Xây dựng - Hệ dầm ghép

pdf 25 trang vanle 10/06/2021 2100
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Xây dựng - Hệ dầm ghép", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfxay_dung_he_dam_ghep.pdf

Nội dung text: Xây dựng - Hệ dầm ghép

 1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH BÀI TẬP 2 HỆ DẦM GHÉP Trong bài tập này, bạn sẽ thực tập giải bài toán hệ dầm ghép và dầm đơn giản sau đó bằng kết quả thực tế sẽ đưa ra kết luận, nên sử dụng loại nào thì kinh tế nhất. Bằng chương trình Sap 2000 bạn có thể đưa ra một thông số chính xác, sau đó so sánh một cách nhanh chóng và dể dàng để đưa ra phương pháp tối ưu. Thật vậy, để thấy được điều đó như thế nào bạn hãy tiến hành giải hai bài toán như hình minh họa bên dưới : Hệ dầm ghép Hệ dầm đơn giản 1. KHỞI ĐỘNG SAP 2000 Vào trình đơn Start chọn > Programs > SAP 2000NonLinear khi đó màn hình xuất hiện như hình bên dưới : THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 30 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH 2. ĐƠN VỊ TÍNH Khai báo đơn vị tính là KN-m bằng cách, bạn dùng chuột nhấp chọn vào tam giác bên phải phía dưới của màn hình và chọn KN-m. 3. CHỌN MẪU KẾT CẤU Trước tiên bạn vào trình đơn File > New Model hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + N để xuất hiện hộp thoại Coordinate System Definition. Hộp thoại Coordinate System Definition xuất hiện : Trong hộp thoại Coordinate System Definition bạn thực hiện khai báo theo trình tự sau : • Nhấp chuột vào Cartesian • Trong mục Number of Grid Spaces bạn nhập vào giá trị như sau : Tại X direction là 17, Y direction : 8, Z direction : 1 và những mục còn lại bạn nhập giá trị là 1 sau cùng nhấp chọn OK để đóng hộp thoại. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 31 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Khi nhấp chọn OK, màn hình xuất hiện hai cửa sổ làm việc như hình bên dưới khi đó bạn nhấp chọn vào Close để đóng cửa sổ bên trái. Vào trình đơn View > Set 2D View hay nhấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + F1 để xuất hiện hộp thoại Set 2D View. Hộp thoại Set 2D View xuất hiện : THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 32 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Trong hộp thoại Set 2D view, tại Plane bạn dùng chuột nhấp chọn vào X-Z plane sau đó nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại. Lúc bấy giờ vùng làm việc xuất hiện mảng lưới như hình sau : 4. Vào trình đơn Draw > Draw Frame Element khi đó bạn thấy biểu tựơng xuất hiện. Tiếp theo bạn di chuyển chuột vào vùng làm việc sau đó nhấp và giữ chuột tại vị trí như hình bên dưới. Bây giờ bạn nhấp chọn vào vị trí ô thứ 6 theo trục X, khi thả chuột ra bạn thấy trên đường lưới xuất hiện hai nút màu vàng. Vị trí nhấp chuột Hình khi thả chuột THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 33 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 5. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Tương tự như vậy, vẫn giữ chuột bạn vẽ tiếp bằng cách nhấp chọn vào ô lưới thứ 2 theo trục X như hình bên dưới : Bạn tiếp tục thực hiện cho đến khi vẽ xong các đường thẳng thì nhấn phím ESC trên bàn phím để kết thúc lệnh vẽ. Để nhìn thấy rõ bạn nhấp chọn vào F7 trên bàn phím, kết quả sẽ như hình bên dưới. Hình khi thực hiện xong 5. HIỂN THỊ CÁC THÔNG SỐ Để hiển thị các thông số của phần tử lên màn hình, đầu tiên bạn vào trình đơn View > Set Elements hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, để xuất hiện hộp thoại Set Elements. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 34 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Set Elements xuất hiện : Trong hộp thoại Set Elements bạn khai báo trình tự các thông số như sau : • Trong hộp thoại Joints nhấp chuột vào Labels để đánh dấu chọn chức năng hiển thị số hiệu của nút và phần tử. • Trong hộp thoại Frames nhấp chuột vào Labels. Sau cùng bạn nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại. Các thông số đã hiển thị trên dầm 6. KHAI BÁO ĐIỀU KIỆN BIÊN Để khai báo điều kiện biên bạn dùng chuột nhấp chọn nút thứ 1 và nút thứ 3 như hình sau : THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 35 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 7. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Tiếp theo, vào trình đơn Assign > Joint > Restraints. Hộp thoại Joint Restraints xuất hiện. Trong hộp thoại Joint Restraints tại mục Fast Restraints bạn dùng chuột nhấp chọn vào Tab thứ ba như hình con trỏ chỉ bên trên, sau cùng bạn nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại. Tiếp theo bạn nhấp chọn vào nút số 2 và số 4 như hình sau : THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 36 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 8. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Vào trình đơn Assign > Joint > Restraints. Hộp thoại Joint Restraints xuất hiện. Trong hộp thoại Joint Restraints tại mục Fast Restraints bạn dùng chuột nhấp chọn vào Tab thứ hai tính từ trái sang phải, sau đó bạn nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại. Liên kết dã xuất hiện trên dầm 7. KHAI BÁO CÁC ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU Vào trình đơn Define > Materials để xuất hiện hộp thoại Define Materials. Hộp thoại Define Materials xuất hiện. Trong hộp thoại Define Materials tại mục Materials bạn nhấp chuột vào CONC, trong mục Click to nhấp chuột vào Modify / Show Material để xuất hiện hộp thoại Material Property Data. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 37 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 9. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Trong hộp thoại Material Property Data tại mục Analysis Property Data bạn tiến hành khai báo như sau : • Mass per unit Volume nhập vào giá trị : 0 • Weight per unit Volume bạn nhập vào giá trị : 2.5 • Modulus of elasticity : 2.65e6 • Poissons ratio : 0.2 • Tiếp theo nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Material Property Data. • Nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại Define Materials. 8. KHAI BÁO ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC VÀ GÁN CHO PHẦN TỬ DẦM Trước tiên bạn vào trình đơn Define > Frame Sections. Hộp thoại Define Frame Sections xuất hiện. Trong hộp thoại Define Frame Sections tại mục Click to bạn dùng chuột nhấp chọn vào tam giác bên phải của hộp Add / Wide Flange để chọn Add Rectangular như hình bên dưới để xuất hiện hộp thoại Rectangular Section. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 38 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 10. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Rectangular Section xuất hiện. Trong hộp thoại Rectangular Section bạn khai báo theo trình tự sau: • Tại mục Section Name bạn nhập tên 0404. • Trong mục Dimensions khai báo tiết diện cho cột bằng cách nhập giá trị vào mục Depth là 0.4, và mục Width là 0.4. • Tại mục Meterial nhấp chuột vào tam giác bên phải để chọn loại vật liệu là CONC. • Nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Rectangular Section. Lúc bây giờ trong hộp thoại Define Frame Sections đã xuất hiện tên dầm là 0404 mà bạn đã nhập vào. Nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Define Frame Sections. Tiếp theo bạn dùng chuột nhấp chọn vào những phần tử thanh dầm như hình sau : THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 39 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 11. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Vào trình đơn Assign > Frame > Sections. Hộp thoại Define Frame Sections xuất hiện. Trong hộp thoại Define Frame Sections tại mục Name bạn dùng chuột nhấp vào chuỗi ký tự 0404 sau đó nhấp vào OK để đóng hộp thoại. ] Hình khi thực hiện xong 9. GÁN TẢI TRỌNG CHO DẦM Để gán tải trọng cho dầm, đầu tiên bạn vào trình đơn Define > Static Load Cases. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 40 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 12. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Define Static Load Case Names xuất hiện. Trong hộp thoại Define Static Load Case Names bạn thực hiện khai báo như sau : • Nhấp chuột vào Change Load. • Tại mục Load bạn nhập vào chuỗi ký tự TAP TRUNG, tại mục Self Weight Muliplier bạn nhập vào giá trị là 1, sau đó nhấp chuột vào Add new Load. • Thực hiện lần thứ hai tại mục Load bạn nhập vào chuỗi ký tự PHAN BO, sau đó nhấp chuột vào Add new Load. • Nhấp chọn vào OK để đóng hộp thoại Define Static Load Case Names. Gán tải trọng cho dầm : Để gán tải trọng cho dầm đầu tiên bạn dùng chuột nhấp chọn vào phần tử thứ nhất (tính từ trái sang phải). THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 41 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 13. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Vào trình đơn Assign > Frame Static Loads > Point and Uniform. Hộp thoại Point and Uniform Span Loads xuất hiện : Trong hộp thoại Point and Uniform Span Loads tại mục Load Case Name bạn dùng chuột nhấp chọn vào tam giác bên phải chọn TAPTRUNG. • Trong mục Direction bạn chọn Global Z. • Nhấp chọn vào Absolute Distance from End - I • Trong mục Point Loads bạn khai báo như sau : Distance 3 0 0 0 Load -40 0 0 0 • Sau cùng nhấp chọn OK để đóng hộp thoại. Tải trọng đã xuất hiện trên phần tử THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 42 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 14. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Tiếp theo bạn dùng chuột nhấp chọn vào phần tử số 3 như hình con trỏ chỉ bên dưới. Tiếp theo, bạn gán lực phân bố lên phần tử bằng cách vào trình đơn Assign > Frame static Loads < Point and Uniform. Hộp thoại Point and Uniform Span Loads xuất hiện : Trong hộp thoại Point and Uniform Span Loads tại mục Load Case Name bạn dùng chuột nhấp chọn vào tam giác bên phải chọn PHANBO, tại mục Point Loads bạn nhấp chọn vào Relative Distance from En-I, trong mục Uniform Load nhập vào giá trị là –10, sau đó nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Point and Uniform Span Loads. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 43 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 15. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Tải trọng phân bố đã xuất hiện trên dầm 10.KHAI BÁO BẬT TỰ DO Khai báo bật tự do bằng cách bạn vào trình đơn Analyze > Set Options Hộp thoại Analyze Options xuất hiện : Trong hộp thoại Analyze Options bạn thực hiện theo trình tự sau : • Tại mục Available SOFs (các thông số về bật tự do theo các phương)bạn dùng chuột nhấp chọn vào UZ và RY(như trong hộp thoại trên). • Nhấp chuột vào Generate Output sau đó nhấp chọn Select Output Options để xuất hiện hộp thoại Select Output Results. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 44 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 16. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Select Output Results xuất hiện : • Trong hộp thoại Select Output Results dùng chuột nhấp chọn vào Displacements để đưa thông số chuyển vị tại nút ra file kết quả, sau đó nhấp chọn vào Select/ Show Loads để xuất hiện hộp thoại Select Output. Trong hộp thoại Select Output bạn nhấp chọn vào LOAD1 Load Case sau đó nhấn phím Ctrl và dùng chuột nhấp chọn PHANBO vaØ TAPTRUNG sau đó chọn OK để đóng hộp thoại. • Nhập chuột vào Reaction/ Spring Forces và thực hiện lại bước trên. • Tương tự nhấp chọn vào Frame Forces để đưa ra nội lực của phần tử Frame • Sau cùng nhấp chọn OK để đóng hộp thoại Select Output. • Nhấn chọn vào OK lần hai để đóng hộp thoại Select Output Results. Tiếp theo bạn vào trình đơn Analyze < Run hay dùng phím F5 trên bàn phím để giải bài toán. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 45 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 17. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Save Model File As xuất hiện : Trong hộp thoại Save Model File As tại mục Save in bạn chỉ đường dẫn để lưu file, trong mục File name bạn đặt tên cho file là “dam ghép”và nhấp chọn Save để file được lưu. Khi máy giải xong sẽ xuất hiện hộp thoại có dòng chữ Analysis Complete lúc bấy giờ bạn nhấp chọn OK để xem chuyển vị của dầm. 11. XEM KẾT QUẢ BIỂU ĐỒ Để xem kết quả bạn vào trình đơn Display > Show Element Forces/ Stresses > Frames THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 46 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 18. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Hộp thoại Member Force Diagram for Frames xuất hiện : Trong hộp thoại Member Force Diagram for Frames tại mục Load bạn nhấp vào tam giác bên phải để chọn PHAN BO sau đó bạn dùng chuột nhấp chọn vào Momen 3-3 để xem momen xoắn quanh trục địa phương 3, nhấp chuột vào Show Values on Diagram và chọn vào OK để đóng hộp thoại. Tương tự như vậy bạn giải tiếp cho dầm đơn giản bằng cách bạn thực hiện lại từng bước số 1 đến bước thứ 4 để vẽ dầm như bên dưới. Sau khi vẽ dầm xong bạn thực hiện lại bước thứ năm như hình sau : THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 47 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 19. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH 12. KHAI BÁO ĐIỀU KIỆN BIÊN Để khai báo điều kiện biên bạn dùng chuột nhấp chọn nút thứ 1 và thứ 4 như hình bên dưới : Vị trí nhấp chuột Vào trình đơn Assign > Joint > Restraints. Hộp thoại Joint Restraints xuất hiện. Trong hộp thoại Joint Restraints tại mục Fast Restraints bạn dùng chuột nhấp chọn vào Tab thứ hai như hình con trỏ chỉ bên trên, sau cùng bạn nhấp chọn OK để đóng hộp thoại. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 48 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 20. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Tương tự như vậy bạn nhấp chọn vào nút thứ 2 và 3. Bây giờ vào trình đơn Assign > Joint > Restraints. Hộp thoại Joint Restraints xuất hiện : Trong hộp thoại Joint Restraints tại mục Fast Restraints bạn dùng chuột nhấp chọn vào tab thứ 3 như hình con trỏ chỉ bên trên và nhấp chọn OK. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 49 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 21. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Bây giờ bạn thực hiện lại từ bước 7 đến bước 9. 13. KHAI BÁO TẢI TRỌNG CHO DẦM • Trước tiên bạn dùng chuột nhấp chọn vào phần tử đầu tiên như hình sau : • Bây giờ bạn gọi lệnh Assign > Frame Static Loads > Point and Uniform Hộp thoại Point and Uniform Span Loads xuất hiện : THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 50 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 22. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Trong hộp thoại Point and Uniform Span Loads tại mục Load Case Name bạn dùng chuột nhấp chọn vào tam giác bên phải chọn TAPTRUNG. • Trong mục Direction bạn chọn Global Z. • Nhấp chọn vào Absolute Distance from End - I • Trong mục Point Loads bạn khai báo như sau : Distance 3 0 0 0 Load -40 0 0 0 • Sau cùng nhấp chọn Ok để đóng hộp thoại. Tương tự như vậy bạn nhấp chọn vào phần tử thứ hai sau đó thực hiện lại bước khai báo tải trọng phân bố như trong bước 9. Nhấp chuột vào phần tử số 2 Tải trọng phân bố xuất hiện trên phần tử số hai THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 51 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 23. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Bây giờ bạn thực hiện lại từ bước 10 và 11 cho đến khi hộp thoại Save Model File As xuất hiện. Hộp thoại Save Model File As xuất hiện : Trong hộp thoại Save Model File As tại mục Save in bạn chỉ đường dẫn để lưu file, trong mục File name bạn đặt tên cho file là “dam don gian”và nhấp chọn Save để lưu và đóng hộp thoại. Máy tiến hành giải bài toán, khi hộp thoại Analysis Complete xuất hiện bạn nhấp chọn vào OK để xem chuyển vị của dầm. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 52 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 24. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH 14. XEM BIỂU ĐỒ NỘI LỰC Tiếp theo bạn vào trình đơn Display > Show Element Forces/ Stresses > Frames Hộp thoại Member Force Diagram for Frames xuất hiện : Trong hộp thoại Member Force Diagram for Frames tại mục Load bạn nhấp chọn TAPTRUNG và nhấp chuột vào Moment 3-3 sau cùng nhấp chọn OK để đóng hộp thoại. Bạn thực hiện lại bước 11 để xem biểu đồ momen. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 53 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK
 25. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH 15. SO SÁNH Biểu đồ moment của dầm ghép Biểu đồ moment của dầm đơn giản Bạn thấy hai dầm có cùng nhịp và chịu tải trọng tương đương nhưng mômen lớn nhất trong dầm ghép là 50.91 kNm trong khi đó momen lớn nhất của dầm đơn giản là 80kNm, điều đó cho ta thấy dùng dầm ghép có khả năng tiết kiệm vật liệu hơn so với dùng dầm đơn giản có điều kiện làm việc tương đương. Chúc mừng bạn đã hoàn tất bài tập. THIẾT KẾ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 54 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK