Kinh tế quản lí - Chương 8: Các quyết định về phân phối

pdf 17 trang vanle 22/06/2021 220
Bạn đang xem tài liệu "Kinh tế quản lí - Chương 8: Các quyết định về phân phối", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkinh_te_quan_li_chuong_8_cac_quyet_dinh_ve_phan_phoi.pdf

Nội dung text: Kinh tế quản lí - Chương 8: Các quyết định về phân phối

 1. Ờ Ạ ỌA Ộ A Ế Ả ơ Chương 8 Các quyết định về phân phối 1 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-2 e ee ee e eo eeoee oe eoe Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-3 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-4 1
 2. AA ooe ee o Aeooeeoeeeo o ooooeoooeoooo oeoooo ee ooeoee eeeoe eeeoe o eoo oo Aoeeoeoee eA oooeoe oeeooeeoe ooee Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-5 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-6 ee e  o o  e oơ ee  o ee o oo Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-7 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-8 2
 3. oe o o ee o eoe o o o oee oo Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-9 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-10  Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-11 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-12 3
 4. o   ơ  o ơ o o o o Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-13 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-14 ế ị ề ố ee eee e oeo o ơ Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-15 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-16 4
 5. oe ee  oeo  e o oeee  ooe oo  ee oo Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-17 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-18 o ơ Y o o Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-19 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-20 5
 6. o oo o o o o o oo o o o Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-21 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-22 eeoee  eo o eo  eee o ơ  eo o eoo o o ee  eeeee o o Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-23 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-24 6
 7. Đ Nhà bán sỉ bán sỉ cấp 1 Nhà bán sỉ cấp 2 Khách hàng Khách hàng Khách hàng Khách hàng tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-25 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-26 e o Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-27 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-28 7
 8.  o  o o  oee  oơ ơ  o o oơ oo ơoơ ơơ Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-29 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-30 ee eoe o eeo oo o eee o  eeo   ơ Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-31 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-32 8
 9. eee ee o o o o ơ    eo o Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-33 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-34 o eeoe ơ eoo eooe oeee oo  ơA oooeơ o oooe o o o eo ee oơee o eoeoo Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-35 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-36 9
 10. eee eeee  oo  o o  oo o   Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-37 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-38 oo eee oeee oo o oo  oo eee oo e oo oooeo oooeo Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-39 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-40 10
 11. o ooeo eeoe o eo oee oeeoe oo o ơoo eeoe ơoo ơ eoe ơ ơe oeeeoe Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-41 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-42 ee ee  oeo e oe e o eo o eee e oo oo o Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-43 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-44 11
 12. ooe ooe o oo oo o oooơo Aee Aooeeeoo oo oeooooooe o eoeooee eeeooeeoee eoeee oeAAeo Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-45 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-46 o o oo oeoo ee o e AA oeeooe eeoAooeee eee eeeeeeoeeoooeeooe ooee eooeoeeoe eeeoeooooeoe e eooeoAeeeee eeooeooee oooeeeeeeeeeeeoee ooeeeeeeeooee eeeeooeooeeoee ooe ooee Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-47 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-48 12
 13. AA o o a oeoo oeooe o eeeeo oo o o eooe oeooe o eeeeoo o  a Aoeoooeeee oe o eoooeeeeeoe oeeoooeeeeeeeooeeee ee ooeeeeoe eeoeeeeee oee ooeeeeee oeeo Aoe Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-49 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-50 o o eeee oeeee o o  eo eoo o eoo eo Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-51 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-52 13
 14. o ooo ee o   o   e o Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-53 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-54 eo ữ ớ eo   o  eo o o o o Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-55 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-56 14
 15.  oo o o o ooo ooo o eo eo eoo o o oo ơ Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-57 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-58 eeee o  o  o  oo  o o  o Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-59 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-60 15
 16. ơ oeoe o oeo o oe eoeoo eoe oeeoeooeoe  oooo o eoee  oeeoe oeoo o o ooo oeo eeoeoo oo ơ eeoeoo ooe eooo Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-61 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-62 o o eo  e  oeo eo eo eooo oeo e  eoee Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-63 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-64 16
 17. e o  e o   Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-65 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-66 e o eo  o  eoo  ể   Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-67 Nguyễn Tiến Dũng © 2006 8-68 17