toán Payment for the Purchase Detailed of payment Contract No. RP051105 Phí ngoài VN do Chúng tôi chịu Người hưởng chịu Charge outside Ourselves x Beneficiary Vietnam for Đề nghị quý ngân hàng trích từ tài khoản số ___030786001616 tại quý ngân hàng để thanh toán phí trong nước liên quan đến chuyển tiền này Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định về Quản lý Ngoại thương và Ngoại hối của VN Ngày___tháng___n28 9 ăm 2010 Kế toán trưởng Chủ tài khoản
 11. 3.3. PHƯƠNG THỨC CAD (Cash Against Documents) 3.3.1. Khái niệm: Bản ghi nhớ Memorandum Người Ngân Người mua hàng bán 100%
 12. 3.3.2. Quy trình nghiệp vụ 7 Ngân hàng 6 CAD 2 1 5 Người 3 Người nhập khẩu xuất khẩu 4 1
 13. * Nhận xét Nhược điểm Nhận tiền Ưu điểm chậm nếu Người BCT Người Rủi bán và thư Người xác bán ro Hàng An mua khôngnhận toàn Người khôngphù TT NM phảimua thanh đầyhợp đủ nhanhtoán đúng, đủHàng để tương đối nhận hàng đúng và đủ
 14. Thanh toán CAD tại VN (hàng XK) Ngân hàng 5 Ngân hàng người NK người XK 6 4 Người NK 1 Người XK 2 Đại diện 3 người NK
 15. BẢN GHI NHỚ Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) Tên đơn vị: . . Địa chỉ: Ngày . công ty chúng tôi đã ký hợp đồng số (đính kèm sao y bản chính hợp đồng) với người bán nước ngoài theo chi tiết sau: -Người bán: . . -Địa chỉ: .
 16. -Điều kiện thanh toán: * Người bán xuất trình đến Ngân hàng Á Châu:  Giấy chứng nhận giao hàng có xác nhận của đại diện nhà nhập khẩu : bản  Vận tải đơn bản sao có xác nhận của đại diện nhà nhập khẩu : bản  Hóa đơn thương mại bản sao có xác nhận của đại diện nhà nhập khẩu : bản  Chứng từ vận tải gốc ( B/L  AWB) : bản  Hóa đơn thương mại bản gốc : bản  Giấy chứng nhận xuất xứ : bản  Giấy chứng nhận chất lượng/số lượng : bản  : bản  : Bản
 17. Bản ghi nhớ này thông qua dịch vụ gửi bằng  Thư bảo đảm  Chuyển phát nhanh  ACB sẽ thanh toán cho người bán sau khi nhận văn bản đồng ý từ người mua  Sau khi nhận chứng từ từ người bán, theo chỉ thị thanh toán của người bán/ngân hàng người bán (nếu có), đề nghị Quý Ngân hàng thanh toán trị giá bộ chứng từ và các chi phí liên quan (nếu có) cho người bán theo nội dung nêu trên:  Trong vòng ngày làm việc kể từ sau ngày nhận chứng từ từ người bán  Trong vòng ngày kể từ sau ngày chúng tôi nhận chứng từ từ Quý Ngân hàng  Trong vòng ngày kể từ sau ngày chúng tôi nhận bộ chứng từ và xuất trình đến Quý Ngân hàng văn bản đồng ý thanh toán 
 18. Chúng tôi cam kết: 1. Đồng ý cho Quý Ngân hàng  trích ký quỹ  phong tỏa tài khoản thanh toán đủ 100% hoặc số tiền tương đương đã thỏa thuận với người bán trong hợp đồng 2. Nộp đủ các khoản phí theo yêu cầu của ngân hàng trước khi Quý Ngân hàng thông báo Bản ghi nhớ do việc mua bán được thỏa thuận trực tiếp giữa chúng tôi (người mua) và người bán. Do vậy, chúng tôi cam kết không quy trách nhiệm cho Quý Ngân hàng về: + Những thay đổi số lượng, chất lượng hàng hóa, trị giá, điều kiện giao hàng + Sự chậm trễ, thất thoát, gián đoạn, sai sót hay tính xác thực của các chứng từ được gửi đến ACB 3. Ủy quyền cho ACB được ghi nợ tài khoản tiền gửi và/hoặc tiền vay của chúng tôi để thanh toán trị giá hóa đơn và các chi phí liên quan (nếu có) 4. Không quy trách nhiệm cho ngân hàng về tính xác thực,
 19. tính chính xác của các chứng từ do ngân hàng nhận được từ phía người bán. Ngân hàng hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiện nào liên quan đến việc thực hiện đề nghị của chúng tôi trong Bản ghi nhớ này 5. Xuất trình Tờ khai Hải quan theo quy định của ACB trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục Hải quan 6. Chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, hành động, các khiếu nại, tổn thất và các chi phí phát sinh do việc đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện nội dung nêu trên 7. Tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về ngoại thương, quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật khác của nước CHXHCN Việt Nam Ngày . tháng . năm . Giám đốc