Kinh tế vi mô - Bài 10: Cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền

ppt 15 trang vanle 1940
Bạn đang xem tài liệu "Kinh tế vi mô - Bài 10: Cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptkinh_te_vi_mo_bai_10_canh_tranh_doc_quyen_va_thieu_so_doc_qu.ppt

Nội dung text: Kinh tế vi mô - Bài 10: Cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền

 1. PGS,TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh hanhkth@yahoo.com.vn
 2. Bài 10
 3. CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN Cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp MC N AC P D C M MR q
 4. CÂN BẰNG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP LMC LA C P d C • MRi q SL Ngành chưa cân bằng dài hạn : Lkt > 0 Tại q : MR = LMC = SMC và LAC = SAC < P
 5. LMC1 LAC1 P q Ngành cân bằng dài hạn : Lkt = 0 Tại q : MR = LMC = SMC < P = LAC = SAC
 6. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG THIỂU SỐ ĐỘC QUYỀN Thị trường với các hãng liên minh Thị trường với các hãng không liên minh -Tự quyết định giá và sản lượng -Bị dẫn đạo giá
 7. GIÁ VÀ SẢN LƯỢNG CỦA HÃNG LIÊN MINH Nguyên tắc xác định mức sản lượng của toàn hãng: giống như đối với hãng độc quyền hoàn toàn Giá bán: thống nhất theo thoả thuận
 8. DẪN ĐẠO GIÁ Một hãng lớn độc quyền Thị trường Nhiều hãng nhỏ cạnh tranh Hãng độc quyền dẫn đạo giá: xác định giá bán tối đa hoá lợi nhuận một cách độc lập Các hãng cạnh tranh bán theo giá của hãng độc quyền.
 9. D SCT P MCĐQ ° DĐQ MRĐQ Q Q CT ĐQ QT
 10. MÔ HÌNH ĐƯỜNG CẦU GẤP KHÚC Giá Chi phí P1 Po MC D Q Q’1 Q1 o Sản lượng MR
 11. Quảng cáo Cải tiến kiểu CÁC CHIẾN dáng và nâng LƯỢC CẠNH cao chất lượng TRANH KHÔNG QUA GIÁ Dịch vụ hậu mãi
 12. THẾ TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN Chiến lược của A Chiến lược Nhận Chối của B A 6 năm A 10 năm Nhận B 6 năm B 1 năm A 1 năm A 2 năm Chối B 10 năm B 2 năm
 13. MA TRẬN LỢI NHUẬN CỦA HAI HÃNG M & N Chiến lược của M về phí quảng cáo Tăng Giữ nguyên Chiến lược của N LM 10 LM 8 Tăng LN 10 LN 12 L 12 L 9 Giữ nguyên M M LN 8 LN 9
 14. CHIẾN LƯỢC NGĂN CHẶN NHẬP NGÀNH HN Nhập ngành Ở ngoài HH Chấp nhận Chống lại Không dựng HH : 1 HH : -1 HH : 5 rào cản HN : 1 HN : -1 HN : 0 Dựng rào cản HH : - 2 HH : -1 HH : 2 HN : 1 HN : -1 HN : 0
 15. DỰNG RÀO CẢN NHƯ THẾ NÀO? Quảng Giảm giá cáo Phát triển Đầu tư mở rộng thương quy mô hiệu