Toán cao cấp A1 - Bài 4: Nguyên hàm và tích phân bất định

ppt 15 trang vanle 18/05/2021 1430
Bạn đang xem tài liệu "Toán cao cấp A1 - Bài 4: Nguyên hàm và tích phân bất định", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • ppttoan_cao_cap_a1_bai_4_nguyen_ham_va_tich_phan_bat_dinh.ppt

Nội dung text: Toán cao cấp A1 - Bài 4: Nguyên hàm và tích phân bất định

 1. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 2. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 3. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 4. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 5. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 6. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 7. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 8. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 9. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 10. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 11. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 12. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 13. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 14. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Một số từ khóa (keywords) và thuật ngữ (glossary) cần lưu ý F nguyên hàm : antiderivative/ initial function (logic)/ primitive F tích phân : integral F tích phân bội : multiple integral F tích phân kép : double integral F tích phân lặp : iterated integral F tích phân mặt : surface integral F tích phân từng phần : particular integral F tích phân đường cong : curvilinear integral F tích phân xác định : definite integral Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
 15. TOÁN CAO CẤP A1 – Chương 3 – Giới thiệu tổng quan Một số từ khóa (keywords) và thuật ngữ (glossary) cần lưu ý (tt) F tích phân bất định : antiderivative/ indefinite integral/ primitive integral F định nghĩa : definition/ determination/ define F biểu thức : expression F tính chất : property F phương pháp : method/ mode/ way F phân tích : analysis/ decomposition Đại học Quốc gia Tp.HCM - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin