Nghiệp vụ ngân hàng - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

pdf 37 trang vanle 1680
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Nghiệp vụ ngân hàng - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfnghiep_vu_ngan_hang_chuong_2_nghiep_vu_huy_dong_von.pdf

Nội dung text: Nghiệp vụ ngân hàng - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

 1. CHƢƠNG 2 NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
 2. Mục tiêu và nội dung  Mục tiêu:  Giúp sinh viên biết, phân loại được các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM  Nội dung  Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của NHTM  Các hình thức huy động vốn của NHTM
 3. VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 581/2003/QĐ-NHNN o0o Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003 Quyết định của Thống đốc ngân hàng Nhà nước V/v: ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các TCTD
 4. Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi:  Quyết định 923/QĐ-NHNN 20/07/2004 Ngân hàng Nhà nước  Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN 01/08/2005 Ngân hàng Nhà nước  Thông tư 27/2011/TT-NHNN 31/08/2011 Ngân hàng Nhà nước
 5. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1160/2004/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1160/2004/QĐ-NHNN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Lƣu ý: Quyết định 47/2006/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN
 6. NGHỊ ĐỊNH Số 89/1999/NĐ-CP, NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
 7. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 109/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 109/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
 8.  Luật bảo hiểm tiền gửi- Luật số 06/2012/QH
 9. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 68/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi Có hiệu lực: 19/8/2013
 10. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2008/QĐ-NHNN o0o Ngày 24 Tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC Về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nƣớc THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC
 11. I. Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của NHTM 1. Vai trò của huy động vốn 2. Nguyên tắc huy động vốn
 12. 1. Vai trò của nghiệp vụ huy động vốn  Đối với nền kinh tế  Đối với ngân hàng  Đối với khách hàng
 13. 2. Nguyên tắc huy động vốn  Hoàn trả có lãi  Đảm bảo bí mật  Đáp ứng kịp thời nhu cầu của KH
 14. II. Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM  Nhận tiền gửi  Phát hành giấy tờ có giá  Vay của các tổ chức tín dụng khác và NHNN
 15. 1 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi  Tiền gửi thanh toán  Đặc điểm  Đối tượng  Lãi suất  Tiền gửi có kỳ hạn  Tiền gửi tiết kiệm  Đặc điểm  Kỳ hạn  Đối tượng  Lãi suất  Các loại tiền gửi khác
 16. a.Tiền gửi thanh toán-demand deposits- checking account  Tiền gửi thanh toán: là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.  Đặc điểm  Đối tượng
 17.  Ý nghĩa:  Thủ tục • Đối với KH cá nhân • Đối với KH là DN • Đối với đồng chủ tài khoản
 18. Thủ tục mở tài khoản đối với KH cá nhân . Hồ sơ:  Thủ tục:
 19. Thủ tục mở TKTT đối với DN  Hồ sơ:  Thủ tục:
 20. Thủ tục mở TKTT đối với đồng chu DN sở hữu
 21. Cách tính lãi tiền gửi thanh toán  Tiền lãi = ∑ Di Ni r Trong đó: Di: Số dư tài khoản ngày thứ i Ni : Số ngày tồn tại số dư thứ I r: lãi suất (%/ngày) CS1: Năm 360 ngày r = lãi suất tháng/30 CS2: Năm 365 ngày r= lãi suất tháng *12/365
 22. Ví dụ 1:Có số liệu về TK TGTT của công ty Y như sau Ngày Ghi chú Số tiền (triệuVNĐ) 1/7/2008 Số dư đầu kỳ 5/7/08 Rút tiền mặt 10/7/08 Chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp 18/7/08 Nhận tiền bán hàng 22/7/08 Nộp tiền mặt 25/7/08 Trả lương cho nhân viên Từ ngày 25 đến cuối tháng không có giao dịch nào phát sinh
 23. b. Tiền gửi có kỳ hạn
 24. c.Tiền gửi tiết kiệm- savings deposit,pass-book savings Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ (sổ) tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.  Tiết kiệm không kỳ hạn  Tiết kiệm định kỳ  Các loại tiền gửi tiết kiệm khác
 25. Đối tượng khách hàng?  Tiền gửi tiết kiệm  Tiền gửi có kỳ hạn
 26. c1.Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn  Đặc điểm:  Đối tƣợng:  Thủ tục:
 27. b2. Tiết kiệm có kỳ hạn  Đặc điểm:  Kỳ hạn theo tuần, tháng, năm  Lãi suất thường cao hơn tiết kiệm không kỳ hạn  KH phải rút tiền theo đúng thời hạn ký kết (Note: Trường hợp rút trước hạn)  Lãi suất:  Tùy thuộc vào loại tiền gửi  Tùy thuộc vào kỳ hạn  Tùy thuộc vào cách trả lãi: Trả lãi đầu kỳ, cuối kỳ hoặc lĩnh lãi theo định kỳ
 28. b2. Tiết kiệm có kỳ hạn  Trả lãi sau : lãi suất i  Trả lãi trước B = i/(1-i)  B: Lãi suất tương đương với lãi suất trả sau  i: lãi suất danh nghĩa trả trước n  Trả lãi nhiều lần trong kỳ. A= (1+i/n) -1  A: lãi suất tương đương với trả lãi sau  i: Lãi suất danh nghĩa trong kỳ  n: Số lần trả lãi trong kỳ
 29. b2. Tiết kiệm có kỳ hạn  Đối tƣợng  Thủ tục
 30. Ví dụ  Đầu tháng 3 (1/3), ông Hà vừa bán ô tô được và dự định sử dụng số tiền đó cho con đi du học sau 3 tháng nữa (1 tháng 6). Để an toàn và sinh lời ông Hà gửi tiền vào Vietcombank kỳ hạn với lãi suất Do phải học tiếng dự bị 1 tháng, nhà trường gửi giấy mời và yêu cầu nhập học vào . Ông Hà đến NH và được biết  Nếu ông rút tiền trước 1 tháng thì ông chỉ được hưởng lãi theo biểu lãi TK không kỳ hạn của NH công bố đầu tháng 3 là  NH có thể cho ông trong vòng 1 tháng với lãi suất . 1. ANh (chị) tư vấn cho Ông Hà chọn phương án nào? rút tiền tiết kiệm hay vay ? 2. Đến ngày thứ bao nhiêu bắt đầu từ khi gửi tiền thì ông Hà bàng quan giữa 2 phương án : Vay hoặc rút tiền
 31. 2. Phát hành giấy tờ có giá  Giấy tờ có giá là gì? Ví dụ minh họa  Phân loại giấy tờ có giá  Phương thức tính lãi
 32. a. Giấy tờ có giá Giấy tờ có giá là chứng nhận của tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn, trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết khác giưã các tổ chức tín dụng và người mua.
 33. Các thuộc tính của một giấy tờ có giá  Mệnh giá: là số tiền gốc được in trên GTCG phát hành theo hình thức chứng chỉ hoặc ghi trên giấy chứng nhận quyền sử hữu đối với GTCG phát hành theo hình thức ghi sổ  Thời hạn của GTCG: Là thời hạn từ lúc TCTD nhận nợ cho đến hết ngày cam kết thanh toán toàn bộ khoản nợ.  Lãi suất đƣợc hƣởng
 34. b.Phân loại giấy tờ có giá  Căn cứ vào quyền sở hữu  Giấy tờ có giá ghi danh  Giấy tờ có giá vô danh  Căn cứ vào loại công cụ trên thị trường vốn  Giấy tờ có giá thuộc công cụ nợ: chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu  Giấy tờ có giá thuộc công cụ vốn: Cổ phiếu
 35. b.Phân loại giấy tờ có giá  Căn cứ vào thời hạn  Giấy tờ có giá ngắn hạn (GTCG có thời hạn dưới 12 tháng: Kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu )  Giấy tờ có giá dài hạn (có thời hạn từ 12 tháng trở lên: Kỳ phiếu, trái phiếu và cổ phiếu)
 36. Note: Phân biệt các công cụ nợ, công cụ vốn. Chứng chỉ tiền gửi: Kỳ phiếu: Trái phiếu Cổ phiếu
 37. c. Phương thức tính lãi  Trả lãi sau i  Trả lãi nhiều lần trong kỳ. n  A= (1+i/n) -1  A: lãi suất tương đương với trả lãi sau  i: Lãi suất danh nghĩa  n: Số lần trả lãi  Trả lãi trước B = i/ (1-i)  B: Lãi suất tương đương với lãi suất trả sau  i: lãi suất danh nghĩa trả trước