Địa lí - Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

pdf 29 trang vanle 11/06/2021 1240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Địa lí - Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfdia_li_mot_so_hinh_thuc_chu_yeu_cua_to_chuc_lanh_tho_cong_ng.pdf

Nội dung text: Địa lí - Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 1. MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CƠNG NGHIỆP
 2. Các hình Nguyên Các thức Cơ sở hạ tổ liệu nghành tầng cơng chức cơng lãnh nghiệp Vị trí địa nghiệp lí thổ cơng nghiệp
 3. NỘI DUNG CHÍNH: I. Khái niệm tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp. II. Vai trị của tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp. III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp. 1. Điểm cơng nghiệp. 2. Khu cơng nghiệp tập trung. 3. Trung tâm cơng nghiệp. 4. Vùng cơng nghiệp.
 4. Hãy kể một vài hình thức tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp ở địa phương em?
 5. II. Vai trị của tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp • Sử dung hợp lý nguồn tài nguyên, cơ sở vật chất, nguồn lao động nhằm đạt hiệu quả về kinh tế xã hội và mơi trường. • Gĩp phần thực hiện cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước.
 6. III. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp 1. Điểm cơng nghiệp Dựa vào hình sau hãy cho biết điểm cơng nghiệp là gì? Nêu đặc điểm và quy mơ? Lấy ví dụ cụ thể?
 7. 1. Điểm cơng nghiệp Khái niệm: là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đĩ gồm một, hai hoặc ba xí nghiệp được phân bố ở gần nguồn nguyên, nhiên liệu.
 8. 1. Điểm cơng nghiệp Đặc điểm: Sản phẩm 1 Xí nghiệp 1 Dân cư Điểm Nguyên liệu cơng nghiệp Xí nghiệp 2 Sản phẩm 2
 9. 1. Điểm cơng nghiệp Như vậy điểm cơng nghiệp cĩ đặc điểm:  Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán.  Nằm cùng với một điểm dân cư.  Các xí nghiệp độc lập về kinh tế cĩ cơng nghệ sản phẩm hồn chỉnh.
 10. 1. Điểm cơng nghiệp Quy mơ: - Nhỏ. - Được hình thành chủ yếu ở các tỉnh, thị xã, thành phố nhằm khai thác nguồn nguyên liệu và tận dung nguồn lao động tại chỗ. Ví dụ: Điểm cơng nghiệp chế biến chè ở Mộc Châu (Sơn La), chế biến cà phê ở Tây Nguyên, chế biến điều ở Bình Phước.
 11. Một số hình ảnh về điểm cơng nghiệp Xí nghiệp chế biến thủy hải sản Xí nghiệp chế biến điều Xí nghiệp cơ khí
 12. 2. Khu cơng nghiệp tập trung (KCN) Dựa vào các sơ đồ sau đây hãy nêu khái niệm, đặc điểm và quy mơ của khu cơng nghiệp? Sơ đồ khu cơng nghiệp Bình Minh-Vĩnh Long
 13. 2. Khu cơng nghiệp tập trung (KCN) Khái niệm: Là khu vực đất đai cĩ ranh giới nhất định, cĩ kết cấu hạ tầng tương đối tốt và sản phẩm cĩ khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.
 14. 2. Khu cơng nghiệp tập trung (KCN) Đặc điểm: - Cĩ vị trí địa lí thuận lợi, cĩ dân cư sinh sống. - Cĩ ranh giới rõ ràng. - Gồm nhiều xí nghiệp cơng nghiệp, hợp tác sản xuất cao. - Chi phí sản xuất thấp, sản phẩm để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu. - Được hưởng các chính sách ưu tiên của nhà nước.
 15. 2. Khu cơng nghiệp tập trung (KCN) Quy mơ: - Diện tích 50 ha trở lên đến vài trăm ha. - Gồm nhiều xí nghiệp liên kết với nhau nên cĩ số lượng cơng nhân nhiều và cĩ tay nghề.
 16. KhuKhu côngKhu công chế KCNnghiệp nghiệp xuất Linh Tân Việt TrungHoà ThuậnNam Khánh-Singapo Khu cơngKhu nghiệpCN Suối DầuNhơn – Khánh Trạch Hịa (Đồng Nai)
 17. Em biết gì về thành phố Hồ Chí minh? ĐĨ LÀ MỘT TRUNG TÂM KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HỐ LỚN NHẤT CẢ NƯỚC
 18. 3. Trung tâm cơng nghiệp • Dựa vào sơ đồ trung tâm cơng nghiệp sau hãy cho biết trung tâm cơng nghiệp là gì? quy mơ và đặc điểm? Kho bốc xếp hàng hĩa SX,lắp ráp ơtơ Chế biến TP Cơ khí chế tạo máy Dệt may Khu dân cư Chế biến ,sx gỗ Sơ đồ trung tâm cơng nghiệp
 19. 3. Trung tâm cơng nghiệp Khái niệm: Là tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung cơng nghiệp gắn với đơ thị vừa và lớn.
 20. 3. Trung tâm cơng nghiệp Đặc điểm: - Vị trí địa lý thuận lợi - Gồm nhiều điểm cơng nghiệp, khu cơng nghiệp cĩ mối liên hệ chặt chẽ về quy trình, cơng nghệ. - Cĩ các xí nghiệp nịng cốt (hạt nhân) và các xí nghiệp bổ trợ. - Là nơi ứng dụng khoa học cơng nghệ tiên tiến. - Là nơi cĩ dân cư sinh sống cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối đồng bộ.
 21. 3. Trung tâm cơng nghiệp Quy mơ: - Quy mơ lớn. - Cơng nhân cĩ trình độ tay nghề cao. - Cĩ tầm ảnh hưởng khá lớn đối với quốc gia đĩ. Ví dụ: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
 22. 4. Vùng cơng nghiệp Dựa vào sơ đồ sau, hãy phân tích mối quan hệ qua lại giữa các nghành cơng nghiệp trong vùng cơng nghiệp? Rút ra khái niệm, quy mơ và đặc điểm?kể tên các vúng cơng nghiệp trọng điểm ở nước ta? CN hĩa chất CN khai thác than CN dệt CN luyện kim đen CN thực phẩm CN chế tạo máy
 23. 4. Vùng cơng nghiệp Khái niệm: là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp. Gồm 2 loại: - Vùng nghành: là tổng hợp về lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại. - Vùng tổng hợp: gồm các xí nghiệp, cụm cơng nghiệp, trung tâm cơng nghiệp, vùng cơng nghiệp cĩ mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
 24. 4. Vùng cơng nghiệp Đặc điểm: - Bao gồm các hình thức tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp khác, cĩ mối quan hệ mật thiết với nhau. - Cĩ ngành cơng nghiệp chủ chốt, chuyên mơn hĩa cao. - Cĩ các ngành phục vụ bổ trợ.
 25. 4. Vùng cơng nghiệp Quy mơ: - Phân bố trên 1 vùng rộng lớn. - Cĩ tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước và cĩ sức hút với khu vực và thế giới.
 26. TỔ CHỨC LÃNH THỔ CƠNG NGHIỆP TRUNG ĐIỂM KHU VÙNG TÂM CƠNG CƠNG CƠNG CƠNG NGIỆP NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP KHAI THÁC ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO
 27. CỦNG CỐ Nối cột A với cột B sao cho phù hợp Cột A Cột B 1. Điểm cơng nghiệp a. Cĩ xí nghiệp hạt nhân, nịng cốt Và định hướng chuyên mơn hĩa. 2. Khu cơng nghiệp b. Điểm dân cư và một hoặc hai xí nghiệp. c. Gắn với đơ thị vừa và lớn, coa vị 3. Vùng cơng nghiệp trí địa lý thuân lợi. d. Bao gồm nhiều điểm, khu cơng 4. Trung tâm cơng nghiệp nghiệp, trung âm cơng nghiệp cĩ mối quan hệ về sản xuất.
 28. 1 3 2 2 1 3 Hãy sắp xếp các sơ đồ với các hình ảnh sao cho phù hợp?