Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 5: Sự ô nhiễm thực phẩm do tác nhân vật lý

pdf 3 trang vanle 27/05/2021 700
Bạn đang xem tài liệu "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 5: Sự ô nhiễm thực phẩm do tác nhân vật lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfve_sinh_an_toan_thuc_pham_chuong_5_su_o_nhiem_thuc_pham_do_t.pdf

Nội dung text: Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 5: Sự ô nhiễm thực phẩm do tác nhân vật lý

  1. NỘI DUNG CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 5 1. Khái niệm về sự ô nhiễm vật lý SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM DO TÁC NHÂN VẬT LÝ 2. Các tác nhân vật lý ô nhiễm vào thực phẩm 3. Những nguyên nhân gây ô nhiễm vật lý trong sản xuất thực phẩm ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 1 ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 2 KHÁI NIỆM VỀ SỰ Ô NHIỄM VẬT LÝ CÁC TÁC NHÂN VẬT LÝ NHIỄM VÀO THỰC PHẨM  Là sự nhiễm vào TP những dị vật có nguồn gốc khác nhau, từ đó: CÁC DỊ VẬT TẠP CHẤT VÔ – Giảm chất lượng thực phẩm CỦA CƠ – Ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử CÔN TRÙNG dụng  Thời điểm ô nhiễm: THỰC PHẨM – Thu hoạch nguyên liệu – Quá trình chế biến – Đóng gói TẠP CHẤT SỰ CHIẾU XẠ HỮU CƠ – Vận chuyển, bảo quản THỰC PHẨM ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 3 ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 4 4.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM VẬT LÝ SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM Do sự bào mòn máy Mạt sắt móc, thiết bị, dụng cụ SX SỰ Thiết bị, máy móc, BÀO MÒN Mảnh kim NHỮNG dụng cụ SX bị hỏng MÁY MÓC loại NGUYÊN NHÂN THIẾT BỊ GÂY Ô NHIỄM DỤNG CỤ VẬT LÝ Bao bì hư hỏng Các mảnh vật liệu khác Tạp chất từ bên ngoài ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 5 ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 6
  2. SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM SỰ Ô NHIỄM THỰC PHẨM Gỉ sắt Mảnh Gỉ sắt Crom Mảnh thiếc Mạt sắt MÁY MÓC THIẾT BỊ Màng DỤNG CỤ Mảnh kim loại BAO BÌ BỊ HƯ HỎNG nhôm, Mảnh kim BỊ HƯ HỎNG giấy, loại Mạt của các xenlulô loại vật liệu khác Mảnh gãy của các loại vật liệu Mảnh túi Mảnh gốm, Mảnh thuỷ khác PE sứ tinh ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 7 ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 8 Cát, sỏi Bụi bẩn Từ nguyên Đất, đá liệu Cành, Các loại NGUYÊN LIỆU lá, vỏ tạp chất CHẾ BIẾN Ô NHIỄM quả TỪ BÊN NGOÀI khác THỰC PHẨM Con Rơi vào người Mảnh bao trong quá Côn vô tình bì đựng trình chế Cây que trùng, đưa vào nguyên biến dây buộc sâu, bọ liêu ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 9 ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 10 TƯỜNG NHÀ, TRẦN NHÀ Cát Bụi Đất bẩn Gỉ Đất Bụi Các tạp sắt cát bẩn chất khác Các Đinh Đất loại tạp ghim cát chất Kim CỬA khác Cây RA băng VAO CON NGƯỜI que CỬA QUÁ TRÌNH Côn SỔ CHẾ BIẾN trùng sâu LỖ Tóc Cúc áo bọ THÔNG Vòng, HƠI nhẫn, hoa Các tai tạp chất ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 11 ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 khác 12
  3. KIÊN QUYẾT THỰC HIỆN ATVSTP ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG TÔT HƠN ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 13 ThS. Phạm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn TP – Chương 5 14