Thương mại điện tử căn bản - Chương 1: Tổng quan thương mại điện tử căn bản

pdf 15 trang vanle 28/05/2021 1300
Bạn đang xem tài liệu "Thương mại điện tử căn bản - Chương 1: Tổng quan thương mại điện tử căn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfthuong_mai_dien_tu_can_ban_chuong_1_tong_quan_thuong_mai_die.pdf

Nội dung text: Thương mại điện tử căn bản - Chương 1: Tổng quan thương mại điện tử căn bản

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DHTM_TMU HỌC PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN PGS,TS. Nguyễn Văn Minh Biên soạn: ThS. Vũ Thị Thúy Hằng Bộ môn Thương mại điiện tử 1
 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN TMĐT CĂN BẢN 3 TÍN CHỈ (36,9) DHTM_TMUĐối tượng: Chính quy Điểm thành phần Trọng số Điểm chuyên cần -Vắng mặt từ 40% trở lên hoặc 0 điểm thảo luận: thang điểm 10, hệ số 0,1 không đủ ĐKDT Điểm thực hành -Kiểm tra: 2 bài -Thảo luận thang điểm 10, hệ số 0,3 Điểm thi hết học phần - Thi trắc nghiệm trên máy 50 thang điểm 10, hệ số 0,6 câu (60’) Bộ môn Thương mại điện tử
 3. KẾT CẤU MÔN HỌC DHTM_TMU Chương 1: Tổng quan TMĐT Chương 2: Mô hình kinh doanh trong TMĐT Chương 3: Thanh toán trong TMĐT Chương 4: An toàn trong TMĐT Chương 5: Những lĩnh vực ƯD & tương lai TMĐT Bộ môn Thương mại điện tử
 4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 3 Mục tiêu chínhDHTM_TMU: Kiến thức Trang bị những kiến thức nền QTKD 1 nền tảng tảng căn bản của ngành QTKD 2 Làm rõ những tương đồng và khác biệt TMĐT với TMTT Phân biệt Cung cấp những nguyên lý Vận hành 3 với TMTT cơ bản vận hành TMĐT TMĐT * Giới thiệu những kiến thức cơ sở cho việc tiếp cận các môn TMĐT thuộc chuyên ngành Bộ môn Thương mại điện tử
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO • TLTK_BB: • Giáo trìnhThương mại điện tử căn bản – Đại họcThương mạiDHTM_TMU • Bài tập tình huống TMĐTCB – Bộ môn Nguyên lý TMĐT • TLTK_KK • Giáo trìnhThanh toán điện tử – Đại họcTM • Giáo trình An toàn dữ liệu trongTMĐT – ĐHTM • Báo cáo TMĐT hang năm – Bộ công thương Bộ môn Thương mại điện tử
 6. THUẬT NGỮ TMĐT TRONG HỌC PHẦN • Mạng internet TMĐT ( ) DHTM_TMU • Mạng nội bộ Phương tiện • B,C,G điện tử • Công ty ƯD TMĐT • Công ty dotcom • Tốc độ kết nối tính internet Bong bóng Dịch vụ trực tuyến máy dotcom • Máy chủ Sản phẩm số hóa Mạng • Băng thông • . Cộng đồng điện tử • Host Bộ môn Thương mại điện tử
 7. DHTM_TMU CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Bộ môn Thương mại điện tử 7
 8. NỘI DUNG CHÍNH • SỰDHTM_TMU HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 1 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ • KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM TMĐT 2 • PHÂN LOẠI TMĐT 3 • LỢI ÍCH VÀ TRỞ NGẠI CỦA TMĐT 4 Bộ môn Thương mại điện tử 8
 9. 1.1. Sự hình thành và phát triển củaTMĐT DHTM_TMU -B2T Hàng loạt công ty dotcom bị phá sản -B2B Thời kỳ phát -Dịch vụ triển của Web công trực 2.0 và mạng xã tuyến hội - Bảo vệ eBanking -Email qua Bùng nổ dữ liệu cá mạng nội bộ dotcom Nhân nhân lực 2000 2004 2010 1970 1985 1997 2002 2005 2008 2012 1995 2006 2007 2009 2011 2014 1960 1980 1989 2001 2003 -Khung Đào tạo pháp lý Nở rộ trực tuyến -Đào tạo webpage TMĐT Kết nối chính thành TMĐT phục hồi, Mạng XH Quảng cáo trực quy công tuyến ra đời Bùng nổ INTERNET TM Di động -Thanh toán trực tuyến
 10. 1.2. Khái niệm và các đặc điểm của TMĐT • Một số cách hiểu về TMĐT: DHTM_TMU Thuật ngữ Góc độ Theo các tổ chức Bộ môn Thương mại điện tử 10
 11. 1.2. Khái niệm và các đặc điểm của TMĐT • Khái niệm TMĐT: “Thương mại điện tử là việc DHTM_TMUtiến hành các giao dịch thương mại thông qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác” Góc độ Thuật ngữ Các tổ chức TG -CNTT “Thương mại” và “Điện tử” -WTO -Thương mại -OECD -Dịch vụ - Ủy ban Châu Âu -Giáo dục Bộ môn Thương mại điện tử
 12. 1.2. Khái niệm và các đặc điểm của TMĐT • Đặc điểm TMĐT:DHTM_TMU • Là phương thức thương mại sử dụng các PTĐT để tiến 1 hành các giao dịchTM • Dựa trên/liên quan mật thiết với TMTT và phụ thuộc sự 2 phát triển mạng Internet, truyền thông và PTĐT 3 • Các hđtm điện tử đa dạng, phong phú • TMĐT là thuật ngữ mang tính lịch sử 4 Bộ môn Thương mại điện tử
 13. 1.3. Phân loại TMĐT • Phân loại TMĐT theo loại hình tổ chức P1 DHTM_TMU Sản phẩm ? ? P2 Quá trình Sản phẩm ảo Quá trình ảo Sản ? phẩm Quá trình vật lý vật thể P3 Tác nhân Tác nhân Tác nhân vật lý ảo Bộ môn Thương mại điện tử
 14. 1.3. Phân loại TMĐT • Phân loại TMĐT theo bản chất B2B, B2B2C, của các giao dịch DHTM_TMUB2C, B2E TM NỘI C2C, BỘ DN C2B TMĐT TM HỢP TMĐT TÁC PHI KD TM DI ĐỘNG Bộ môn Thương mại điện tử
 15. 1.4. Lợi ích và trở ngại củaTMĐT DHTM_TMU Bộ môn Thương mại điện tử