Xây dựng - Tổng quan về ngành xây dựng và quản lí nhà nước về xây dựng trên địa bàn xã Đồng Bằng

ppt 35 trang vanle 21/06/2021 670
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Xây dựng - Tổng quan về ngành xây dựng và quản lí nhà nước về xây dựng trên địa bàn xã Đồng Bằng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxay_dung_tong_quan_ve_nganh_xay_dung_va_quan_li_nha_nuoc_ve.ppt

Nội dung text: Xây dựng - Tổng quan về ngành xây dựng và quản lí nhà nước về xây dựng trên địa bàn xã Đồng Bằng

 1. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QLNN VÀ XD CHO CÔNG CHỨC CÁC XÃ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XÂY DỰNG VÀ QLNN VỀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG BẰNG www.chinhphu.vn NGƯỜI SOẠN : PGS. TS. NGUYỄN VĂN HIỆP www.moc.gov.vn nvhiep89@yahoo.com www.mpi.gov.vn tamchinxba@yahoo.com www.monre.gov.vn 0903 706 108 – 35 268 879 www.mof.gov.vn www.mot.gov.vn www.molisa.gov.vn www.moit.gov.vn www.agroviet.gov.vn www.mic.gov.vn www.tcxdvn.xaydung.gov.vn www.quanlyduan.vn 01 - 2013 1
 2. I- CÁC ĐỊNH NGHĨA CẦN PHÂN BIỆT:  NHÀ NƯỚC: TỔ CHỨC XH ĐẶC BIỆT, THỰC HIỆN QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ. NHÀ NƯỚC MANG BẢN CHẤT GIAI CẤP.  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC: LÀ CƠ QUAN ĐƯỢC LẬP ĐỂ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ QLNN, THƯỜNG GỒM LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP, TƯ PHÁP. RIÊNG Ở VN, TẤT CẢ ĐỀU DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CSVN (KHÔNG TAM QUYỀN PHÂN LẬP).  QLNN: TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH BỘ MÁY NGUYÊN NHÂN, KỂ CẢ TÁC ĐỘNG CỦA QUYỀN LỰC NN TRÊN CẢ 3 LĨNH VỰC LP, HP, TP, NHẰM TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH HT CƠ QUAN HCNN. CÒN CÓ THỂ GỌI LÀ QUẢN LÝ HCNN.  QLĐT:QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT BỘ PHẬN QLNN NHẰM ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG; TẠO MT SỐNG THUẬN LỢI CHO CƯ DÂN, PHÙ HỢP LỢI ÍCH QG, DÂN CƯ VÀ TỪNG CÁ NHÂN.  CÁN BỘ: ĐƯỢC BẦU CỬ, PHÊ CHUẨN, BỔ NHIỆM CHỨC VỤ THEO NHIỆM KỲ, TỪ TW ĐẾN HUYỆN, TRONG BIÊN CHẾ VÀ HƯỞNG LƯƠNG NSNN. CÁN BỘ XÃ: ĐƯỢC BẦU CỬ, LÃNH ĐẠO UBND, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC XH Ở CẤP XÃ.  CÔNG CHỨC: ĐƯỢC TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH, CHỨC VỤ TỪ TW ĐẾN HUYỆN HAY LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TRONG BIÊN CHẾ. CÔNG CHỨC CẤP XÃ: ĐƯỢC TUYỂN DỤNG GIỮ CHỨC DANH CHUYÊN MÔN Ở XÃ, TRONG BIÊN CHẾ, HƯỞNG LƯƠNG NS.  VIÊN CHỨC: ĐƯỢC TUYỂN DỤNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, L/V TẠI Đ/VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THEO HỢP ĐỒNG, HƯỞNG LƯƠNG TỪ QUỸ CỦA Đ/VỊ ĐÓ (KHÔNG CÓ TRONG BIÊN CHẾ). VIÊN CHỨC QUẢN LÝ: ĐƯỢC BỔ NHIỆM ĐỂ ĐIỀU HÀNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG 2 LẬP, ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ QUẢN LÝ (CÓ THỂ KHÔNG CÓ TRONG BIÊN CHẾ).
 3. • CHỦ ĐẦU TƯ: NGƯỜI SỞ HỮU VỐN HAY ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU VỐN ĐỂ TRIỂN KHAI DA VỐN ĐÓ CÓ THỂ VAY 1 PHẦN, HUY ĐỘNG • NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ: LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRIỂN KHAI DA. DA CÓ VỐN NHÀ NƯỚC ≥ 30%, PHẢI THEO QUY TRÌNH VỐN NHÀ NƯỚC. • NHÀ THẦU CHÍNH: CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH KHI ĐẤU THẦU VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG. • NHÀ THẦU PHỤ: THỰC HIỆN 1 PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU TRÊN CƠ SỞ THỎA THUẬN HAY HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ THẦU CHÍNH. • TƯ VẤN: NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CHỦ YẾU SỬ DỤNG CHẤT XÁM ĐỂ SINH LỢI II- (QH,CTNTMTK, ĐẤUCÁCTHẦU,XÃTHẨMĐỒNGTRA THIẾTBẰNGKẾ,TẠIHỢP TPĐỒNG.HCMXD, LẬP: DA, QLDA, GIÁM SÁT ). • CHỦ YẾU Ở BÌNH CHÁNH, CỦ CHI, NHÀ BÈ, CẦN GIỜ, HÓC MÔN • SẼ HÌNH THÀNH CÁC TP MỚI (ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC) KHI CHÍNH QUYỀN ĐỘC LẬP LẬP RA VÀ KHI ĐÓ, SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP TRONG CƠ CẤU GDP CỦA TP SẼ RẤT THẤP (KHÔNG QUÁ 2%). CHỦ YẾU SẼ LÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO. • CTNT MỚI: PHẢI LÀM CHO NGƯỜI NÔNG DÂN THAY ĐỔI VỀ CÁCH NGHĨ, CÁCH LÀM, HÀNH ĐỘNG, ĐỂ NÔNG DÂN LÀ ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH. NÔNG DÂN SẼ ĐIỀU HÀNH MỌI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NÔNG THÔN. • MÔ HÌNH CỐ GẮNG TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ “NN VÀ NÔNG DÂN CÙNG LÀM”. • TRÁNH BỆNH THÀNH TÍCH; DỤC TỐC BẤT ĐẠT. • CÓ NHIỀU TIÊU CHÍ PHẢI ĐẠT ĐỂ XÂY DỰNG NTM. NỘI DUNG TRÌNH BÀY CHỦ YẾU VỀ QLNN NGÀNH XÂY DỰNG, DỰ ÁN ĐTXD 3
 4. III- QLNN NGÀNH XÂY DỰNG: 1. QLNN VỀ XÂY DỰNG (LUẬT XÂY DỰNG – ĐIỀU 111): • XD VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, KH PHÁT TRIỂN NGÀNH XD CÁC HĐXD (XHH). • BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ XD. • BAN HÀNH QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG (*). • QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, LƯU TRỮ HỒ SƠ CÔNG TRÌNH XD. • CẤP, THU HỒI CÁC LOẠI GIẤY PHÉP TRONG HOẠT ĐỘNG XD. • HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG XD. • TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG XD (*). • ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO HOẠT ĐỘNG XD. • HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XD (*). 2. QLNN VỀ NHÀ Ở (LUẬT NHÀ Ở – ĐIỀU 134): • XD VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỊNH HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH, QH VÀ KH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở. • BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ NHÀ Ở VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. • BAN HÀNH TC NHÀ Ở VÀ QLCL NHÀ Ở THEO TC. • CHO PHÉP HOẶC ĐÌNH CHỈ VIỆC XÂY DỰNG, CẢI TẠO NHÀ Ở. • QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÀ Ở. • ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ, XÂY DỰNG DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở. • NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHCN VÀ HTQT TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở. • ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÀ QL NHÀ Ở. • QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI NHÀ Ở. • QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÔNG VỀ NHÀ Ở. 4 • KTRA, TH/TRA, GIẢI QUYẾT K/NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NHÀ
 5. 3. QLNN NGÀNH XD CỦA SXD (THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 20/2008/BNV-BXD NGÀY 16/12/2008): • SXD: QLNN VỀ XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, QHXD. HTKTĐT, KCN, KCX, KKT, KCN CAO. KINH DOANH BĐS; SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VLXD. DỊCH VỤ CÔNG TRONG QLNN CỦA SXD. HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA VIỆC PHÂN CẤP ỦY QUYỀN ĐỐI VỚI Q, H, XÃ (THANH, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT, KHIẾU NẠI ). CÁC NHIỆM VỤ KHÁC THEO PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN CỦA UBND T, H TỪNG THỜI KỲ. • SQHKT: CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI, TP.HCM, QLNN VỀ KT, QHXD. • PHÒNG QLĐT (PHÒNG CÔNG THƯƠNG): Ở CẤP Q, H, THỊ XÃ; THÀNH PHỐ THUỘC TĨNH. THỰC HIỆN THEO SỰ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP: CẦN ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG. CHỊU SỰ CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN THÊM TỪ BGTVT, BCT, KHCN (!). • UBND XÃ: CẤP GPXD NHÀ Ở NÔNG THÔN. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VBQPPL NGÀNH XD. KIỂM TRA, QUẢN LÝ VỀ TT ĐÔ THỊ. TỔ CHỨC LẬP, TRÌNH DUYỆT VÀ THỰC HIỆN QH CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN. CẤP, THU HỒI, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GPXD NHÀ Ở THUỘC CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NT. XÁC NHẬN CÁC HỒ SƠ ĐỂ CẤP GCQ. QUẢN LÝ MỐC GIỚI, CHỈ GIỚI XD, QUẢN LÝ TTĐT THEO QCQLKTĐT VÀ QHXD ĐÃ DUYỆT. LÀM CĐT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN XD MỚI; CẢI TẠO, SỬA CHỮA, DUY TU, BẢO TRÌ, QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỬ DỤNG CTXD, CTHTCĐT THUỘC QUYỀN QL CỦA XÃ THEO PHÂN CẤP. HÒA GIẢI CÁC TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG (BƯƠU ĐẦU) – NẾU CÓ. LƯU TRỮ TÀI LIỆU KS, TK, HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH THEO PHÂN CẤP. 5
 6. 4. QLNN VỀ CLCTXD (THÔNG TƯ 27/2009/TT-BXD): 4.1. UBND CẤP TỈNH : • HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ QLCLCTXD TRÊN ĐỊA BÀN; • HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA CÔNG TÁC QLNN VỀ CLCTXD CỦA CÁC SỞ, UBND CẤP HUYỆN, XÃ. KIỂM TRA SỰ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QLCLCTXD CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHI CẦN THIẾT. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM VỀ CL THEO QUY ĐỊNH CỦA PL. • HƯỚNG DẪN, TỔ CHỨC HOẶC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC TV CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NĂNG THỰC HIỆN VIỆC GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, GIÁM ĐỊNH SỰ CỐ CTXD TRÊN ĐỊA BÀN. • TỔNG HỢP, BÁO CÁO BXD HẰNG NĂM VỀ TÌNH HÌNH CL VÀ QLCLCTXD TRÊN ĐỊA BÀN ĐỊNH KỲ, TRƯỚC NGÀY 15 THÁNG 12 VÀ BÁO CÁO ĐỘT XUẤT KHI CÓ YÊU CẦU. • PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QLNN VỀ CLCTXD CHO CÁC, SỞ, UBND CẤP HUYỆN, XÃ THEO HƯỚNG DÂN TẠI TTLT SỐ 20/2008/TTLT-BXD-BNV NGÀY 16/12/2008. 4.2. SỞ XÂY DỰNG: a) TRÌNH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BAN HÀNH CÁC HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ QLCLCTXD TRÊN ĐỊA BÀN; b) HƯỚNG DẪN UBND CẤP HUYỆN, CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN THAM GIA HĐXD THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ QLCLCTXD; c) KIỂM TRA ĐỊNH KỲ, ĐỘT XUẤT VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ QLCLCTXD ĐỐI VỚI CÁC CTXD TRÊN ĐỊA BÀN (KẾT QUẢ KIỂM TRA PHẢI ĐƯỢC LẬP THÀNH BIÊN BẢN); d) PHỐI HỢP VỚI SỞ CÓ QLCTXD CHUYÊN NGÀNH KHI KIỂM TRA CTXD CHUYÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN; đ) HƯỚNG DẪN CĐT, CHỦ SỞ HỮU HOẶC CHỦ QL SỬ DỤNG VỀ NGHIỆP VỤ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ TRÊN ĐỊA BÀN; BÁO CÁO BXD KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CỦA CĐT, CHỦ SỞ HỮU HOẶC CHỦ QL SỬ DỤNG; e) BÁO CÁO UBND TỈNH ĐỊNH KỲ, ĐỘT XUẤT VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ QLCLCTXD VÀ TÌNH HÌNH CLCTXD TRÊN ĐỊA BÀN; g) GIÚP UBND TỈNH TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO BXD VỀ TÌNH HÌNH CLCTXD TRÊN ĐỊA BÀN 6 ĐỊNH KỲ NĂM.
 7. 4.3. ĐỐI VỚI CÁC SỞ CÓ QUẢN LÝ CTXD CHUYÊN NGÀNH BAO GỒM SCN, SNN-PTNT, SGTVT (HOẶC SGTCC) CÓ TRÁCH NHIỆM: a) THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NÊU TẠI CÁC ĐIỂM A, C VÀ E KHOẢN 4.2 MỤC NÀY ĐỐI VỚI CTXD CHUYÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN; b) PHỐI HỢP VỚI SXD THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NÊU TẠI CÁC ĐIỂM C, Đ KHOẢN 4.2 MỤC NÀY ĐỐI VỚI CTXD CHUYÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN; c) BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM VỀ TÌNH HÌNH CL CÁC CTXD CHUYÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN GỬI SXD. 5. QLNN VỀ ĐẤT ĐAI (LUẬT ĐẤT ĐAI - ĐIỀU 6): • BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN; • XÁC ĐỊNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, LẬP BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH; • KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC, ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG ĐẤT; LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QHSDĐ; • QUẢN LÝ QH, KHSDĐ; • QUẢN LÝ VIỆC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT; • ĐĂNG KÝ QSDĐ, LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GCN; • THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI; • QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI; • QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QSDĐ TRONG TTBĐS; • QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT; • THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐĐ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI; • GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CÁC VI PHẠM TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI; 7 • QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÔNG VỀ ĐẤT ĐAI.
 8. 6. QLNN VỀ ĐẦU TƯ (LUẬT ĐẦU TƯ – ĐIỀU 80): • XÂY DỰNG VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN. • BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ. • HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC, YÊU CẦU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ. • CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ. • HƯỚNG DẪN, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, KIỂM TRA, THANH TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ. • TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ. • TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ. 7. QLNN VỀ ĐẤU THẦU (LUẬT ĐẤU THẦU - ĐIỀU 66): • BAN HÀNH, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤU THẦU. • ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC ĐẤU THẦU. • TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU. • QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC BAO GỒM TỜ BÁO VỀ ĐẤU THẦU, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ ĐẤU THẦU VÀ HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA. • HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐẤU THẦU. • KIỂM TRA, THANH TRA, GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG ĐẤU THẦU VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NÀY VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN. THẨM TRA, KIỂM TRA. 8 BÁO CÁO ĐỊNH KỲ.
 9. III- THANH TRA XÂY DỰNG (NĐ 26/2013/NĐ-CP NGÀY 29/3/2013): • CHỈ CÓ 2 CẤP LÀ TT BXD VÀ SXD • TT BXD: XÂY DỰNG KH THẨM TRA ĐỊNH KỲ; ĐỊNH HƯỚNG TT SXD LẬP KH THẨM TRA THỰC HIỆN TT CHUYÊN NGÀNH NHẬN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ, TỔNG HỢP, BÁO CÁO BỘ TRƯỞNG TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ, HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CÁC TT SXD • TT SXD: Ở TP.HCM, HN, CÓ CÁC ĐỘI ĐẶT Ở CÁC Q, H XÂY DỰNG KH THẨM TRA ĐỊNH KỲ, TRÌNH GĐ SỞ DUYỆT TRIỂN KHAI (BC TT BXD) THỰC HIỆN TT CHUYÊN NGÀNH G/Q KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG THAM GIA ĐOÀN THẨM TRA LIÊN NGÀNH CỦA BXD, TP LẬP • NỘI DUNG THẨM TRA CHUYÊN NGÀNH. a- VỀ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC: LẬP THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HAY ĐIỀU CHỈNH QHXD CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO. CÔNG TÁC QLQHXD CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO. QUẢN LÝ VỐN LẬP QUY HOẠCH. ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA CÁ NHÂN THAM GIA THIẾT KẾ QUY HOẠCH. 9
 10. b- VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: LẬP, THẨM ĐỊNH, DUYỆT HAY ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐTXD. LẬP, THẨM ĐỊNH, DUYỆT HAY ĐIỀU CHỈNH CÁC THIẾT KẾ, DT, TDT. VIỆC ÁP DỤNG QC, TC. CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, THEO HỒI GPXD; QLXD THEO GPXD. LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HĐXD. THUÊ TVNN TRONG HĐXD; CẤP HAY THU HỒI GPTXD, GPTTVXD. VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG TRONG HĐXD. VIỆC QUẢN LÝ CHI PHÍ TRONG HĐXD; QLCLCTXD. VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ; CẤP VÀ QUẢN LÝ CÁC GCN, CCHN. VIỆC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG CÁC PTN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG. c- VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ: THỰC HIỆN QH, PTĐT THEO KH ĐƯỢC DUYỆT. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT TRONG NC ĐÔ THỊ. ĐTXD CÁC KHU ĐÔ THỊ. d- VỀ HTKTĐT: (SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TP.HCM VÀ VÀI ĐỊA PHƯƠNG SO VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC). e- VỀ QLNƠ, KDBĐS, QL CƠ SỞ. f- KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, SX VLXD, KINH DOANH VLXD CÓ ĐIỀU KIỆN. g- GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 10
 11. • TTV: LÀ CÔNG CHỨC (THI TUYỂN) ĐƯỢC BỔ NHIỆM NGẠCH TT. ĐƯỢC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG TÁC QUYỀN HAY KIẾN NGHỊ XỬ PHẠT (VƯỢT THẨM QUYỀN). • CTVTT NGÀNH XÂY DỰNG: LÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHƯNG KHÔNG THUỘC BIÊN CHẾ TT. ĐƯỢC TRƯNG TẬP THEO YÊU CẦU TỪNG ĐOÀN TT. • CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CỦA TTXD CHUYÊN NGÀNH: – LÚNG TÚNG TRONG XÁC ĐỊNH THỰC HIỆN KHI XẢY RA KHÔNG PHÉP, SAI PHÉP. – CHƯA CÓ HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN TTV: SỐ LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ LƯU Ý LÀ ĐỂ TT HIỆU QUẢ, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA TT PHẢI THUYẾT MINH, THỰC TẾ CHƯA ĐẠT. – TTXD HIỆN NAY, TỈ LỆ “CHƯA PHÁT HUY TÁC DỤNG” CÒN CAO; CHƯA ĐƯỢC PHÂN VIỆC THEO CHUYÊN NGÀNH. – NHIỆM VỤ RẤT ĐA DẠNG, THỰC CHẤT NHIỀU NỘI DUNG CHƯA TRIỂN KHAI ĐƯỢC NÊN CHƯA PHÁT HUY TÁC DỤNG – PHÂN ĐỊNH RÕ THẨM TRA ĐỊNH KỲ, ĐỀ XUẤT; PHÂN ĐỊNH RÕ THẨM TRA, KIỂM TRA. – CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CHƯA HIỆU QUẢ. TÍNH CẢ NỂ CAO – CÓ BIỂU HIỆN BAO CHE, THỎA HIỆP VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÁP LUẬT – XỬ PHẠT THEO QUY ĐỊNH CHƯA ĐỦ SỬA RĂN ĐE, NGHIỆM TRỊ, TẠO Ý THỨC CHO CÁC BÊN TỪ ĐẦU (KHÔNG THỂ TN; KHÔNG CẦN TN; KHÔNG DÁM TN). – PHÂN BIỆT TTXD VÀ TTLĐ (HAY ATLĐ). 11 – PHÂN BIỆT THAM NHỮNG, THAM Ô, LÃNG PHÍ.
 12. IV- QLNN CỤ THỂ Ở CẤP XÃ, ĐỐI VỚI NHỮNG DAĐT, QH: 1- DỰ ÁN CÓ NGUỒN VỐN NS; UBND XÃ LÀM CĐT: THƯỜNG CHỈ LẬP BCKT-KT (≤ 15 TỈ) • THUÊ TƯ VẤN ĐỂ LẬP TH TMB 1/500; THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH DUYỆT Ở CẤP HUYỆN. • THUÊ TƯ VẤN ĐỂ LẬP NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, KHẢO SÁT; TỔ CHỨC GIỚI THIỆU KẾT QUẢ KHẢO SÁT. • THUÊ TƯ VẤN ĐỂ LẬP BCKT-KT (KÈM THIẾT KẾ BVTC VÀ DT), TRÌNH DUYỆT CẤP HUYỆN. • THUÊ TƯ VẤN ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (HAY CHỈ ĐỊNH THẦU); PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỌN THẦU; KÝ HỢP ĐỒNG. • THUÊ TƯ VẤN ĐỂ TỔ CHỨC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN (TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG, GIÁ THÀNH, AN TOÀN, ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG). • TẠM ỨNG, THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ĐÚNG QUY ĐỊNH. • BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUY ĐỊNH. 2- DỰ ÁN CÓ NGUỒN VỐN NS; UBND XÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ: • PHẢI LẬP BQLDA HAY TỔ CHUYÊN TRÁCH CHO DỰ ÁN THEO QUY ĐỊNH ĐỂ LÀM CĐT. • CĐT SẼ THỰC HIỆN NHỮNG CHỨC TRÁCH THEO MỤC 1. • UBND XÃ SẼ THỰC HIỆN NHỮNG CHỨC TRÁCH CỦA HUYỆN (Ở MỤC 1): THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN (HAY BCKT-KT); THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KH ĐẤU THẦU; TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ; THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ. 3- DỰ ÁN LẬP QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN: LÀ NHỮNG DỰ ÁN VỐN NS, DO UBND XÃ LÀM CĐT, NÊN THỰC HIỆN THEO ĐIỂM 1. LƯU Ý: TRÌNH TỰ LẬP QUY HOẠCH: LẬP NHIỆM VỤ QH; LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG, TRÌNH DUYỆT HUYỆN 12 LẬP DỰ ÁN QH; LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG HUYỆN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ DUYỆT.
 13. 4- QUẢN LÝ TRIỂN KHAI CÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN: CÔNG BỐ QUY HOẠCH VÀ QUY ĐỊNH VỀ QLQH: 30 NGÀY SAU KHI QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT. CÔNG BỐ QUY HOẠCH BẰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, TRƯNG BÀY CÔNG KHAI VÀ TUYÊN TRUYỀN. CẮM MỐC QUY HOẠCH Ở THỰC ĐỊA: ĐẢM BẢO ĐÚNG CHUẨN, BỀN VỮNG. UBND XÃ CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MỐC. CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH CHO DÂN, NHÀ ĐẦU TƯ. KHI CÓ YÊU CẦU. TỐI ĐA 20 NGÀY LÀM VIỆC; CÓ THU PHÍ ĐÚNG QUY ĐỊNH. QUẢN LÝ VIỆC TRIỂN KHAI QUY HOẠCH. 5- QUẢN LÝ KHAI THÁC HTKT VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA XÃ: PHÙ HỢP QUY HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN ĐẢM BẢO VẬN HÀNH ĐÚNG CÔNG NĂNG, LIÊN TỤC CÓ TRÁCH NHIỆM LẬP VÀ QUẢN LÝ VIỆC BẢO TRÌ 6- NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN: CHỌN TƯ VẤN ĐỦ NĂNG LỰC, PHẢI CÓ CCHN PHÙ HỢP PHẢI TÍNH TOÁN ĐẾN NHỮNG KV LÂN CẬN, TUYẾN ĐƯỜNG LÂN CẬN (LIÊN THÔNG) TRÁNH THEO LỐI MÒN – CẦN CÓ TẦM NHÌN ĐỂ QH KHÔNG LẠC HẬU TÍNH KHẢ THI CAO; PHÂN KỲ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHẢI ĐẢM BẢO ĐÁP ỨNG LÂU DÀI LẮNG NGHE Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG “LIỆU CƠM GẮP MẮM” THỰC HIỆN ĐÚNG QUY TRÌNH (TTLT 13/2011/BXD-BNNPTNT-BTNMT). 13
 14. V- HỆ THỐNG VBPL NGÀNH XÂY DỰNG (VÀ CÁC NGÀNH KHÁC): ▪ CHƯA ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA; CÁCH QL CÒN NẶNG BAO CẤP; QUÁ NHIỀU DA SỬ DỤNG VỐN NS HÀNG NĂM ▪ LUẬT PHÁP BAN HÀNH CHẬM, KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP, CHƯA ĐẦY ĐỦ, HAY THAY ĐỔI, BỔ SUNG; KHIẾM KHUYẾT, THẬM CHÍ MÂU THUẪN NHAU; CHƯA HỘI NHẬP. QH ĐANG DỰ KIẾN CHUYỂN SANG GIAO TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN SOẠN THẢO VBPL ▪ VĂN BẢN PL: “KHÔNG ĐẨY ĐỦ, KHÔNG RÕ RÀNG, KHÔNG CỤ THỂ, KHÔNG TƯƠNG THÍCH, KHÔNG MINH BẠCH, KHÔNG TIÊN LIỆU, KHÔNG HỢP LÝ, KHÔNG HIỆU QUẢ VÀ KHÔNG HIỆU LỰC” (KH-ĐS 18-6-2012). ▪ THIẾU CB ĐỦ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM VỀ PHÂN TÍCH, DỰ BÁO VĨ MÔ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH XÁC ▪ XỬ PHẠT CHƯA CÓ TÍNH RĂN ĐE; VẪN CÒN VẬN ĐỘNG LÀ CHÍNH (DÂN TRÍ !) ▪ TRÌNH TỰ ĐT - XD CÒN PHỨC TẠP, NHIỀU TẦNG NẤC, NHIỀU ĐƠN VỊ (PHẦN IV) ▪ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHƯA CHẶT CHẼ, CHƯA CHUẨN HÓA CAO (FIDIC) ▪ HIỆU QUẢ DA SAU ĐẦU TƯ, CHƯA ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐẦY ĐỦ, KHOA HỌC, CHÍNH XÁC. ▪ NGUỒN NHÂN LỰC: - ĐÀO TẠO KHÔNG ĐẦY ĐỦ, KHÔNG BÀI BẢN - TÁI ĐÀO TẠO CHƯA ĐƯỢC COI TRỌNG - NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CÒN NGƯỢC HAY CHƯA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TẾ – THIẾU THỰC TIỄN - THIẾU HIỂU BIẾT LUẬT PHÁP - ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHƯA CAO - LÃNH ĐẠO CÁC CHỦ THỂ CÒN CHƯA CẬP NHẬT KIẾN THỨC - LƯƠNG THẤP ! - CHƯA ĐẨY MẠNH THI TUYỂN CÁN BỘ – CÔNG CHỨC. ▪ VĂN HÓA CƯ DÂN ĐÔ THỊ CÒN THẤP TRONG KHI DÂN SỐ TĂNG MÃI. 14 ▪ TIÊU CỰC, THAM NHŨNG CÒN NHIỀU (CHỈNH ĐỐN).
 15. VI- XÂY DỰNG KHÔNG PHÉP, SAI PHÉP (ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN): VI PHẠM XD KHÔNG THỂ XẢY RA TRONG 1 NGÀY, 1 TUẦN, 1 THÁNG MÀ THƯỜNG LÀ NHIỀU THÁNG, CẦN PHẢI QUẢN LÝ HIỆU QUẢ, TRÁCH NHIỆM: • QUY HOẠCH PHÂN KHU 1/2000 CHẬM ĐƯỢC PHỦ KÍN NÊN LÚNG TÚNG KHI CẤP PHÉP; • HÀ NỘI VÀ TPHCM THÍ ĐIỂM TT CHUYÊN NGÀNH XD CẤP Q, H, P, X: NGUỒN NHÂN LỰC !? GIAO HẾT TRÁCH NHIỆM CHO THANH TRA P, X: CHƯA KHẢ THI VÌ NĂNG LỰC HẠN CHẾ; • Ý THỨC CHẤP HÀNH TRẬT TỰ KỶ CƯƠNG TRONG ĐÔ THỊ ĐÔNG DÂN CÒN THẤP (DÂN TRÍ). TRONG KHI NHU CẦU Ở NGÀY CÀNG CAO. NGƯỜI DÂN CẢ ĐỜI XD NHÀ 1 LẦN, DỄ THAY ĐỔI Ý TƯỞNG, DẪN ĐẾN SAI PHÉP; • CẦN CÓ SỰ PHỐI HỢP, NGĂN CHẶN QUYẾT LIỆT, HIỆU QUẢ TỪ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Q, H – NGAY TỪ ĐẦU; VÌ XÂY DỰNG KHÔNG PHÉP THƯỜNG DẪN ĐẾN HẠ TẦNG KT, XH KHÔNG ĐÁP ỨNG; • CƠ CHẾ CƯỠNG CHẾ, KHI XẢY RA VI PHẠM, CÒN CHẬM, LÚNG TÚNG, NỂ NANG; • BẢN VẼ GPXD CÒN QUY ĐỊNH QUÁ CHI TIẾT - TRÁCH NHIỆM TV CHƯA RÕ RÀNG; • TT CHUYÊN NGÀNH XD CHƯA ĐỦ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, KINH NGHIỆM VÀ ÍT BỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM KHI THỰC HIỆN KHÔNG TRÒN, KHI LƯƠNG CÒN THẤP; GIÁ BĐS QUÁ CAO, SINH “NHU CẦU” TĂNG HIỆU QUẢ SDĐ, DỄ DẪN ĐẾN SAI PHẠM; • TỐC ĐỘ ĐÔ THỊ HÓA QUÁ NHANH, DÂN SỐ TĂNG NHANH, HẠ TẦNG KHÔNG ĐÁP ỨNG; • ĐÃ CÓ NĐ 23/2009/NĐ-CP VÀ TT 24/2009/TT-BXD NHƯNG CẦN XỬ PHẠT NẶNG HƠN TRONG VI PHẠM XÂY DỰNG, SAU ĐÓ LÀ HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT (XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CAO). • HỆ QUẢ CỦA “PHÂN LÔ HỘ LẺ”: HẠ TẦNG KT, XH BẤT CẬP, KHẮC PHỤC TỐN KÉM. 15 • CHƯA CÓ BIỆN PHÁP MẠNH XỬ LÝ NHÀ SIÊU MỎNG: ĐÔ THỊ NHẾCH NHÁC.
 16. VII- CÁC HÌNH ẢNH BẤT CẬP TRONG QLHTKT; QLHTXH; QLĐT; QLCL DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH: ĐÔ THỊ LỘN XỘN, NGỔN NGANG (TP.HCM) 1616
 17. KẸT XE NỘI THỊ; ÙN TẮC THƯỜNG XUYÊN 17
 18. HIỆU QUẢ CHỐNG NGẬP CHƯA CAO 18
 19. CHẤT LƯỢNG HOÀN THIỆN KHÔNG ĐẠT, VẪN NGHIỆM THU 19
 20. CHẤT LƯỢNG CÁC RỜ GA TRÊN MẶT ĐƯỜNG PHẢI ĐẠT YÊU CẦU NGHIỆM THU 20
 21. 2008 – TP,HCM 21
 22. NHÀ SIÊU MỎNG TẠI HÀ NỘI (2010) 22
 23. NHÀ SIÊU MỎNG TẠI HÀ NỘI (ĐANG THI CÔNG) 23
 24. KỶ LỤC SIÊU MỎNG – ĐƯỜNG NGÔ VĂN NĂM – P. BẾN NGHÉ – TP.HCM (2012) 24
 25. “NHÀ SIÊU CAO” (ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY) 25
 26. NHÀ HẸP NHẤT THẾ GIỚI TẠI THỦ ĐÔ BALAN (ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỢP PHÁP) RỘNG 1.2M 26
 27. NHÀ NGHIÊNG (Q. BÌNH THẠNH) 27
 28. TỔ CHỨC MẶT BẰNG XÂY DỰNG NGỔN NGANG 28
 29. CAO ĐỘ SAN NỀN KHÔNG RÕ RÀNG – NÂNG ĐƯỜNG TÙY TIỆN 29
 30. 30 CHƯA CÔNG BỐ CAO ĐỘ SAN NỀN CHUẨN TRONG QHXD
 31. HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ CÒN BẤT CẬP 31
 32. “LỖ HỔNG TRÁCH NHIỆM” CÁC BÊN LIÊN QUAN TRÊN ĐƯỜNG 32
 33. QUẢN LÝ SỬ DỤNG HẠ TẦNG CÒN BẤT CẬP 33
 34. MỘT KHU ĐTM Ở SEOUL (HÀN QUỐC) 34
 35. IX- CÁC KHIẾM KHUYẾT THƯỜNG XẢY RA TRONG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ: • XỬ LÝ KỶ LUẬT CÒN “GIƠ CAO, ĐÁNH KHẺ” • NGUỒN NHÂN LỰC YẾU, THỪA (?); THIẾU TRÁCH NHIỆM • CHƯA ĐẨY MẠNH VIỆC THI TUYỂN CÔNG CHỨC, NHẤT LÀ CẤP XÃ • CẢ NỂ, XUỀ XÒA, QUEN BIẾT, DỰA DẪM NHAU • CHƯA TRÒN TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ TT ĐÔ THỊ, QLNN • HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, PHÁT HIỆN, XỬ LÝ NGHIÊM • TỰ PHÊ VÀ PHÊ CÒN YẾU – XỬ LÝ KỸ LUẬT CHẬM • KHÔNG LẮNG NGHE, PHÂN TÍCH, PHẢN ÁNH ĐỂ BAN HÀNH KỊP THỜI NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI, KHẢ THI, HỢP LÒNG DÂN • HIỆU LỰC THI HÀNH; HIỆU QUẢ QLNN CHƯA CAO • CẤP TRÊN ÍT XỬ LÝ CẤP DƯỚI VÌ “TƯ DUY NHIỆM KỲ” • MỨC ĐỘ XỬ PHẠT CÒN NHẸ, CHƯA ĐỦ RĂN ĐE, CÒN CÀO BẰNG GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG • QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP, KÉO DÀI TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG KHÔNG CAO 35