Địa lí kinh tế Việt Nam - Làm quen với mapinfo và dữ liệu địa lý

pdf 29 trang vanle 17/06/2021 680
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Địa lí kinh tế Việt Nam - Làm quen với mapinfo và dữ liệu địa lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfdia_li_kinh_te_viet_nam_lam_quen_voi_mapinfo_va_du_lieu_dia.pdf

Nội dung text: Địa lí kinh tế Việt Nam - Làm quen với mapinfo và dữ liệu địa lý

 1. LOGO LÀM QUEN VỚI MAPINFO VÀ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ (4 TIẾT) ThS. Nguyễn Thị Huyền 2015
 2. NỘI DUNG – MỤC TIÊU Nhận dạng điểm, Xem dữ liệu đường, vùng không gian NHẬN DẠNG – THAO TÁC Xem dữ liệu Raster Mở lớp dữ thuộc tính Dữ liệu địa lý liệu Vector Quản lý DLĐL trong MapInfo Giới thiệu Giao diện Thanh công cụ chung MapInfo HIEÅU Các cửa sổ chính Menu lệnh
 3. Giao diện MAPINFO Giới thiệu chung Thanh công cụ Giao diện MapInfo Các cửa sổ chính Menu lệnh
 4. Giao diện MapInfo – Giới thiệu chung GEOBIZ Cấu trúc dữ liệu . Phần không gian: mô hình vector – spaghetti . Phần thuộc tính: mô hình quan hệ – bảng Khả năng biên tập bản đồ chuyên đề cao Phân tích không gian GIS hạn chế Khả năng chuyển đổi dữ liệu khá tốt
 5. Giao diện MAPINFO Giới thiệu chung Thanh công cụ Giao diện MapInfo Các cửa sổ chính Menu lệnh
 6. Giao diện MapInfo – Các cửa sổ chính Các Menu lệnh Cửa sổ Browser Cửa sổ Map
 7. Giao diện MAPINFO Giới thiệu chung Thanh công cụ Giao diện MapInfo Các cửa sổ chính Menu lệnh
 8. Giao diện MapInfo – Các thanh công cụ Thanh Standard Thanh Main Thanh Drawing
 9. NỘI DUNG – MỤC TIÊU Nhận dạng điểm, Xem dữ liệu đường, vùng không gian Xem dữ liệu thuộc tính Mở lớp dữ liệu Vector Dữ liệu địa lý Quản lý DLĐL trong MapInfo Giao diện MapInfo
 10. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG Options\Symbol style Options\Line style Options\Region style
 11. MỞ LỚP DỮ LIỆU File\open Phím shift Phím control
 12. MỞ LỚP DỮ LIỆU Mở file Vn_tinh.tab, Vn_cửa khẩu, Vn_giaothong
 13. NỘI DUNG – MỤC TIÊU Nhận dạng điểm, Xem dữ liệu đường, vùng không gian Xem dữ liệu thuộc tính Raster Mở lớp dữ liệu Vector Dữ liệu địa lý Quản lý DLĐL trong MapInfo Giao diện MapInfo
 14. XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Phóng to, thu nhỏ, di chuyển bản đồ . BÀI TẬP: Hiển thị trên màn hình khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở cả 2 file dữ liệu đã mở. Tập sử dụng các công cụ phóng to, thu nhỏ, di chuyển bản đồ.
 15. XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Sắp xếp thứ tự các lớp . Map\Layer control
 16. XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Sắp xếp thứ tự các lớp . BÀI TẬP: Đưa lớp cửa khẩu xuống phía dưới lớp tỉnh. Sau đó, đưa lớp cửa khẩu lên trên lớp tỉnh. Quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra.
 17. XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Định thông số cho bản đồ . Options\Preferences
 18. XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Xem phần không gian theo tỉ lệ định sẵn . BÀI TẬP: Việt Nam ở tỉ lệ 1/6.000.000
 19. XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Xem toạ độ địa lý của đối tượng . BÀI TẬP: Đọc toạ độ địa lý của 1 cửa khẩu . BÀI TẬP: Đọc phạm vi địa lý của 1 tỉnh
 20. XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Đo khoảng cách . BÀI TẬP 1: Khoảng cách đường chim bay giữa 2 cửa khẩu . BÀI TẬP 2: Chiều dài của đoạn đường nằm trong phạm vi 1 tỉnh . BÀI TẬP 3: Đo chu vi của 1 tỉnh bất kỳ
 21. NỘI DUNG – MỤC TIÊU Nhận dạng điểm, Xem dữ liệu đường, vùng không gian Xem dữ liệu thuộc tính Raster Mở lớp dữ liệu Vector Dữ liệu địa lý Quản lý DLĐL trong MapInfo Giao diện MapInfo
 22. XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Mở xem bảng thuộc tính . Window\New Browser Window
 23. XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH FIELD – Trường Mở xem bảng thuộc tính RECORD – Đối tượng . Window\New Browser Window
 24. XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Mở xem bảng thuộc tính . BÀI TẬP: lớp Vn_cuakhau có những trường thuộc tính nào? Chứa nội dung gì?
 25. XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Xem thuộc tính trên không gian . Công cụ Info
 26. XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Dán nhãn đối tượng . Dán nhãn là gì? . Định trường thuộc tính sẽ dán . Thao tác dán: thủ công – tự động
 27. XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Vẽ biểu đồ . Window\New Graph Window
 28. NỘI DUNG – MỤC TIÊU Nhận dạng điểm, Xem dữ liệu đường, vùng không gian Xem dữ liệu thuộc tính Raster Mở lớp dữ liệu Vector Dữ liệu địa lý QuảnQuản lýlý DLĐLDLĐL trongtrong MapInfoMapInfo Giao diện MapInfo
 29. QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRONG MAPINFO Quan sát dữ liệu trong window explorer và nhận xét . .DAT . .ID . .MAP . TAB . wor