Tài chính ngân hàng - Yếu tố sản phẩm

pdf 39 trang vanle 10/06/2021 1390
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài chính ngân hàng - Yếu tố sản phẩm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftai_chinh_ngan_hang_yeu_to_san_pham.pdf

Nội dung text: Tài chính ngân hàng - Yếu tố sản phẩm

 1. YẾU TỐ SẢN PHẨM Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 2. Mục tiêu bài giảng • Hiểu rõ về sản phẩm – dịch vụ của ngân hàng, các sản phẩm – dịch vụ hiện có tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. • Nắm về quy trình phát triển sản phẩm mới. • Xây dựng biểu đồ vòng đời sản phẩm – dịch vụ hiện tại để từ đó đề ra chiến lược marketing phù hợp cho từng thời kỳ của vòng đời. Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 3. Mục lục bài giảng I. Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng 1. Khái niệm sản phẩm – dịch vụ 2. Đặc trưng của sản phẩm – dịch vụ ngân hàng 3. Cấu trúc của sản phẩm – dịch vụ 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách sản phẩm 5. Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng Hồi giáo II. Phát triển sản phẩm mới 1. Chiến lược phát triển sản phẩm – dịch vụ mới 2. Các loại sản phẩm dịch vụ mới 3. Quy trình phát triển sản phẩm mới III. Quản lý sản phẩm – dịch vụ hiện tại 1. Vòng đời của sản phẩm – dịch vụ 2. Chiến lược Marketing theo từng vòng đời sản phẩm – dịch vụ Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 4. I. Sản phẩm – dịch vụ 1. Khái niệm sản phẩm – dịch vụ “Sản phẩm – dịch vụ ngân hàng là một dạng hoạt động, một quá trình, một kinh nghiệm được cung ứng bởi ngân hàng nhằm đáp ứng một nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng mục tiêu. Như vậy, sản phẩm – dịch vụ ngân hàng tồn tại dưới dạng dịch vụ mang bản chất tài chính. Các ngân hàng thiết kế một sản phẩm dựa trên quan niệm đó là một tập hợp các lợi ích mang đến sự thỏa mãn khách hàng mục tiêu.” Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 5. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ về sản phẩm – dịch vụ Sacombank www.sacombank.com.vn www.techcombank.com.vn Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 6. Các SP – DV NH Đông Á Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 7. Các SP – DV NH Đông Á Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 8. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ về sản phẩm – dịch vụ Bank of America Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 9. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ về sản phẩm – dịch vụ Bank of America Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 10. I. Sản phẩm – dịch vụ Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 11. I. Sản phẩm – dịch vụ Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 12. I. Sản phẩm – dịch vụ 2. Đặc trưng sản phẩm – dịch vụ ngân hàng (tài chính) Có hai đặc trưng cơ bản của sản phẩm – dịch vụ ngân hàng : Các thuộc tính cơ bản của dịch vụ trong sản phẩm – dịch vụ ngân hàng : tính vô hình, tính không đồng đều về chất lượng, tính không thể tách rời, tính không chuyển quyền sở hữu, tính không thể lưu trữ. Thuộc tính tài chính : tính bảo mật và sự nhạy cảm về các thông tin liên quan đến tài chính của cá nhân hoặc tổ chức kinh tế. Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 13. I. Sản phẩm – dịch vụ 3. Cấu trúc sản phẩm – dịch vụ ngân hàng (tài chính) Sản phẩm – dịch vụ cốt lõi (lợi ích cốt lõi) Sản phẩm – dịch vụ cơ bản Sản phẩm – dịch vụ gia tăng Sản phẩm – dịch vụ kỳ vọng Sản phẩm – dịch vụ tiềm năng Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 14. I. Sản phẩm – dịch vụ Ví dụ cấu trúc sản phẩm – dịch vụ ngân hàng (tài chính) Dịch vụ lõi Dịch vụ cơ bản Dịch vụ gia tăng Dịch vụ kỳ vọng Dịch vụ tiềm năng Internet banking Tokenkey, thẻ Giao dịch thông Sự ổn định của Tiết kiện online (giao dịch với ATM, thẻ debit, qua internet bất trang web, tốc độ thuận tiện, nạp ngân hàng bằng credit, hợp đồng cứ nơi đâu, truy cập nhanh, tiền điện thoại, internet) sử dụng chuyển tiền ít xảy ra lỗi trong thanh toán hóa trong nước quá trình giao đơn điện nhanh chóng , dịch, có sự hỗ nước Vay xem số dư, sổ trợ trực tuyến từ online. phụ, sao kê thẻ tổng đài 24/7 tín dụng, thanh toán tiện lợi Tiếp tục với các sản phẩm – dịch vụ khác? Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 15. I. Sản phẩm – dịch vụ Hộp nghiên cứu : sản phẩm tiền gởi – sản phẩm lõi và sản phẩm gia tăng Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 16. I. Sản phẩm – dịch vụ -Thương hiệu có vai trò gì trong lựa chọn các sản phẩm tiền gởi? - Ở Việt Nam có cạnh tranh lãi suất tiền gởi?Lãi suất liệu có ảnh hưởng đến sự lựa chọn sản phẩm tiền gởi? -Các dịch vụ gia tăng như tiết kiệm online, sự đa dạng trong sản phẩm tiền gởi? Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 17. I. Sản phẩm – dịch vụ Hộp nghiên cứu : sản phẩm tín dụng – sản phẩm lõi và sản phẩm gia tăng Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 18. I. Sản phẩm – dịch vụ -Thương hiệu có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sp tín dụng của một ngân hàng? -Thái độ của nhân viên tín dụng, nhân viên hỗ trợ ? -Sự đa dạng trong sản phẩm tín dụng? Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 19. I. Sản phẩm – dịch vụ 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến yếu tố sản phẩm – dịch vụ Yếu tố nào ảnh hưởng đến sản phẩm – dịch vụ Ngân Hàng Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 20. I. Sản phẩm – dịch vụ 5. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Ngân hàng Hồi giáo  Ngân hàng Hồi giáo là một tổ chức tín dụng thực hiện một hoặc tất cả các hoạt động Ngân hàng, nhưng hoạt động đó được chi phối bởi quy tắc đạo Hồi (Shariah) Hệ thống quy tắc Shariah là hệ thống pháp luật tôn giáo bao gồm tất cả mọi thứ trong cuộc sống từ ăn, ngủ, đi lại cho đến chính trị, chính phủ. Nó bao gồm hệ thống luật hình sự, dân sự cũng như quy định về phẩm chất cá nhân, quy tắc ứng xử đạo đức Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 21. I. Sản phẩm – dịch vụ 5. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Luật Shariah cấm áp dụng lãi suất , buôn bán rượu và thịt lợn, kinh doanh bài bạc, văn hóa phẩm đồi trụy Cá nhân sử dụng tài sản của mình thận trọng và cấm để nhàn rỗi, găm giữ các tài sản để gây lãng phí, thất thoát. Người theo đạo Hồi phải có nghĩa vụ góp một phần tài sản của mình cho bộ phận nghèo túng trong xã hội. Mô hình NH Hồi giáo không công nhận khái niệm lãi suất, luôn tôn chỉ nguyên tắc chia sẻ rủi ro. Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 22. I. Sản phẩm – dịch vụ 5. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Đặc điểm Ngân hàng Hồi giáo  Trong giao dịch NH Hồi giáo, chủ thể ký hợp đồng là người bán (Ngân hàng), người mua (khách hàng) và đối tượng là hàng hóa, tài sản hữu hình Trong giao dịch NH khác, chủ thể ký hợp đồng là người cho vay (ngân hàng), người vay (khách hàng) và đối tượng là tiền, cam kết với lãi suất và phí. Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 23. I. Sản phẩm – dịch vụ 5. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Trong huy động vốn Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 24. I. Sản phẩm – dịch vụ 5. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Trong tín dụng • Mudarabah (chia sẻ lợi nhuận): hợp đồng hợp tác giữa NH và KH (doanh nghiệp). DN chịu trách nhiệm về nhân công, chuyên môn, quản lý NH chịu trách nhiệm về vốn. Lợi nhuận trong năm tài chính sẽ chia theo tỷ lệ thỏa thuận trước. • Murabahah (chi phí cộng thêm):NH bán lại 1 tài sản cao hơn giá mua, KH sẽ trả dần cho đến khi đủ giá trị theo hợp đồng Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 25. I. Sản phẩm – dịch vụ 5. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Trong tín dụng • Ijarah (thuê): NH cho KH thuê tài sản, trang thiết bị, phương tiện vận tải trong thời gian nhất định với mức giá cố định. • Ijarah Thumma Albai (thuê mua) • Musharakah (liên doanh) • Salam: phương thức tài chính để tài trợ trong lĩnh vực nông nghiệp Người bán cam kết bán hàng hóa trong thời gian tương lai với mức giá Slide © by Lovelock,thỏa Wirtzthuận and Chewtrước 2009 . Đổi lại,Essentialstiền of hàngServices Marketingđược thanh toán ngay Chapter 1 - Page
 26. II. Phát triển sản phẩm – dịch vụ mới “ Sản phẩm – dịch vụ mới bao gồm sản phẩm – dịch vụ hoàn toàn mới, sản phẩm cải tiến, những cách hoàn chỉnh sản phẩm và nhãn hiệu mới mà ngân hàng (doanh nghiệp) đang triển khai thông qua các nỗ lực nghiên cứu và phát triển của riêng mình.” • Sản phẩm – dịch vụ mới đối với thế giới. • Sản phẩm – dịch vụ mới đối với bản thân ngân hàng. • Bổ sung các thuộc tính mới vào sản phẩm hiện có để thành sản phẩm mới. • Cải tiến và thay đổi những sản phẩm – dịch vụ hiện có. • Sản phẩm – dịch vụ được tái định vị : là đưa sản phẩm hiện tại vào những phân đoạn thị trường mới. Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 27. II. Phát triển sản phẩm – dịch vụ mới 1. Chiến lược phát triển sản phẩm mới • Chiến lược tiên phong • Chiến lược thách thức • Nhóm ngân hàng tiên phong • Chiến lược bám theo • Nhóm ngân hàng phản ứng • Chiến lược ngách Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 28. II. Phát triển sản phẩm – dịch vụ mới Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 29. II. Phát triển sản phẩm – dịch vụ mới Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 30. SẢN PHẨM MỚI Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 31. II. Phát triển sản phẩm – dịch vụ mới 2. Quá trình phát triển sản phẩm – dịch vụ mới Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 32. II. Phát triển sản phẩm – dịch vụ mới  Hình thành ý tưởng 1. Khách hàng 5. Phòng nghiên cứu và phát triên - Những nhu cầu và mong muốn của khách - Chức năng hoạt động của phòng hàng (khách hàng mục tiêu) nghiên cứu và phát triển - Sự phàn nàn của khách hàng - Dựa trên các thông tin phản hồi từ - Khảo sát thị trường quy trình 1. Đối thủ cạnh tranh 1. Nội bộ ngân hàng - Tìm hiểu ý định và giám sát sự phát triển - Các cấp lãnh đạo sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. - Đội ngũ nhân viên bán hàng - Tìm hiểu các lý do mà khách hàng lựa - Nhân viên tác nghiệp chọn sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. - Cổ đông 1. Kênh phân phối 1. Các nguồn bên ngoài khác - Đơn vị/chuyên gia tư vấn đầu ngành - Tạp chí nghiên cứu Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 33. II. Phát triển sản phẩm – dịch vụ mới  Lựa chọn ý tưởng Ý tưởng phải : • Phù hợp với sứ mệnh, mục tiêu kinh doanh của • Tương thích với các nguồn lực hiện có • Đảm bảo lợi nhuận, doanh số , thị phần • Tính chất công nghệ Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 34. II. Phát triển sản phẩm – dịch vụ mới  Phát triển và thử nghiệm khái niệm sản phẩm • Phát triển về quan niệm sản phẩm • Thử nghiệm quan niệm  Phát triển chiến lược Marketing  Phân tích kinh doanh Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 35. II. Phát triển sản phẩm – dịch vụ mới  Phát triển sản phẩm  Thử nghiệm thị trường  Thương mại hóa Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 36. III. Quản lý sản phẩm – dịch vụ hiện tại 1. Vòng đời sản phẩm – dịch vụ Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 37. III. Quản lý sản phẩm – dịch vụ hiện tại Các dạng chu kỳ vòng đời khác nhau Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 38. III. Quản lý sản phẩm – dịch vụ hiện tại 2. Chiến lược marketing ở từng giai đoạn -Chiến lược hớt -Tạo lợi thế cạnh -Đổi mới thị -Giảm giá, giảm váng nhanh, tranh trường kênh phân phối chậm -Thâm nhập tt -Đổi mới sản -Cải biến vòng - Chiến lược mới phẩm đời thâm nhập -Hướng emotion -Đa dạng hóa -Tập trung phân nhanh, chậm -Giảm giá xúc tiến yểm trợ đoạn sinh lời Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page
 39. HẾT Slide © by Lovelock, Wirtz and Chew 2009 Essentials of Services Marketing Chapter 1 - Page