Vi sinh vật thưc phẩm - Chương 2: Hình thái, cấu tạo và sinh sản của vi sinh vật

pdf 70 trang vanle 2530
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Vi sinh vật thưc phẩm - Chương 2: Hình thái, cấu tạo và sinh sản của vi sinh vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfvi_sinh_vat_thuc_pham_chuong_2_hinh_thai_cau_tao_va_sinh_san.pdf

Nội dung text: Vi sinh vật thưc phẩm - Chương 2: Hình thái, cấu tạo và sinh sản của vi sinh vật

 1. Chương 2. Hình thái, cấu tạo và sinh sản của vi sinh vật
 2. Vi sinh vật prokaryote
 3. Vi khuẩn Vi khuẩn (bacteria) là nhóm vi sinh vật có nhiều hình dạng, có nhân nguyên thủy, sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi
 4. 1. Cầu khuẩn (Coccus) Đường kính 0,5-1m, Gram (+), gồm 5 nhóm: - Đơn cầu khuẩn (Micrococcus) - Song cầu khuẩn (Diplococcus) - Tứ cầu khuẩn (Tetracoccus) - Liên cầu khuẩn (Streptococcus) - Tụ cầu khuẩn (Staphyloccoccus) - Cầu khuẩn Sarcina
 5. Cầu khuẩn Liên cầu khuẩn Tụ cầu khuẩn
 6. 2. Trực khuẩn Vi khuẩn hình que ngắn, kích thước (0,5-1)x(1-4)m, gồm 5 nhóm: - Bacillus: Gram (+), sinh bào tử - Bacterium: Gram (-), không sinh bào tử, thường có chu mao - Pseudomonas: Gram (-), không sinh bào tử, có 1 tiêm mao - Corynebacterium: Gram (+), không sinh bào tử, có hình dạng thay đổi tùy loại - Clostridium: Gram (+), sinh bào tử hình thoi hoặc hình dùi trống
 7. Trực khuẩn Bacillus cereus E. coli Clostridium botulinum
 8. 3. Xoắn khuẩn Là vi khuẩn có từ hai vòng xoắn trở lên, Gram (+), kích thước tương đối lớn (0,5-3)x(5-40) m Treponema palidum
 9. 4. Phẩy khuẩn Vibrio Vibrio cholerae parahemolyticus
 10. Cấu tạo tế bào vi sinh vật nhân nguyên thuỷ (prokaryote)
 11. Màng nhầy
 12. 1. Cấu trúc vách tế bào Gram + Gram -
 13. 1. Cấu trúc vách tế bào Gram - Gram +
 14. 2. Cấu trúc màng tế bào
 15. 2. Cấu trúc màng tế bào
 16. 2. Cấu trúc màng tế bào
 17. Riboxom
 18. Lysosome
 19. Chất nhân
 20. Plasmid
 21. Plasmid
 22. Bào tử
 23. Bào tử và sự hình thành bào tử
 24. Tiêm mao
 25. Nhung mao
 26. Các hình thức sinh sản của vi khuẩn
 27. Xạ khuẩn
 28. Xạ khuẩn
 29. Xạ khuẩn
 30. Vi khuẩn lam
 31. Vi khuẩn lam
 32. Các dạng hình thái của vi khuẩn lam
 33. Vi sinh vật Eukaryote - Vi nấm + Nấm men + Nấm mốc - Tảo - Nguyên sinh động vật
 34. I. Vi nấm - Nấm men - Nấm mốc
 35. Nấm lớn
 36. Nấm men
 37. Nấm men
 38. Nấm men Màng tế bào
 39. Nấm men Màng tế bào
 40. Nấm men Nhân và màng nhân
 41. Nấm men Riboxom
 42. Nấm men Lưới nội chất
 43. Nấm men Bộ Golgi
 44. Nấm men Hoạt động của bộ Golgi
 45. Nấm men Ty thể
 46. Nấm men Sinh sản theo kiểu nảy chồi
 47. Nấm men Sinh sản theo kiểu nảy chồi
 48. Nấm men Sinh sản theo kiểu phân đôi
 49. Nấm men Sinh sản bằng bào tử túi
 50. Nấm men Sinh sản bằng bào tử túi
 51. Nấm mốc Hệ tơ nấm mốc
 52. Nấm mốc Hệ tơ nấm mốc
 53. Nấm mốc Cơ quan sinh sản của nấm mốc
 54. Nấm mốc Cơ quan sinh sản của nấm mốc Aspergillus
 55. Nấm mốc Cơ quan sinh sản của nấm mốc Aspergillus
 56. Nấm mốc Cơ quan sinh sản của nấm mốc Aspergillus
 57. Nấm mốc Cơ quan sinh sản của nấm mốc Penicillium
 58. Nấm mốc Cơ quan sinh sản của nấm mốc Rhyzopus
 59. Nấm mốc Cơ quan sinh sản của nấm mốc Mucor
 60. Sinh sản bằng tiếp hợp tử
 61. Sinh sản bằng tiếp hợp tử
 62. II. Tảo (Algae) Ngành Hình thái tản Sắc tố quang hợp Dạng D2 dự trữ Vách tế bào Rhodophyta Đa bào Chl a, phycobilin, Tinh bột Cellulose hay (Tảo đỏ) carotenoid pectin, một số tẩm (4000 loài) CaCO3 Phaeophyta Đa bào Chl a và c, Laminarin Cellulose với (Tảo nâu) carotenoid, acid alginic (1500 loài) fucoxanthin Pyrrophyta Đơn bào Chl a và c, Tinh bột Cellulose (Tảo giáp) carotenoid, (1200 loài) xanthophyll Bacillariophyta Hầu hết đa bào, Chl a và c, Leucosin Pectin, một số (Tảo cát hay một số tập đoàn carotenoid, silicon dioxid khuê tảo) xanthophyll (11,500 loài) Chlorophyta Đơn bào, tập Chlorophyll a và Tinh bột Polysaccharid, (Tảo lục) đoàn, dạng sợi, đa b, carotenoid cellulose sơ cấp (7000 loài) bào Charophyta Đa bào Chl a và b, Tinh bột Cellulose tẩm (Tảo vòng) xanthophyll, CaCO3 (850 loài) carotenoid Euglenophyta Đơn bào Chlo a và b, Paramylon (một loại Không vách, màng (Tảo mắt) carotenoid, tinh bột) mỏng giàu (1000 loài) xanthophyll protein
 63. Tảo đỏ (Rhodophyta)
 64. (Tảo nâu) Phaeophyta Một vài loại Tảo nâu. (A) Cấu trúc tản, (B) Sargassum, (C) Laminaria
 65. Tảo giáp (Pyrrophyta) Thuỷ triều đỏ (Blooming)
 66. Tảo cát hay khuê tảo (Bacillariophyta)
 67. (Tảo lục) Chlorophyta Một vài loại Tảo lục. (A) Chlamydomonas, (B) Volvox, (C) Spyrogyra
 68. (Tảo vòng) Charophyta Tảo Chara