Công nghệ thực phẩm - Bài 7: Công nghệ sản xuất chè khác

pdf 4 trang vanle 27/05/2021 1420
Bạn đang xem tài liệu "Công nghệ thực phẩm - Bài 7: Công nghệ sản xuất chè khác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfcong_nghe_thuc_pham_bai_7_cong_nghe_san_xuat_che_khac.pdf

Nội dung text: Công nghệ thực phẩm - Bài 7: Công nghệ sản xuất chè khác

  1. 8/1/2015 BÀI 7 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ KHÁC Công nghệ sản xuất chè hoa tươi Các loại hoa thường dùng ướp chè Hoa sói Hoa ngâu 1
  2. 8/1/2015 Giải thích quy trình Sinh viên tự tìm hiểu trong giáo trình trang 104 và trả lời các câu hỏi sau đây Câu 1: tác dụng của hoa tươi trong sản xuất chè hoa tươi là gì? Câu 2 : Cơ chế hấp phụ hương của chè như thế nào? Thông số công nghệ của quá trình này? Câu 3: Tại sao lại có công đoạn thông hoa (đảo trộn)? Thông số công nghệ của quá trình này? Câu 4: Tại sao khi ướp xong thì phải sấy? Thông số công nghệ của quá trình này? Câu 5: Tác dụng của quá trình đề hoa? Thông số công nghệ của quá trình này? Công nghệ chế biến chè túi lọc Qui trình chè đen túi lọc 2
  3. 8/1/2015 Giải thích qui trình 1. Dựa vào qui trình sản xuất chè đen, bạn hãy nêu ngắn gọn qui trình sản xuất chè đen túi lọc? 2. Sự khác nhau của hai dòng sản phẩm này là gì? Qui trình chè xanh túi lọc • Bạn hãy vi ết một qui trình ch ế bi ến chè xanh túi lọc? Nó khác với công ngh ệ sản xu ất chè xanh ở điểm nào? Máy đóng gói chè túi lọc • Định lượng chè • Ghép mí gói chè • Dán nhãn và chỉ 3
  4. 8/1/2015 Cấu tạo •–Hệ th ống đóng gói bao g ồm các quá trình đóng trà vào túi, t ự độ ng g ắn tem, ch ỉ và túi bao ngoài. Đây là thi ết b ị đóng trà v ới công ngh ệ tiên ti ến, tốc độ đóng gói cao. • – Ch ất li ệu túi bao ngoài là gi ấy polyerhylene cu ộn, gi ữ s ạch và ch ống th ấm. 4