Toán cao cấp A1 - Bài 2: Đạo hàm và vi phân

ppt 14 trang vanle 18/05/2021 2000
Bạn đang xem tài liệu "Toán cao cấp A1 - Bài 2: Đạo hàm và vi phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • ppttoan_cao_cap_a1_bai_2_dao_ham_va_vi_phan.ppt

Nội dung text: Toán cao cấp A1 - Bài 2: Đạo hàm và vi phân

 1. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 2. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 3. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 4. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 5. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 6. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 7. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 8. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 9. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan ≠ Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 10. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 11. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 12. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 13. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Một số từ khóa (keywords) và thuật ngữ (glossary) cần lưu ý F đạo hàm : derivative F đạo hàm bậc hai : flection F đạo hàm cấp cao : derivative of higher order F đạo hàm hiệp biến : covariant derivative F đạo hàm loga : logarithmic derivative F đạo hàm riêng : partial derivative F đạo hàm theo hướng: derivative in a given direction/ directional derivative F đạo hàm toàn phần : total derivative Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 14. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 2 – Giới thiệu tổng quan Một số từ khóa (keywords) và thuật ngữ (glossary) cần lưu ý (tt) F vi phân : differential/ infinitesimal F vi phân hiệp biến : covariant differential F vi phân riêng : partial differential F vi phân toàn phần : total differential F vi phân đa hội : multidifferential F vi-tích phân : integro-differential Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin