Toán học - Bài 3: Ma trận nghịch đảo

ppt 33 trang vanle 18/05/2021 1420
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Toán học - Bài 3: Ma trận nghịch đảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • ppttoan_hoc_bai_3_ma_tran_nghich_dao.ppt

Nội dung text: Toán học - Bài 3: Ma trận nghịch đảo

 1. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Ta xột hệ phương trỡnh: Hệ phương trỡnh trờn cú thể viết ở dạng ma trận: A X=B. Cõu hỏi đặt ra là X = ? Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 2. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Xột phương trỡnh: a x = b. Ta cú: Tương tự lập luận trờn thỡ liệu ta cú thể cú như vậy là ma trận sẽ được định nghĩa như thế nào? Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 3. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Ta để ý: Phải chăng Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 4. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 5. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 6. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Nhận xột: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 7. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Nhận xột: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 8. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 9. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 10. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 11. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 12. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Vớ dụ: Tỡm ma trận phụ hợp của ma trận sau: 28 -29 -12 14 -5 -6 -6 13 8 Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 13. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Bài tập: Tỡm ma trận phụ hợp của ma trận sau: -1 0 0 5 -2 0 17 -8 2 Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 14. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 15. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Vớ dụ: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 16. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 17. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Vớ dụ: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 18. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Vớ dụ: Tỡm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 19. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Vớ dụ: Tỡm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 20. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Bài tập: Tỡm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 21. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Đỏp số: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 22. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Bài tập: Tỡm ma trận nghịch đảo của ma trận sau: Đỏp số: Chỳ ý: Đối với ma trận vuụng cấp 2 Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 23. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Bài toỏn: Tỡm ma trận X thỏa món n 1) AX = B n 2) XA = B n 3) AXB = C n 4) AX + kB = C Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 24. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Ta cú: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 25. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Ta cú: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 26. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Vớ dụ: Dựng ma trận nghịch đảo giải hệ phương trỡnhsau: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 27. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Vớ dụ: Tỡm ma trận X thỏa món: Phương trỡnh cú dạng: AX=B Ta cú: Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 28. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại Vậy Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 29. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Vớ dụ: Tỡm ma trận X thỏa món: Phương trỡnh cú dạng Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 30. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Ta cú Với nờn Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 31. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Bài tập: Tỡm ma trận X thỏa món: Phương trỡnh cú dạng Giảng viên: Phan Đức Tuấn
 32. Tớnh Số Tuyến Đ3: Ma trận nghịch đảo Đại n Bài tập: Tỡm ma trận X thỏa món: Phương trỡnh cú dạng Giảng viên: Phan Đức Tuấn