Vật lí - Chương 4: Công và năng lượng

pdf 10 trang vanle 18/05/2021 2910
Bạn đang xem tài liệu "Vật lí - Chương 4: Công và năng lượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfvat_li_chuong_4_cong_va_nang_luong.pdf

Nội dung text: Vật lí - Chương 4: Công và năng lượng

 1. 4.1. Công 4.2. Công suất 4.3. Năng lượng 4.4. Động năng 4.5. Thế năng 4.6. Định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế 4.7. Va chạm lvnam1405@yahoo.com
 2. 4.1. Công Dịch chuyển thẳng bởi lực không đổi ( F =const) A F.s F.s.cos F  A>0: Công phát động s  A<0: Công cản Dịch chuyển theo đường cong bất kỳ F A lvnam1405@yahoo.com
 3. 4.2. Công suất Công suất dùng để đặc trưng cho sức mạnh của máy Công suất trung bình A P tb t Công suất tức thời A dA P lim t0 t dt Mối liên hệ giữa công suất, lực, và vận tốc dA P dt lvnam1405@yahoo.com
 4. 4.3. Năng lượng  Năng lượng là một đại lượng đặc trưng cho . của vật chất.  Một vật ở trạng thái xác định sẽ có một năng lượng xác định năng lượng là hàm của  Năng lượng của một vật thay đổi là kết quả của việc . giữa vật với bên ngoài. W = W2 - W1 = lvnam1405@yahoo.com
 5. 4.3. Năng lượng Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng Hệ cô lập (không tương tác với bên ngoài) A = W = W2 - W1 = A = W2 = W1 =  Định luật: „Năng lượng của một hệ cô lập luôn được ‟  Hay: Năng lượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ vật này sang vật khác hoặc từ hệ này sang hệ khác. lvnam1405@yahoo.com
 6. 4.4. Động năng  Động năng là phần năng lượng vật có được khi chuyển động (vật đứng yên thì động năng = 0). 2 2 dv 2 dv A F.ds m ds mvdv F ma m F 1 1 dt 1 dt 22 mv21 mv A 2 F mv 22 K 2 AKKF 2 1  Định lý về động năng “Độ biến thiến động năng của một chất điểm trong một quãng đường nào đó bằng công của ngoại lực F tác dụng lên chất điểm trên quãng đường đó.” lvnam1405@yahoo.com
 7. 4.5. Thế năng Lực thế - Trường lực thế  Một chất điểm chuyển động trong một không gian nào đó luôn luôn chịu tác dụng của một lực, thì khoảng không gian đó được gọi là trường lực.  Nếu công của lực F không phụ thuộc vào dạng của quãng đường dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của quãng đường thì lực F được gọi là lực thế, trường lực F là một trường lực thế. Ví dụ: Trọng trường Trọng lực Điện trường Lực điện Trường lực thế Lực thế lvnam1405@yahoo.com
 8. 4.5. Thế năng Chất điểm khi nằm trong trường lực thế thì mang một năng lượng gọi là thế năng. Thế năng của chất điểm trong trường trọng lực: W U mgh t1 AP ( h: độ cao của vật so với gốc thế năng) W t2 Định lý vềthế năng h1 AUUP 1 2 h 2 AP mgh 1 mgh 2 lvnam1405@yahoo.com
 9. 4.6. Định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế Khi vật chỉ chịu duy nhất tác dụng của lực trọng trường Cơ năng của vật bảo toàn Định lý về thế năng Định lý về động năng AUUP 1 2 AKKP 2 1 v UUKK1 2 2 1 1 v UKUK1 1 2 2 AP 2 W12 W const h1 h Cơ năng ứng với vị trí 1 & 2 2 lvnam1405@yahoo.com
 10. 4.7. Va chạm Bài toán va chạm Va chạm Va chạm . và của hệ Chỉ có của hệ được bảo toàn được bảo toàn (m m )v 2m v v' 1 2 1 2 2 1 mm m v m v 12 v 1 1 2 2 mm12 ' (m2 m 1 )v 2 2m 1 v 1 v2 mm12 lvnam1405@yahoo.com