Kinh tế học quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung Kinh tế học quốc tế

pdf 17 trang vanle 09/06/2021 800
Bạn đang xem tài liệu "Kinh tế học quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung Kinh tế học quốc tế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkinh_te_hoc_quoc_te_chuong_1_gioi_thieu_chung_kinh_te_hoc_qu.pdf

Nội dung text: Kinh tế học quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung Kinh tế học quốc tế

 1. KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ Giảng viờn: Phan Y Lan Viện Kinh tế và Quản lý ĐHBK HN
 2. Tài liệu tham khảo  Bài giảng: Kinh tế quốc tế – Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK HN – ThS. Nguyễn Tài Vượng  Giỏo trỡnh: Kinh tế quốc tế - Khoa Thương Mại và Kinh tế quốc tế - ĐH Kinh tế quốc dõn – GS.TS Đỗ Đức Bỡnh, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng
 3. Nội dung cơ bản . Chương 1: Giới thiệu chung Kinh tế học quốc tế . Chương 2: Lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển . Chương 3: Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại . Chương 4: Chớnh sỏch thương mại và cỏc biện phỏp thực hiện . Chương 5: Liờn kết Kinh tế quốc tế . Chương 6: Tài chớnh quốc tế
 4. CHƯƠNG 1 GiỚI THIỆU CHUNG
 5. NỘI DUNG 1.1 Nền Kinh tế thế giới 1.2 Kinh tế học quốc tế
 6. 1.1 Nền Kinh tế thế giới  Khỏi niệm: Nền Kinh tế thế giới là tổng thế cỏc nền kinh tế của cỏc quốc gia trờn trỏi đất, cú mối liờn hệ hữu cơ và tỏc động qua lại lẫn nhau thụng qua sự phõn cụng lao động quốc tế cựng với cỏc quan hệ quốc tế của chỳng
 7. 1.1 Nền Kinh tế thế giới  Sự hỡnh thành cỏc mối quan hệ KTQT:  LLSX↑ QHKT của Tham gia Thị trường PCLĐQT cao các QG Quốc tế Hình thành Các mối QHKTQT
 8. 1.1 Nền Kinh tế thế giới  Cơ cấu nền Kinh tế thế giới:  Cỏc chủ thể: Là những người đại diện cho nền Kinh tế thế giới và là nơi phỏt sinh ra những quan hệ kinh tế quốc tế. Cỏc chủ thể KTQT tỏc động qua lại lẫn nhau làm xuất hiện cỏc mối quan hệ kinh tế quốc tế.
 9. 1.1 Nền Kinh tế thế giới - Cỏc quốc gia độc lập trờn thế giới: VN, Mỹ, Trung Quốc - Cỏc chủ thể vượt ra ngoài cấp độ quốc gia: EU, ASEAN, WB, IMF - Cỏc chủ thể thấp hơn cấp độ quốc gia: cỏc DN tham gia vào TTQT - Cỏc chủ thể đặc biệt: + Cụng ty đa quốc gia + Cụng ty xuyờn quốc gia + Cụng ty siờu quốc gia
 10. 1.1 Nền Kinh tế thế giới  Cỏc quan hệ Kinh tế quốc tế: Là tổng thể cỏc quan hệ về vật chất và tài chớnh, cỏc quan hệ diễn ra khụng những trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực khoa học – cụng nghệ cú liờn quan đến tất cả cỏc giai đoạn của quỏ trinh tỏi sản xuất, chỳng diễn ra giữa cỏc quốc gia với nhau cũng như giữa cỏc quốc gia với cỏc tổ chức kinh tế quốc tế.
 11. 1.2 Quan hệ Kinh tế quốc tế - Thương mại quốc tế: Xuất và nhập khẩu hàng húa hữu hỡnh + Xuất và nhập khẩu hàng húa vụ hỡnh + Gia cụng thuờ và thuờ nước ngoài gia cụng + Tỏi XK và chuyển khẩu + Xuất khẩu tại chỗ - Đầu tư quốc tế + Đầu tư tư nhõn: Đầu tư trực tiếp Đầu tư giỏn tiếp Tớn dụng thương mại + Hỗ trợ phỏt triển chớnh thức ODA - Hợp tỏc quốc tế về kinh tế và khoa học cụng nghệ - Cỏc dịch vụ thu ngoại tệ
 12. 1.2 Kinh tế học quốc tế 1.2.1 Đặc điểm cỏc hoạt động KTQT . Đặc trưng của cỏc hàng húa và dịch vụ trong cỏc nền kinh tế . Tiềm lực và vai trũ của cỏc cụng ty đa quốc gia (MNCs) và xuyờn quốc gia (TNCs) . Xu hướng liờn kết kinh tế quốc tế . Hệ thống thương mại WTO
 13. 1.2 Kinh tế học quốc tế 1.2.2 Mục tiờu nghiờn cứu: . Nghiờn cứu sự phụ thuộc kinh tế giữa cỏc quốc gia . Phõn tớch dũng chảy hàng húa, dịch vụ và thanh toỏn giữa một quốc gia với phần cũn lại của thế giới . Nghiờn cứu cỏc chớnh sỏch định hướng cho cỏc dũng chảy . Phõn tớch sự tỏc động của cỏc dũng chảy đối với phỳc lợi của quốc gia.
 14. 1.2 Kinh tế học quốc tế 1.2.3 Nội dung nghiờn cứu  Nghiờn cứu cỏc lý thuyết thương mại quốc tế:  Cỏc chớnh sỏch thương mại quốc tế  Sự di chuyển quốc tế của cỏc nguồn lực - Lao động - Cụng nghệ - Vốn tư bản  Liờn kết Kinh tế quốc tế  Tài chớnh quốc tế: - Thị trường ngoại hối, tỷ giỏ hối đoỏi - Cỏn cõn thanh toỏn: xỏc định và cơ chế điểu chỉnh cỏn cõn thanh toỏn
 15. 1.2 Kinh tế học quốc tế 1.2.4 Phương phỏp nghiờn cứu:  Phương phỏp trừu tượng húa  Phõn tớch và tổng hợp  Phương phỏp mụ hỡnh húa  Phương phỏp phõn tớch nhõn tố