Quản trị marketing - Bài 10: Tổ chức, thực hiện và kiểm tra marketing

pdf 17 trang vanle 09/06/2021 880
Bạn đang xem tài liệu "Quản trị marketing - Bài 10: Tổ chức, thực hiện và kiểm tra marketing", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfquan_tri_marketing_bai_10_to_chuc_thuc_hien_va_kiem_tra_mark.pdf

Nội dung text: Quản trị marketing - Bài 10: Tổ chức, thực hiện và kiểm tra marketing

 1. e eo e ư e e
 2. e e ư ư ae ae ơ o a a a o ae a a ư ư aeae ư ư o o ư ư ư ư aeae ư ư a a a a a a a a
 3. e oo o o ae ae aoao oo ae ae o o aeae o o a a ươ ư e   ư
 4. e ươ ươư ư ae ae eoeo eoeo eoeo eoeo eoeooo aa aeae e e
 5. e o o a eo a a ư oa a ư o
 6. e ư e e e oa ư 
 7. e   ư Ư o ư e e e ư ơ ư ư e e ư e ư ư e e ư ư ư
 8. e o   ư  ư ư   e e ư o O oo
 9.    ơ ư ơ  ơ  ae  ư  ư  e   ư ươ ư ư     ư  ư a ư o ư o ae
 10.  ư ư    ư ư ư   ư ư
 11.   ươ  ư ư e e  ư ư ư
 12. ư  e e e  ư  ơ ư  ơ  
 13.  ee e ươ ư  ư ươ e ư  ư 
 14.  ư  ư e ư e ư e e ơ  ư ư ư ư ư  ơ ư ư ư ư ư
 15. ộ ể o ae ư e ư e ư ư e e e e e e ư a
 16. e ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư e a ư e
 17. e eo a ư Ư ae o a a ư o o o o a