Quản lý chất lượng công trình - Giám sát công tác quản lí chất lượng thi công xây lắp

pdf 45 trang vanle 11/06/2021 860
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Quản lý chất lượng công trình - Giám sát công tác quản lí chất lượng thi công xây lắp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfquan_ly_chat_luong_cong_trinh_giam_sat_cong_tac_quan_li_chat.pdf

Nội dung text: Quản lý chất lượng công trình - Giám sát công tác quản lí chất lượng thi công xây lắp

 1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GV. NCS. ThS. Đặng Xuân Trường ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate
 2. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Tài liệu tham khảo  Giáo trình bồi dưỡng Kỹ sư tư vấn giám sát Chất lượng công trình xây dựng. Bộ xây dựng. Hà Nội tháng 12/2003;  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ;  Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chí phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  Một số tư liệu của đồng nghiệp. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 2
 3. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Nội dung chính ND1: Tổng quan về QLCL công trình XD ND2: Quy định QLCL công trình XD ND3: Quy trình QLCL công trình XD ND4: Giám sát công tác QLCL thi công xây lắp ND5: Công tác tư vấn giám sát xây dựng ND6: Áp dụng tiêu chuẩn QLCL ISO 9000 trong xây dựng. ND7: Áp dụng CNTT trong QLCL công trình XD ND8: Hồ sơ QLCL công trình XD Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 3
 4. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate Phần IV Giám sát công tác QLCL thi công xây lắp (Tham khảo Giáo trình bồi dưỡng Kỹ sư tư vấn giám sát Chất lượng công trình xây dựng. Bộ xây dựng. Hà Nội tháng 12/2003) Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 4
 5. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 1. Mục đích của GSCL TCXL Loại trừ sai phạm kỹ thuật, công trình xây dựng đạt chất lượng thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật được phép áp dụng, tiết kiệm, bảo đảm tiến độ và giá thành xây dựng. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 5
 6. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 2. Sự cần thiết của GSCL Chất lượng thi công xây lắp cùng với chất lượng thiết bị công nghệ, chất lượng trong quyết định đầu tư và chất lượng đồ án thiết kế sẽ hình thành nên chất lượng công trình xây dựng. Trong quá trình đầu tư, để có được quyết định đầu tư, có đồ án thiết kế được phép triển khai thi công đã phải thực hiện hàng loạt những quy định pháp luật. Trong thi công, việc thực hiện công tác giám sát là yêu cầu không thể thiếu được. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 6
 7. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 3. Giám sát TCXL của chủ đầu tư Là hoạt động theo dõi thườg xuyên, liên tục, có hệ thống tại hiện trường của chủ đầu tư để quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ các công tác xây lắp do doanh nghiệp xây dựng thực hiện theo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng theo thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt, Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 7
 8. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 4. Giám sát tác giả Là công việc kiểm tra, giải thích hoặc xử lý những vướng mắc, thay đổi phát sinh tại hiện truờng nhằm đảm bảo việc thi công xây dựng theo đúng thiết kế và bảo vệ quyền tác giả thiết kế của tổ chức tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thực hiện tại hiện trường trong quá trình xây dựng. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 8
 9. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 5. Bản vẽ hoàn công Là bản vẽ phản ánh kết quả thực hiện thi công xây lắp do doanh nghiệp xây dựng lập trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt và kết quả đo kiểm các sản phẩm xây lắp đã thực hiện tại hiện trường được chủ đầu tư xác nhận. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 9
 10. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 6. Căn cứ để giám sát CLXL  Hợp đồng GSXL,  Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.  Thiết kế kỹ thuật được duyệt,  Bản vẽ thi công xây, lắp được chấp thuận,  Kế hoạch và biện pháp tổ chức thi công xây lắp, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp đã được các bên liên quan thông qua.  Kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà thầu,  Tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng được áp dụng,  Các yêu cầu hoặc quy định khác của thiết kế, nhà chế tạo thiết bị.  Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 10
 11. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 7. Phương pháp thực hiện GSCLXL GSCLXL trong quá trình thi công xây lắp được tiến hành tại hiện trường, bằng trực quan:  Trực tiếp bằng mắt,  Chụp ảnh,  Quay video,  Đo thực tế và thí nghiệm. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 11
 12. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 8. Tổ chức GSCLXL -1  Tùy theo quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của dự án, mỗi dự án hoặc mỗi công trình của dự án bố trí một chủ nhiệm hoặc một kỹ sư giám sát trưởng, ở mỗi hạng mục công trình bố trí một hoặc một số cán bộ giám sát chuyên trách, Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 12
 13. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 8. Tổ chức GSCLXL -2  Chủ nhiệm, kỹ sư giám sát trưởng là người đại diện hợp pháp cao nhất của tổ chức tư vấn GSCLXL tại hiện trường.  Quyền hạn, nhiệm vụ, quan hệ công tác của chủ nhiệm, kỹ sư giám sát trưởng và các cán bộ giám sát do giám đốc tổ chức tư vấn quyết định và thông báo để chủ đầu tư và các bên liên quan trên công truờng biết để liên hệ và phối hợp trong công việc. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 13
 14. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 9. Yêu cầu đối với tổ chức TVGSCLXL -1 Tổ chức tư vấn GSCLXL phải có tư cách pháp nhân, có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật và chỉ được hoạt động trong phạm vi quy định tại giấy phép kinh doanh. Chỉ được nhận thầu giám sát chất lượng thi công xây lắp tại những công trình tổ chức tư vấn không có mối quan hệ kinh tế với nhà thầu xây lắp hoặc cung cấp vật tư thiết bị cho công trình, Chỉ được nhận thầu GSXL tại những công trình có yêu cầu kỹ thuật và ngành nghề chuyên môn phù hợp với năng lực của mình; Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 14
 15. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 9. Yêu cầu đối với tổ chức TVGSCLXL -2 Cán bộ GSCLXL phải là kỹ sư hoặc trung cấp kỹ thuật, đã làm việc (thi công, thiết kế) tại lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được giao trong thời gian ít nhất là ba năm đối với cán bộ giám sát, và năm năm đối với kỹ sư GS trưởng. Riêng vùng núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nếu thiếu cán bộ, có thể sử dụng những người có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, được cơ sở đào tạo hợp pháp bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ giám sát xây lắp để thực hiện công tác giám sát. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 15
 16. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 9. Yêu cầu đối với tổ chức TVGSCLXL -3 Cán bộ của tổ chức tư vấn khi thực hiện công tác giám sát thi công xây lắp phải có chứng chỉ giám sát xây lắp do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp, được phân công giám sát những công việc phù hợp với trình độ và lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo. Cán bộ GSCLXL phải khách quan, vô tư, trung thực và tận tuỵ với công việc. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 16
 17. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 9. Yêu cầu đối với cá nhân TVGSCLXL Đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định về hành nghề tư vấn xây dựng. Có chứng chỉ giám sát xây lắp do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp, Có đủ năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận giám sát, Không có mối quan hệ kinh tế với nhà thầu xây lắp hoặc cung cấp vật tư thiết bị cho công trình, Đáp ứng về thâm niên công tác và phẩm chất, đạo đức như quy định ở trên. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 17
 18. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 10. Công tác giám sát TCXL Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn giám sát thi công được chủ đầu tư thuê), tổ chức tư vấn thiết kế và doanh nghiệp xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định và phải có các bộ phận chuyên trách bảo đảm duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ thống toàn bộ quá trình thi công xây lắp công trình từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao toàn bộ công trình. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 18
 19. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 11. QLCL TC của nhà thầu xây dựng -1 Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu xây dựng trong đó bộ phận giám sát chất lượng bao gồm những người có đủ năng lực theo quy định. Báo cáo đầy đủ quy trình, phương án và kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng với chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát. Kiểm tra vật liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 19
 20. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 11. QLCL TC của nhà thầu xây dựng -2 Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp, chạy thử thiết bị , hạng mục công trình hoàn thành và công trình hoàn thành. Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo quy định và đề nghị chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp sau khi đã nghiệm thu nội bộ. Báo cáo bên CĐT về tiến độ, chất lượng và khối lượng thi công xây lắp. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 20
 21. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 12. QLCL TCXL của chủ đầu tư -1 Giai đoạn chuẩn bị thi công: . Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình, . Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của dự án. Bộ phận giám sát chất lượng bao gồm những người có đủ năng lực theo quy định. . Kiểm tra điều kiện năng lực xây dựng của các doanh nghiệp xây dựng (thầu chính / tổng thầu, thầu phụ) . Kiểm tra, nghiệm thu và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 21
 22. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 12. QLCL TCXL của chủ đầu tư -2 Giai đoạn thực hiện thi công xây lắp: . Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu nêu trong hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, quy trình và phương án tự kiểm tra chất lượng của doanh nghiệp xây dựng. . Kiểm tra sự phù hợp về thiết bị thi công và nhân lựccủa doanh nghiệp xây dựng được chọn với hồ sơ dự thầu. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 22
 23. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 12. QLCL TCXL của chủ đầu tư -3 Giai đoạn thực hiện thi công xây lắp: . Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường thông qua chứng chỉ chất lượng của nơi sản xuất và kết quả thí nghiệm do các phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện. . Kiểm tra thiết bị công trình và thiết bị công nghệ trước khi lắp đặt trong công trình thông qua chứng chỉ chất lượng của nơi sản xuất và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do tổ chức có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định thực hiện. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 23
 24. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 12. QLCL TCXL của chủ đầu tư -4 Giai đoạn thực hiện thi công xây lắp: . Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động cho công trình và an toàn cho các công trình lân cận do doanh nghiệp xây dựng lập. . Kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng các công việc (xây, lắp) từng bộ phận, giai đoạn xây lắp, từng hạng mục công trình và công trình để thực hiện nghiệm thu theo quy định. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 24
 25. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 12. QLCL TCXL của chủ đầu tư -5 Giai đoạn thực hiện thi công xây lắp: . Tổ chức kiểm định chất lượng sản phẩm xây dựng khi cần thiết. Số lượng mẫu kiểm định này không được vượt quá 5% số lượng mẫu kiểm định phải thực hiện theo quy định của các tiêu chuẩn kỹ thuật và không ít hơn 3 mẫu. . Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình và công trình đưa vào sử dụng. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 25
 26. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 12. QLCL TCXL của chủ đầu tư -6 Giai đoạn thực hiện thi công xây lắp: . Tập hợp, kiểm tra và trình cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng CTXD hồ sơ tài liệu nghiệm thu trước khi tổ chức nghiệm thu giai đoạn xây lắp, nghiệm thu thiết bị chạy thử tổng hợp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình. . Lập báo cáo thường kỳ và định kỳ 6 tháng về chất lượng, khối lượng và tiến độ các công tác xây lắp. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 26
 27. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 12. QLCL TCXL của chủ đầu tư -7 Giai đoạn thực hiện thi công xây lắp: . Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thi công. . Khi phát hiện thiết bị thi công, nhân lực, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ không phù hợp hợp đồng giao nhận thầu thì được quyền từ chối nghiệm thu hoặc yêu cầu nhà thầu làm lại, khắc phục. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 27
 28. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 13. Giám sát tác giả của TVTK -1 Giải thích tài liệu thiết kế công trình cho chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng để quản lý và thi công theo đúng yêu cầu của thiết kế. Phối hợp giải quyết các vướng mắc, thay đổi phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công. Kiểm tra công tác thi công xây lắp về sự phù hợp với thiết kế được duyệt. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 28
 29. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 13. Giám sát tác giả của TVTK -2 Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây lắp, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và hoàn thành công trình khi chủ đầu tư yêu cầu. Thực hiện chế độ giám sát không thường xuyên trừ trường hợp thi công các kết cấu, các bộ phận, hạng mục công trình được thiết kế theo công nghệ tiên tiến và đối với giai đoạn thi công hoàn thiện. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 29
 30. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 14. Trường hợp xảy ra sự cố Khi xảy ra hư hỏng hoặc sự cố công trình, tư vấn giám sát phải kịp thời báo các chủ đầu tư và kiến nghị giải pháp khắc phục. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 30
 31. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 15. Nghiệm thu công trình XD -1 Nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình và công trình đưa vào sử dụng. Tuỳ theo tính chất và yêu cầu đối tượng nghiệm thu, chủ đầu tư có thể tổ chức hội đồng nghiệm thu. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 31
 32. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 15. Nghiệm thu công trình XD -2 Các công việc (xây, lắp) do bên B thực hiện phải được bên A nghiệm thu. Các bộ phận che khuất của công trình phải được nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo. Các giai đoạn xây lắp, thiết bị khi chạy thử tổng hợp sau khi lắp đặt phải được nghiệm thu trước khi triển khai giai đoạn xây lắp tiếp theo. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 32
 33. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 15. Nghiệm thu công trình XD -3 Các hạng mục công trình hoàn thành và công trình hoàn thành chỉ được đưa vào sử dụng khi đã được nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư làm thủ tục bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng, quyết toán vốn đầu tư và thực hiện đăng ký tài sản theo quy định của pháp luật. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 33
 34. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 15. Nghiệm thu công trình XD -4 Đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có các yêu cầu phòng chống cháy nổ hoặc khi khai thác, sử dụng có tác động xấu đến môi trường và an toàn vận hành, khi nghiệm thu đưa vào sử dụng phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành kỹ thuật của nhà nước về các yêu cầu nêu trên. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 34
 35. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 15. Nghiệm thu công trình XD -5 Khi chủ đầu tư hoặc nhà thầu là người nước ngoài tham gia xây dựng công trình (thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp thiết bị, giám sát thi công xây dựng) thì các biên bản nghiệm thu đều phải được thể hiện bằng 2 thứ tiếng (tiếng Việt nam và tiếng nước ngoài do chủ đầu tư lựa chọn). Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 35
 36. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 15. Nghiệm thu công trình XD -6 Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng CTXD hướng dẫn, kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng CTXD và công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và công trình để đưa vào sử dụng đối với các công trình thuộc dự án phải thẩm tra thiết kế. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng công trình theo quy định của nhà nước về lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 36
 37. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 15. Nghiệm thu công trình XD -7 Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (HĐNTNN) các công trình xây dựng. HĐNTNN có trách nhiệm kiểm tra, xem xét công tác nghiệm thu của chủ đàu tư và trực tiếp nghiệm thu các công trình thuộc dự án nhóm A, các dự án quan trọng quốc gia khi thấy cần thiết và các công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 37
 38. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 16. Căn cứ để nghiệm thu - 1 Đối với các công việc xây lắp hoàn thành . Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư nghiệm thu và phê duyệt. . Báo cáo khảo sát xây dựng. . Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng của nhà nước và của ngành hiện hành. . Những điều khoản quy định về chất lượng và khối lượng trong hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 38
 39. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 16. Căn cứ để nghiệm thu - 2 Đối với các công việc xây lắp hoàn thành . Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng. . Những quy định hoặc chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất về việc bảo quản, sử dụng vật liệu xây dựng, thiết bị công nghệ. . Bản vẽ hoàn công công tác xây lắp được nghiệm thu. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 39
 40. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 16. Căn cứ để nghiệm thu - 3 Đối với các giai đoạn, hạng mục, bộ phận CT . Các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng của nhà nước và của ngành hiện hành. . Biên bản của cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng CTXD (theo phân cấp) kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây lắp , nghiệm thu thiết bị chạy thử tổng hợp, nghiệm thu hạng mục công trình hoàn thành và nghiệm thu công trình hoàn thành đối với các công trình thuộc dự án phải thẩm tra thiết kế. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 40
 41. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 17. Tổ chức nghiệm thu - 1 Thành phần tham gia nghiệm thu . Công tác xây lắp (đại diện chủ đầu tư/tư vấn giám sát + nhà thầu xây lắp); . Giai đoạn hoàn thành (đại diện chủ đầu tư/tư vấn giám sát + nhà thầu xây lắp + giám sát tác giả thiết kế + nhà cấp hàng/chế tạo thiết bị nếu cần+cơ quan quản lý vận hành nếu có); . Hạng mục công trình hoặc công trình hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng: (đại Bài giảngdiện: Quản lýchủchất lượngđầucôngtư/tưtrình vấn giám sát+nhà thầu41 xây lắp+giám sát tác giả thiết kế +nhà cấp
 42. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 17. Tổ chức nghiệm thu - 2 Thành phần tham gia nghiệm thu . Hạng mục công trình hoặc công trình hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng: (đại diện chủ đầu tư / tư vấn giám sát + nhà thầu xây lắp + giám sát tác giả thiết kế + nhà cấp hàng/chế tạo thiết bị nếu cần+cơ quan quản lý vận hành nếu có); . Lưu ý đối với công trình có thành lập HĐNT Nhà nước (theo quy định). Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 42
 43. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 17. Tổ chức nghiệm thu - 3 Cách tiến hành nghiệm thu . Kiểm tra hồ sơ tài liệu trong phòng - chú ý bản vẽ hoàn công; . Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại thực địa; . Thảo luận để đưa ra quyết định về việc nghiệm thu đối tượng. . Lập biên bản nghiệm thu. Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 43
 44. ©2015 by Dang Xuan Truong, MSc, PhD Candidate 17. Tổ chức nghiệm thu - 4 Các thủ tục nghiệm thu . Nhà thầu xây lắp đề nghị chủ đầu tư nghiệm thu chủ đầu tư triệu tập các thành viên (ghi rõ tên đối tượng nghiệm thu, thời gian và địa điểm tiến hành) chủ đầu tư lập biên bản nghiệm thu (khi quyết định nghiệm thu) . Một số vấn đề cần lưu ý khi tiến hành nghiệm thu: Điều kiện đủ để nghiệm thu; thời gian tiến hành công việc sau khi ký biên bản nghiệm thu; xử lý đối với trường hợp phải nghiệm thu nhiều lần (lần 1, lần 2, lần 3). Bài giảng: Quản lý chất lượng công trình 44
 45. Liên hệ: GV.ThS. Đặng Xuân Trường [B] [F] www.facebook.com/bkdxtruong [M] dangxuantruong@hcmut.edu.vn [M] dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn