Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng

ppt 32 trang vanle 24/05/2021 90
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptmang_may_tinh_cai_dat_va_cau_hinh_card_mang.ppt

Nội dung text: Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng

 1. Cài đặt và cấu hình card mạng Mạng máy tính TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 1
 2. Cài đặt card mạng ◼ Chuột phải vào My Computer ➔ chọn Manage TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 2
 3. Cài đặt card mạng ◼ Chọn Device Manager ➔ nhấn chuột phải vào biểu tượng máy tính ở khung nhìn bên phải ➔chọn Scan for hardware changes TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 3
 4. Cài đặt card mạng ◼ Máy tính tìm thấy Card mạng nhưng chưa có driver cho nó TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 4
 5. Cài đặt card mạng ◼ Chuột phải vào Ethernet Controler ➔ chọn Properties TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 5
 6. Cài đặt card mạng ◼ Chọn Reinstall Driver TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 6
 7. Cài đặt card mạng ◼ Chọn Next TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 7
 8. Cài đặt card mạng ◼ Chọn Next TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 8
 9. Cài đặt card mạng ◼ Chọn Next TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 9
 10. Cài đặt card mạng ◼ Chọn Next TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 10
 11. Cài đặt card mạng ◼ Chọn Finish TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 11
 12. Cài đặt card mạng ◼ Card mạng đã được cài đặt xong TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 12
 13. Kiểm tra thuộc tính của card mạng ◼ Nhấn chuột phải chọn Properties để xem các thuộc tính của nó TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 13
 14. Kiểm tra thuộc tính của card mạng ◼ Thẻ General TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 14
 15. Kiểm tra thuộc tính của card mạng ◼ Thẻ Advanced TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 15
 16. Kiểm tra thuộc tính của card mạng ◼ Thẻ Driver TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 16
 17. Kiểm tra thuộc tính của card mạng ◼ Thẻ Resources TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 17
 18. Kiểm tra thuộc tính của card mạng ◼ Thẻ Power Management TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 18
 19. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Chuột phải vào My Network Places ➔ chọn Properties TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 19
 20. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Chuột phải vào Local Area Connection ➔ chọn Properties TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 20
 21. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Cài đặt Client: chọn Install TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 21
 22. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Cài đặt Client: chọn Client ➔ Add TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 22
 23. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Cài đặt Client: chọn Client for Microsoft Networks ➔ OK TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 23
 24. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Cài đặt Client: chọn No để tiến hành cài đặt tiếp TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 24
 25. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Cài đặt Service: chọn Install ➔ Service ➔ Add TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 25
 26. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Cài đặt Service: Chọn File and Printer Sharing for Microsoft Networks ➔ Ok TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 26
 27. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Cài đặt Protocol: Cài đặt Protocol: chọn Install ➔ Protocol ➔ Add TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 27
 28. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Cài đặt Protocol: chọn Internet Protocol (TCP/IP) ➔ OK TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 28
 29. Cài đặt Client, Service, Protocol ◼ Kết quả sau khi đã cài đặt xong Client, Service, Protocol TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 29
 30. Cấu hình địa chỉ IP ◼ Chọn Internet Protocol (TCP/IP) ➔ Properties TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 30
 31. Cấu hình địa chỉ IP ◼ Chọn Use the following IP address ➔ nhập địa chỉ IP, subnet mask ➔ OK TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 31
 32. Cấu hình địa chỉ IP Hộp thoại sau thông báo đã xung đột địa chỉ IP với một máy khác. Hướng khắc phục: thay đổi lại địa chỉ IP TH Mạng máy tính - Cài đặt và cấu hình card mạng 32