Quản trị kinh doanh - Chương 5: Cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch

ppt 11 trang vanle 18/06/2021 790
Bạn đang xem tài liệu "Quản trị kinh doanh - Chương 5: Cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptquan_tri_kinh_doanh_chuong_5_co_so_vat_chat_ky_thuat_trong_d.ppt

Nội dung text: Quản trị kinh doanh - Chương 5: Cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch

 1. CHƯƠNG 5: CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TRONG DU LỊCH 5.1 Khái niệm và vai trò 5.2 Cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch 5.3 Đặc điểm cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch 5.4 Yêu cầu đối với cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 5.5 Xu hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 1
 2. 5.1. Khái niệm và vai trò của cơ sở vật chất – kỹ thuật trong du lịch  Theo nghĩa rộng: cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch được hiểu là toàn bộ những phương tiện vật chất tham gia vào việc tạo ra và cung ứng các dịch vụ và hàng hóa du lịch (sản phẩm du lịch) nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của du khách trong suốt chuyến hành trình của họ
 3. 5.1. Khái niệm và vai trò của cơ sở vật chất – kỹ thuật trong du lịch 5.1.1. Khái niệm Theo nghĩa hẹp: cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được hiểu là toàn bộ các phương tiện vật chất kỹ thuật do các tổ chức du lịch tạo ra để khai tác tiềm năng du lịch, tạo ra các sản phẩm, cung cấp và làm thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch. Chúng bao gồm hệ thống các khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi chơi – giải trí, phương tiện vận chuyển, và đặc biệt nó bao gồm các công trình kiến trúc bổ trợ.
 4. 5.1. 2. Vai trò của cơ sở vật chất du lịch ❖ Quyết định sản xuất kinh doanh ❖ Phù hợp với ngành du lịch ❖ Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được tạo ra lại tác động đến mức độ thoả mãn nhu cầu của du khách bởi năng lực và tính tiện ích của nó.
 5. 5.1. 3. Các yếu tố cấu thành nên sản phẩm du lịch TÀI NGUYÊN DULỊCH ▪ Thắng cảnh tự nhiên ▪ Công trình xây dựng ▪ Tài nguyên văn hóa ▪ Giá trị xã hội CSVCKT VÀ DỊCHVỤ KHẢ NĂNG TIẾPCẬN ▪ Lưutrú ▪ Cơ sở hạ tầng ▪ Ăn uống ▪ Thiếtbị ▪ Vận chuyển ▪ Yếu tố vận hành ▪ Thể thao và giải trí ▪ Quy định quản lý
 6. 5.2. Cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch  Phân loại theo chức năng tham gia vào quá trình lao động  Tư liệu lao động  Đối tượng lao động  Phân loại theo quá trình tạo ra dịch vụ và hàng hóa du lịch  Phục vụ các hoạt động trung gian  Cơ sở lưu trú, nhà hàng  Dịch vụ vận chuyển  Dịch vụ bổ sung và vui chơi giải trí  Phân loại theo chức năng quản lý và kinh doanh  Trực thuộc các cơ quan quản lý du lịch  Do doanh nghiệp quản lý
 7. 5.3. Đặc điểm của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch  Có mối quan hệ mật thiết với tài nguyên du lịch  Mối quan hệ thống nhất  Mối quan hệ mâu thuẫn  Có tính đồng bộ trong xây dựng và sử dụng  Đầy đủ các thành phần  Sự hài hòa cần đối  Đồng bộ giữa thiết kế và xây dựng 7
 8. 5.3. Đặc điểm của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch  Có giá trị một đơn vị công suất sử dụng cao do:  Nhu cầu du lịch là tổng hợp, đa dạng  Khách du lịch có đòi hỏi và yêu cầu cao về cảnh quan môi trường  Tính đồng bộ chất lượng cao trong xây dựng  Tính thời vụ  Thời gian hao mòn thành phần chính tương đối dài  Một số thành phần được sử dụng không cân đối
 9. 5.4. Yêu cầu đối với cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch  Mức độ tiện nghi  Mức độ thẩm mỹ  Mức độ vệ sinh  Mức độ an toàn
 10. Đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch  Đánh giá về vị trí  Đánh giá về kỹ thuật  Đánh giá về kinh tế
 11. 5.5. Xu hướng phát triển của CSVCKT du lịch  Xu hướng đa dạng hóa  Xu hướng hiện đại hóa  Xu hướng kết hợp hiện đại và truyền thống  Xu hướng xây dựng hài hòa với môi trường thiên nhiên