Địa lí - Địa lí nông nghiệp

pdf 28 trang vanle 11/06/2021 1200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Địa lí - Địa lí nông nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfdia_li_dia_li_nong_nghiep.pdf

Nội dung text: Địa lí - Địa lí nông nghiệp

 1. Các em hãy quan sát các hình ảnh sau và hãy cho biết các hoạt động trong ảnh diễn tả hoạt động kinh tế gì ?
 2. Các hoạt động trong ảnh đề cập đến hoạt động kinh tế nào?
 3. I VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM 1. Vai trò - Cung cấp lương thực – thực phẩm - Cung cấp nguồn nguyên liệu cho một số ngành CN - Nguồn hàng nông sản xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ - Giải quyết việc làm
 4. Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, việc đẩy mạnh sản xuất NN là chiến lược hàng đầu ? - Phải giải quyết nhu cầu LTTP cho người dân đông, tăng nhanh. - Phát huy thế mạnh của các nước. - Cung cấp nguyên liệu cho các ngành CNTP (là những ngành trọng điểm của các nước đang phát triển) - Xuất khẩu, thu ngoại tệ, tích lũy vốn, .
 5. Hãy quan sát các hình ảnh sau và cho biết nông nghiệp có những đặc điểm gì? Đặc điểm nào là quan trọng nhất? Tại sao?
 6. 2. Đặc điểm ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Có NN ngày Đất Cây Phụ càng trở trồng là trồng và tính thuộc vật nuôi thành tư liệu mùa vào sản là đối ngành vụ. ĐKTN. xuất tượng sản xuất chủ yếu lao động hàng hóa.
 7. Đất trồng: là tư liệu sản xuất chủ yếu Duy trì, nâng cao độ phì cũng như sử dụng hợp lí và tiết kiệm
 8. Cây trồng và vật nuôi: là đối tượng lao động Hiểu biết, tôn trọng quy luật sinh học, quy luật tự nhiên.
 9. Sản xuất NN: có tính mùa vụ - Xây dựng cơ cấu NN hợp lí. - Đa dạng hóa sản xuất. - Phát triển ngành nghề dịch vụ.
 10. SX NN phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên Đảm bảo đầy đủ 5 yếu tố: Nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí, dinh dưỡng
 11. NN ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa Hình thành các vùng NN và đẩy mạnh chế biến nông sản
 12. II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NN ?/ Có những nhóm nhân tố nào ảnh hưởng tới sự 1. Nhóm nhân tố tự nhiên phát triển và phân bố nông nghiệp? - Quỹ đất - Tính chất đất Đất - Độ phì - Chế độ nhiệt, ẩm, mưa. Nhóm Khí hậu - - Các điều kiện thời tiết nhân tố nước - Nước trên mặt, nước ngầm tự nhiên - Loài cây, con Sinh vật - Đồng cỏ - Nguồn thức ăn tự nhiên. ?/ Các nhân tố này ảnh hưởng như thế nào tới phát triển và phân bố nông nghiệp?
 13. Đất Qũy đất Độ phì Cằn cỗi Màu mỡ Đất mặn Ảnh hưởng tới quy mô sản xuất, cơ cấu và phân bố cây trồng, vật nuôi và năng suất.
 14. Khí hậu – nước Chế độ nhiệt, ẩm, mưa, nguồn nước, Ảnh hưởng tới thời vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khả năng xen canh tăng vụ, tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất NN
 15. Sinh vật Giống, nguồn thức ăn, Bò lai Sind Lợn landrace Cỏ Voi; Cỏ Ghi nê Cơ sở để tạo nên các giống cây trồng vật nuôi, cơ sở thức ăn cho gia súc.
 16. II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NN 2. Nhân tố Kinh tế – xã hội - Lực lượng sx trực tiếp Dân cư - Nguồn tiêu thụ nông sản lao động Quan hệ sở hữu Nhà Các QH sở nước, tập thể, tư nhân về ruộng đất Nhóm hữu ruộng nhân đất tố KT- - Cơ giới hóa XH Tiến bộ - Thủy lợi hóa Khoa học - Hóa học hóa – Kĩ thuật - Cách mạng xanh và công nghệ sinh học Thị trường - Trong nước. tiêu thụ - Ngoài nước ?/ Các nhân tố này ảnh hưởng như thế nào tới phát triển và phân bố nông nghiệp?
 17. Dân cư – lao động lực lượng sản xuất nguồn tiêu thụ nông sản Ảnh hưởng tới cơ cấu và sự phân bố cây trồng, vật nuôi
 18. Tiến bộ KHKT Cơ giới hóa Hóa học hóa Thủy lợi hóa CMX và CNSH Giúp chủ động trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng.
 19. Thị trường tiêu thụ Ảnh hưởng tới giá cả nông sản, điều tiết sản xuất và hướng chuyên môn hóa.
 20. III MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NN Hình Thể tổng hợp NN thức Trang trại Vùng NN - Hình thành và - Là hình thức tổ - Là hình thức phát triển trong chức lãnh thổ cao nhất của thời kì CNH. NN ở trình độ tổ chức lãnh Ngoài 3 hình thức cơ bảncao trên, tùy theo trìnhthổ độNN phá. t triển củĐặca sx- Mụ nôngc đích nghi chủệ pyế, ucò: n có những hình thức khác như: điểm Hộ giaSX đ ìhànhng, h hóợpa tác xã, nông- Có trsựườ kngết hquợpố c doanh- Là những chặt chẽ giữa lãnh thổ sản - Cách thức tổ các xí nghiệp NN xuất NN tương chức và quản lí sản với các xí nghiệp đối đồng nhất xuất tiến bộ. CN về các ĐKTN - Có thuê lao động và KT-XH
 21. Trang trại
 22. Thể tổng hợp NN
 23. CỦNG CỐ 1. Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong đời sống và sản xuất? - Vai trò quan trọng, không thay thế được - Cung cấp lương thực – thực phẩm. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. - Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ 27
 24. CỦNG CỐ 2. Hãy nêu đặc điểm của ngành nông nghiệp? Đặc điểm điển hình nhất của sx nông nghiệp là gì? - Đất trồng là TLSX chủ yếu và không thể thay thế. - Đối tượng của sx Nông nghiệp là Cây trồng và Vật nuôi. - Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ. - Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. - Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa. 28