Luật kinh doanh - Tổng quan môn học luật kinh doanh

ppt 13 trang vanle 25/05/2021 1160
Bạn đang xem tài liệu "Luật kinh doanh - Tổng quan môn học luật kinh doanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptluat_kinh_doanh_tong_quan_mon_hoc_luat_kinh_doanh.ppt

Nội dung text: Luật kinh doanh - Tổng quan môn học luật kinh doanh

 1. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH 1. Chọn một hình thức sở hữu kinh doanh phù hợp trước khi gia nhập thị trường 2. Nắm vững các điều kiện và thủ tục Mục tiêu khi cần thay đổi hình thức sở hữu kinh doanh hoặc thay đổi quy mô công ty. June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 1
 2. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH 3. Phân định loại hành vi kinh doanh nào được phép và hành vi nào bị cấm khi tham gia các quan hệ kinh doanh – thương mại Mục tiêu 4. Chọn lựa một phương thức giải quyết tranh chấp có lợi cho mình nhất. June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 2
 3. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH Học viên cần nắm vững một số nội dung sau: ➢ Các khái niệm cơ bản của Luật kinh doanh. ➢ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của môn học. ➢ Các hình thức sở hữu kinh doanh: điều kiện, thủ tục gia nhập/rút lui khỏi thị trường của các chủ sở hữu; ➢ Cách thức tổ chức, quản trị các hình thức sở hữu nêu trên. June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 3
 4. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH Học viên cần nắm vững một số nội dung sau: ➢ Các trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu kinh doanh/thay đổi quy mô công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập) do chuyển nhượng vốn hoặc liên kết giữa các chủ sở hữu; do giải thể, phá sản các tổ chức kinh doanh (business organizations). June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 4
 5. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH Học viên cần nắm vững một số nội dung sau: ➢ Nội dung hợp đồng kinh doanh - thương mại; kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh doanh - thương mại. ➢ Phương thức giải quyết các tranh chấp kinh doanh - thương mại: Tố tụng trọng tài, tố tụng tòa án. June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 5
 6. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH ➢ Luật Kinh Doanh Việt Nam - ThS.Nguyễn Quốc Sỹ & ThS.Nguyễn Văn Nông, 2009, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM; ➢ Giáo trình Luật Thương Mại của Đại học Luật Hà Nội; ➢ Giáo trình Pháp luật kinh tế của Đại học Kinh tế quốc dân; ➢ Các tài liệu khác có nội dung hỗ trợ để đạt mục đích, yêu cầu nêu trên. June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 6
 7. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH 1. Các hình thức sở hữu kinh doanh 2. Tái cấu trúc tổ chức kinh doanh 3. Hợp đồng kinh doanh – thương mại 4. Giải quyết tranh chấp kinh doanh – thương mại June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 7
 8. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH 1. Hộ kinh doanh 2. Doanh nghiệp tư nhân 3. Công ty TNHH một thành viên 4. Công ty hợp danh 5. Công ty TNHH hai thành viên trở lên 6. Công ty cổ phần 7. Nhóm công ty 8. Hợp tác xã June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 8
 9. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH 1. Chuyển đổi hình thức sở hữu kinh doanh 2. Thay đổi quy mô công ty 3. Giải thể 4. Phá sản June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 9
 10. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH 1. Quy định chung về hợp đồng kinh doanh – thương mại 2. Cơ cấu hợp đồng kinh doanh – thương mại June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 10
 11. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH 1. Tranh chấp KD-TM 2. Tố tụng trọng tài 3. Tố tụng tòa án June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 11
 12. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH ➢ Luật kinh doanh (Business law). Các khái ➢ Chủ thể kinh doanh (Business entities). niệm ➢ Tổ chức kinh doanh (Business organizations). cơ ➢ Hình thức sở hữu kinh doanh bản (Forms of business ownership). ➢ Hình thức kinh doanh (Types of business) June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 12
 13. TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH Các ➢ Thành phần sở hữu doanh nghiệp (Class background khái of enterprise) niệm cơ ➢ Hoạt động kinh doanh (Business operation) bản ➢ Đầu tư trực tiếp/gián tiếp (Direct/Indirect investment) ➢ Tranh chấp kinh doanh – thương mại (Dispute in business) June 11, 2021 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 13