Thương mại điện tử căn bản - Chương 2: Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử

pdf 15 trang vanle 28/05/2021 1480
Bạn đang xem tài liệu "Thương mại điện tử căn bản - Chương 2: Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfthuong_mai_dien_tu_can_ban_chuong_2_mo_hinh_kinh_doanh_trong.pdf

Nội dung text: Thương mại điện tử căn bản - Chương 2: Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử

 1. DHTM_TMU CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Bộ môn Thương mại điện tử 1
 2. NỘI DUNG CHÍNH DHTM_TMU • GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH KINH DOANH 1 • CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU 2 TRONG TMĐT B2C • CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU 3 TRONG TMĐT B2B Bộ môn Thương mại điện tử 2
 3. 2.1. GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH KINH DOANH DHTM_TMU Khái niệm mô hình kinh doanh Giới thiệu về mô hình kinh doanh Các nhân tố cơ bản của mô hình kinh doanh Bộ môn Thương mại điện tử 3
 4. MỤC TIÊU KINH DOANH DHTM_TMU ROE, ROA,
 5. LƯỢNG HÓA MỤC TIÊU KINH DOANH • Khi doanh nghiệpDHTM_TMU triển khai ý tưởng TMĐT hướng tới các lợi ích, mục tiêu sau: Lợi ích − Tăng doanh thu vô hình − Giảm chi phí ? − Giảm thời gian giao hàng − Tìm kiếm thị trường mới Lợi ích hữu − Phục vụ các khách hàng tốt hơn hình? − Tìm kiếm các nhà cung cấp mới − Hợp tác với các nhà cung cấp sẵn có hoặc tuyển dụng nhân viên một cách hiệu quả hơn − Tăng nhận thức về thương hiệu Bộ môn Thương mại điện tử
 6. 2.1.2 CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH KINH DOANH DHTM_TMUMÔ HÌNH DOANH THU Khái niệm Phân loại Là cách thức -dng có doanh thu -tạo ra lợi nhuận Mô hình Mô hình Mô hình Mô hình -có mức lợi nhuận Mô hình doanh thu doanh thu doanh thu doanh thu trên vốn đầu tư doanh thu quảng cáo đăng ký phí liên kết lớn hơn các hình bán hàng thức đầu tư khác giao dịch Bộ môn Thương mại điện tử
 7. 2.1.2.3 MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH - Môi trườngDHTM_TMUcạnh tranh của doanh nghiệp nhằm nói đến phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp khác kinh doanh các sản phẩm cùng loại trên cùng thị trường. - Tác động Bn đối thủ đang Phạm vị hoạt tới MTCT: hoạt động động của các đối thủ Thị phần, lợi Định giá cho các nhuận mà họ sản phẩm thu được Bộ môn Thương mại điện tử 7
 8. 2.1.2.4 LỢI THẾ CẠNH TRANH - Lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp là khả năng sản xuất (và/hoặc tungDHTM_TMUra thị trường) một loại sản phẩm có chất lượng cao hơn, có mức giá thấp hơn hầu hết (hoặc toàn bộ) các đối thủ cạnh tranh. TÍNH BẤT ĐỐI XỨNG THỊ TRƯỜNG HOÀN HẢO >< LTCT TRÊN THỊ TRƯỜNG 8
 9. 2.1.2.5 CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG Cầu là khối lượng hàng DHTM_TMU hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua Cung là khối lượng hàng trong 1 t/g xác định phù hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị hợp giá cả, thu nhập đưa ra thị trường trong 1 t/g xác định phù hợp giá cả, chi phí và khả Cầu năng sx Cung Bộ môn Thương mại điện tử 9
 10. 2.1.2.6 CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG - Ứng dụngDHTM_TMUTMĐT vào HĐKD trong DN gồm 6 GĐ: GĐ2: hiện diện tĩnh GĐ 3: hiện GĐ 6: tích hợp bên ngoài diện tương tác GĐ1: ko hiện diện trên mạng GĐ 5: tích GĐ 4: TMĐT hợp nội bộ Bộ môn Thương mại điện tử 10
 11. 2.1.2.7 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC DHTM_TMU - K/n: Cách thức bố trí, sắp xếp, phân chia các bộ phận chức năng như: bộ phận sản xuất, vận chuyển, marketing, dịch vụ khách hàng và tài chính. Bộ môn Thương mại điện tử 11
 12. 2.1.2.8 ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ -Kinh nghiệmDHTM_TMU giám sát, điều hành HĐKD Kiến thức nền tảng -Khả năng phối hợp với các bộ phận khác Quản trị cao cấp, Giám đốc Tạo sự tin Nắm bắt thị tưởng với các trường NĐT Thực thi kế hoạch kinh doanh Bộ môn Thương mại điện tử
 13. 2.2 CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG B2C DHTM_TMUMÔ HÌNH Cơ sở phân định: mô hình doanh thu KINH DOANH B2C Khái niệm Phân loại TMĐT B2C -Là loại hình giao dịch trong đó 3.Nhà 4.Trung 6.Nhà 7.Nhà 1.Cổng 2.Nhà 5.Nhà tạo khách hàng cung gian cung cung thông bán lẻ thị của dng là cấp giao cấp cấp tin điện tử trường người tiêu dùng nội dung dịch dịch vụ cộng đồng cuối cùng Bộ môn Thương mại điện tử
 14. 2.3 CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG B2B DHTM_TMUMÔ HÌNH KINH DOANH B2B Khái niệm Phân loại TMĐT B2B -Là loại hình giao dịch trong đó Nhà Nhà khách hàng cung Môi giới Trung Sàn phân của dng là cấp giao gian giao dịch phối doanh nghiệp dịch vụ dịch B2B thông tin điện tử khác B2B Bộ môn Thương mại điện tử
 15. 2.3 SO SÁNH CÁC MHKD TRONG B2B & B2C DHTM_TMUa.NCC dịch vụ 1.Môi giới giao dịch B2B b.NCC nội dung 2.NCC dịch vụ B2B c.Nhà bán lẻ điện tử 3.Trung gian thông tin d.Mô hình cổng thông tin 4.Nhà phân phối điện tử e.Trung gian giao dịch 5.Sàn giao dịch f.NCC cộng đồng g.Kiến tạo thị trường 15