Quản trị kinh doanh - Xây dựng kế hoạch

pdf 33 trang vanle 19/06/2021 280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Quản trị kinh doanh - Xây dựng kế hoạch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfquan_tri_kinh_doanh_xay_dung_ke_hoach.pdf

Nội dung text: Quản trị kinh doanh - Xây dựng kế hoạch

 1. TCDN XXÂÂYY DDỰỰNNGG KKẾẾ HOHOẠẠCHCH TS. Vũ XuânHùng PhóVụtrưởngVụChínhsách–Phápchế
 2. hungvdtn@gmail.com Nộidung 1 Kháiquátvềlậpkếhoạch 2 Phươngpháplậpkếhoạch 3 Kỹ năngxác địnhtầmnhìn 4 Kỹ năngxác địnhmụctiêu
 3. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Kháiquátchung § Kháiniệm • Kế hoạchlàmộtloạtcáccôngviệcdựđịnhlàm, được sắpxếpmộtcáchhệthống, đượcqui vàomộtmục đíchchungvà đượcthựchiệntrongmộtthờigian đã địnhtrước • Lậpkếhoạchcầnphảixác địnhrõmụctiêu, vàcác mụctiêu đóphải đảmbảotínhkhả thivàhợplý; • Lập kế hoạchlàquátrình thiết lập các mục tiêu, các hoạt động vàcác điều kiện đảm bảo thực hiện được các mục tiêu
 4. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Kháiquátchung § Kháiniệm • Kế hoạchlàvănbảnxác định: Phảilàmnhữngviệc gìvàlàmviệc đónhư thế nào? Khinàolàm? Làm ở đâu? Ai làm?.
 5. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Kháiquátchung § Tầmquantrọng • Kế hoạchsẽgiảmbớtđộ bất địnhvàCSDN cóthểứng phókịpthờivớinhữngbiến đổibênngoài. • Tậptrung đượcsựchúý vàcốgắngcủamọingười vàomụctiêu đãxâydựng; • Tạokhả năngthựchiệncôngviệcmộtcáchkinhtế. • Làmchongườiquảnlýkiểmtramộtcáchdễdànghơn việcthựchiệnnhiệmvụcủacánbộ, giáoviên, công nhânviêntrong đơnvị
 6. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Kháiquátchung § Phân loại • Căncứvàothờigian: • Căncứvàophạmvi hoạt động • Căncứvàokhuônkhổ, thờigian, tínhchất, mụctiêu
 7. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 1. Đánhgiáthựctrạng
 8. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 1. Phântíchmôitrường • Môitrườngbênngoài –Các yếu tố kinh tế –Các yếu tố chính trị: –Các yếu tố xã hội: Vai trò giúp tổ chức xây dựng được một danh mục các cơ hội môi trường, cóthể mang lại lợi ích cũng như các mối đe dọa (nguy cơ) cần tránh.
 9. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 1. Phântíchmôitrường • Môitrườngbêntrong –Nền nếp của tổ chức –Năng lực tài chính –Yếu tố nhân lực Phân tích môi trường bên trong sẽ giúp tổ chức nhận thức rõ hơn các điểm mạnh cần phát huy và các điểm yếu cần hạn chế.
 10. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 1. Phântíchmôitrường Thuậnlợi Khókhăn
 11. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 1. Phântíchmôitrường Nộilực Ngoạilực
 12. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 1. Phântíchmôitrường
 13. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 2. Xác địnhcácmụctiêu
 14. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 3. Xác địnhcác điềukiện
 15. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 4. Xác địnhcácphươngán
 16. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 5. Lựachọncácphươngán
 17. hungvdtn@gmail.com Kháiquátvềlậpkếhoạch v Quytrìnhlậpkếhoạch § 6. Lậpkếhoạchchungvàcáckếhoạchchi tiết
 18. hungvdtn@gmail.com PhươngpháplậpkếhoạchchoCSDN v Lậpkếhoạchchiếnlược § Lậpkếhoạchchiếnlượclàmộtquátrìnhnhằmdẫnđến kếtquả cuốicùnglàmộtKếhoạchchiếnlược; § Kế hoạchchiếnlượcthể hiệnsứmệnhcủamộttổchức (mộtCSDN chẳnghạn), cáclĩnhvựcthựchiệnchủ chốt, cácmụctiêuvàcácchiếnlượchoặccácphươngcách để hoànthànhcácmụctiêu đã đề ra. § Đặc điểmcủakếhoạchchiếnlượclàthờigianthựchiện dài, baogồmnhiềuvấnđề hay toànbộvấnđề.
 19. hungvdtn@gmail.com PhươngpháplậpkếhoạchchoCSDN v Lậpkếhoạchchiếnlược § Quátrìnhlậpkếhoạchchiếnlượctrả lờibốncâuhỏi • CSDN đang ởđâu? • CSDN muốn đi đến đâutrongtươnglai? • Làmthế nào để CSDN đến được đó? • Làmthế nào đểđođượcsựtiểntriểncủaCSDN?
 20. hungvdtn@gmail.com PhươngpháplậpkếhoạchchoCSDN v Lậpkếhoạchchiếnlược § QuytrìnhlậpkếhoạchchiếnlượccủamộtCSDN • Xác định đốitượngliên đới • Đánhgiámôitrường • Xác địnhsứmệnh • Xâydựngtầmnhìnchotươnglai • Xác địnhcáclĩnhvựcthựchiệnthen chốt • Xác địnhmụctiêuchocáclĩnhvựcthen chốt • Xâydựngcácchiếnlược • Thựchiệnkếhoạch • Đo đạcvà đánhgiácáchoạt độngvàkếtquả thựchiện
 21. hungvdtn@gmail.com PhươngpháplậpkếhoạchchoCSDN v Lậpkếhoạchchiếnlược § Kỹ thuậtlậpkếhoạchchiếnlượccủamộtCSDN • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội vànhững nguy cơ của CSDN (phân tích SWOT); • Đưa ra những viễn cảnh khác nhau mô tả sự phát triển cóthể đạt được trong tương lai của CSDN. • Tham vấn các bên liên quan • Xây dựng những chỉ số thực hiện vànhững mốc thực hiện để cóthể đánh giáhoạt động của CSDN
 22. hungvdtn@gmail.com PhươngpháplậpkếhoạchchoCSDN v Lậpkếhoạchchiếnlược § Kỹ thuậtlậpkếhoạchchiếnlượccủamộtCSDN • Xem xét tới những nguồn thông tin bên ngoài: –Chính sách của chính phủ về dạy nghề –Dự báo thị trường lao động vànhững ngụ ý của các dự báo đóvềnhu cầu dạy nghề trong tương lai; –Các yếu tố về kinh tế vànhân khẩu học dài hạn; • Đánh giánhững năng lực hiện tại của các CSDN (các nguồn lực tài chính, vật chất, nhân lực vàtri thức)
 23. hungvdtn@gmail.com PhươngpháplậpkếhoạchchoCSDN v Lậpkếhoạchnămhọc § Lậpkếhoạchnămhọclàcôngviệcthườngxuyêncủacác CSDN phảilàmhàngnăm; § Kế hoạchnămhọcđượclậptrêncơsởtổngkết, đánhgiá việcthựchiệnkếhoạchnămhọctrướcvàkếhoạchchiến lượcpháttriểncủaCSDN trongtừnggiai đoạn § Lậpkếhoạchnămhọccũng đượcthựchiệntheoqui trình lậpkếhoạchchiếnlược, nhưngchútrọng đếnviệcxác địnhmụctiêuvàcácbiệnphápthựchiện.
 24. hungvdtn@gmail.com PhươngpháplậpkếhoạchchoCSDN v Lậpkếhoạchnămhọc § Xác địnhmụctiêukếhoạchnămhọcbaogồm: • Nhữngcăncứđể xác địnhmụctiêu • DanhmụccácmụctiêuchungcủaCSDN: Cácmục tiêuchính; Cácmụctiêutừngmặt: –Mụctiêusưphạm, –Mụctiêunhânsựvềsốlượng, chấtlượng; –Mụctiêuvềcảitiếnquảnlýnhàtrường; –Mụctiêutăngcườngcơsởvậtchất; –Mụctiêuvềquảnlýngânsách; Mụctiêuquanhệmôi trườngxãhội) • Tùytheo điềukiệnthựctếcủatừngnhàtrường để xác địnhsốlượng, nộidung cácmụctiêuchophùhợp.
 25. hungvdtn@gmail.com PhươngpháplậpkếhoạchchoCSDN v Lậpkếhoạchnămhọc § Xác địnhcácgiảipháp: • Giảipháphànhchính, tổ chức; • Giảiphápvềchuyênmôn; • Giảipháp độngviênkhuyếnkhích; • Giảipháp đảmbảocáchoạt động
 26. hungvdtn@gmail.com PhươngpháplậpkếhoạchchoCSDN v Lậpkếhoạchnămhọc § Cấutrúccủakếhoạch • Phần 1. Thực trạng nhà trường • Phần 2. Nhiệm vụ vàcác chỉ tiêu năm học • Phần 3. Các giải pháp thực hiện • Phần 4. Tổ chức thực hiện • Phần 5. Các phụ lục kèm theo (các chương trình, đề án )
 27. hungvdtn@gmail.com PhươngpháplậpkếhoạchchoCSDN v Lậpkếhoạchcôngviệc(KH thựchiệnmụctiêu) § Nộidung kế hoạchchi tiếtgồm:
 28. hungvdtn@gmail.com Kỹ năngxác địnhtầmnhìn v Kháiniệm § Tầmnhìnlàmộtbảntuyênbốcógiátrị lâudàivềmục đíchcủatổchức. § Tầmnhìn đượchiểulànhữngtuyênbốvềnhữngquan điểm, nguyêntắc, hay địnhhướnghoạt độnglâudài củatổchức. § Để chodễhiểu, tầmnhìn đôikhicòn đượcthể hiện dướidạngchínhsách.
 29. hungvdtn@gmail.com Kỹ năngxác địnhtầmnhìn v Kỹ năngxác địnhtầmnhìn § Vídụ1: Tầmnhìnhay chínhsáchcủaSởX: • Cam kếtthựchiệncảicáchthủ tụchànhchínhnhằm đáp ứngtốtnhấtcácyêucầungàycàngcaocủanhân dân § Vídụ2: Tầmnhìnhay chínhsáchcủaCụcthuế tỉnh A • Tạo điềukiệntốtnhất để mọingườidânthựchiện nghĩavụvàquyềnlợinộpthuế củamìnhmộtcách côngbằng, minhbạch, đơngiản, thuậntiện.
 30. hungvdtn@gmail.com Kỹ năngxác địnhtầmnhìn v Kỹ năngxác địnhtầmnhìn § Vídụ3: Tầmnhìnhay chínhsáchcủaTrường CĐN A: • Trường đàotạoZ xemviệc đảmbảovàkhông ngừngnângcaochấtlượng đàotạo, nghiêncứu khoahọclàtráchnhiệmcaonhấtmàtoànthể cán bộ, giảngviên, côngnhânviênphảithựchiện. § Vídụ4: Tầmnhìnhay chínhsáchcủaHọcviệnhành chínhMalaysia (INTAN): • HọcviệnhànhchínhMalaysia phấn đấutrở thành mộttrongnhữngcơsởđàotạocóchấtlượnghàng đầuthế giớivàonăm2020.
 31. hungvdtn@gmail.com Kỹnăngxác địnhmụctiêu v Kháiniệmmụctiêu § Mụctiêuthường đượcdùng để chỉ cáckếtquả cụ thể màtổchứccầnphấn đấu đạt được; § Mụctiêu đượcsuyratừtầmnhìnnhưngcụthể, rõ rànghơn § Mụctiêudàihạnlàcáckếtquả mongmuốn được đề rachomộtkhoảngthờigiantương đốidài, thườnglà hơn1 năm; § Mụctiêungắnhạnlàcáckếtquả mongmuốn được đề rachomộtkhoảngthờigiantrongvòngmộtnăm
 32. hungvdtn@gmail.com Kỹ năngxác địnhmụctiêu v Yêu cầukhixâydựngmụctiêu § Mụctiêuphảicụthể (Specific) § Mụctiêuphải đolường được(Measurable). § Mụctiêuphảicóthểđạt được(Achievable). § Mụctiêucótínhthựcthi(Realistic): § Mụctiêuphảichỉ rõthờigianthựchiện(Time-bound).
 33. TCDN TS. Vũ XuânHùng PhóVụtrưởngVụChínhsách–Phápchế