Vi sinh vật thưc phẩm - Chương 7: Sinh khối tế bào

pdf 7 trang vanle 3370
Bạn đang xem tài liệu "Vi sinh vật thưc phẩm - Chương 7: Sinh khối tế bào", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfvi_sinh_vat_thuc_pham_chuong_7_sinh_khoi_te_bao.pdf

Nội dung text: Vi sinh vật thưc phẩm - Chương 7: Sinh khối tế bào

  1. Chương 7 SINH KHỐI TẾ BÀO
  2. SẢN XUẤT SINH KHỐI VI SINH VẬT 1. Giống ban đầu cho các quy trình lên men vi sinh vật Khâu này phải đảm bảo 2 điều kiện : • Đủ số lượng tế bào cần thiết. • Các tế bào có số lượng lớn nhưng hoạt tính không thay đổi.
  3. 2. Sản xuất men bánh mì Ngay từ năm 1858, Pasteur phát hiện sự tăng nhanh sinh khối tế bào nấm men khi sục khí mạnh, nhưng mãi đến năm 1919 quy trình sản xuất men bánh mì mới ra đời. Men bánh mì thực chất là sinh khối tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae được nuôi trong môi trường giàu đường (mật rỉ đường) có bổ sung phosphore và ammonium như DAP (diammonium phosphate), urea,
  4. Cơng nghệ sản xuất nấm men bánh mì • C6H12O6 → C2H5OH + CO2 • Cơng nghệ 1: Khơng cần bột đầu Bột mì → Nhào bột → Định hình → Nướng Nấm men • Cơng nghệ 2: Cần bột đầu Bột mì → Nhân giống nấm men (6h) → trộn bột .
  5. Cơng nghệ sản xuất nấm men bánh mì • Nguyên liệu: Mật rĩ (đường mía, củ cải đường) • Cách xử lý mật rĩ: Cĩ 2 phương pháp để xử lý mật rĩ: Phương pháp lạnh và nĩng. Lạnh sử dụng H2SO4 Nĩng 3,5 Kg/ 1 tấn mật rĩ Điều chỉnh pH 4,2 - 5,5
  6. Cơng nghệ sản xuất nấm men bánh mì • Nguyên liệu→xử lý nguyên liệu→mơi trường→lên men→Ly tâm→ Nấm men dạng paste (độ ẩm 70-75%) → nấm men khơ . • Mơi trường: + Chứa 2-4% đường. + DAP: 0,15- 0,25% + Ure: 0,15- 0,2%
  7. Cơng nghệ sản xuất nấm men bánh mì • Điều kiện lên men: Nhiệt độ: 25-280C pH: 4,2- 5,4 Thời gian 12- 16 giờ