Tài chính công - Chương 1: Tổng quan tài chính công

pdf 10 trang vanle 29/05/2021 1720
Bạn đang xem tài liệu "Tài chính công - Chương 1: Tổng quan tài chính công", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftai_chinh_cong_chuong_1_tong_quan_tai_chinh_cong.pdf

Nội dung text: Tài chính công - Chương 1: Tổng quan tài chính công

 1. KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TÀI CHÍNH CÔNG
 2. Chương 1 TỔNG QUAN TÀI CHÍNH CÔNG 1. Khái niệm và đặc điểm 2. Chức năng TCC 3. Các nguyên tắc TCC 4. Vai trò của TCC
 3. 1. Khái niệm và đặc điểm TCC: 1.1 Khái niệm: TTC là các hoạt động thu chi bằng tiền của Nhà nước, phản ánh hệ thống quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của Nhà nước nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng vốn có không nhằm mục tiêu lợi nhuận của Nhà nước đối với XH.
 4. 1. Khái niệm và đặc điểm TCC: 1.2 Đặc điểm TCC - TCC thuộc sở hữu Nhà nước và gắn liền với quyền lực chính trị của Nhà nước. - Thu nhập và chi tiêu tài chính công gắn liền với hoạt động kinh tế XH. Các khoản thu: thuế, phí, thu sự nghiệp, vay nợ và chi tiêu nhằm cung ứng hàng hóa dịch vụ công - Tài chính công phục vụ lợi ích cộng đồng
 5. 1. Khái niệm và đặc điểm TCC: 1.3 Cơ cấu TCC: - Tài chính chung của Nhà nước: Ngân sách nhà nước, tín dụng nhà nước, các quỹ thuộc nhà nước. - Tài chính của các đơn vị hành chính - Tài chính của các đơn vị sự nghiệp nhà nước.
 6. 2. Chức năng của TCC: 2.1 Chức năng phân phối và phân bổ nguồn lực: Thực hiện thông qua 2 kênh: - Kênh thứ nhất: thể hiện qua các khoản thu mang tính bắt buộc - Kênh thứ hai: phản ánh các khoản chi tiêu công
 7. 2. Chức năng của TCC: 2.2 Chức năng điều tiết nền kinh tế vĩ mô: (hạn chế của kinh tế tt) - Tăng nhanh tốc độ tăng GDP - Tăng việc làm, giảm thất nghiệp - ổn định giá cả - Thực hiện chính sách điều tiết tỷ giá
 8. 2. Chức năng của TCC: 2.3 Chức năng kiểm tra, giám sát: - Kiểm tra quá trình lập kế hoạch thu - Chấp hành luật pháp trong quá trình sử dụng nguồn tài chính công - Thu thập và phân tích dữ liệu để có thông tin tài chính của quốc gia.
 9. 3. Các nguyên tắc trong TCC: 3.1 Nguyên tắc không hoàn lại: 3.2 Nguyên tắc không tương xứng (giữa người thực hiện nghĩa vụ và người thụ hưởng) 3.3 Nguyên tắc bắt buộc.
 10. 4. Vai trò của tài chính công: 4.1 Huy động nguồn tài chính đảm bảo hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước. 4.2 Điều tiết thu nhập thực hiện công bằng bình đẳng XH 4.3 Vai trò trong quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế - XH