Lập trình căn bản - Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C 3.0

pptx 13 trang vanle 15/06/2021 480
Bạn đang xem tài liệu "Lập trình căn bản - Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C 3.0", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxlap_trinh_can_ban_chuong_1_gioi_thieu_ve_ngon_ngu_c_va_moi_t.pptx

Nội dung text: Lập trình căn bản - Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C 3.0

 1. LẬP TRÌNH CĂN BẢN Phần 2 - Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 1
 2. Nội dung • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C – Lịch sử – Những đặc điểm của C • Môi trường lập trình Turbo C 2
 3. History of C language 3
 4. Những đặc điểm của C 5
 5. Môi trường lập trình Turbo C • Turbo C do hãng Borland cung cấp. • Có các chức năng: soạn thảo chương trình, dịch, thực thi chương trình, • Phiên bản được sử dụng ở đây là Turbo C 3.0 6
 6. Gọi Turbo C 7
 7. Soạn thảo chương trình mới • Vào menu File ->New #include #include int main () { char ten[50]; printf(“Xin cho biet ten cua ban !”); scanf(“%s”,ten); printf(“Xin chao ban %s”,ten); getch(); return 0; Gõ chương trình vào } 8
 8. Ghi chương trình đang soạn thảo vào đĩa • Sử dụng File->Save hoặc gõ phím F2 • Lệnh Save As để lưu chương trình với tên khác Tên hiện tại (tên cũ) Tên mới ( kể cả tên thư mục) 9
 9. Qui tắc đặt tên tập tin (file) • Theo quy tắc đặt tên tập tin của DOS. • Tên của tập tin gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng. – Phần tên: • Bắt đầu là 1 ký tự từ a z (không phân biệt hoa thường). • Theo sau có thể là các ký tự từ a z, các ký số từ 0 9 hay dấu gạch dưới (_), phần này dài tối đa là 8 ký tự. – Phần mở rộng: • Dài tối đa 3 ký tự. • Ví dụ: • Tên đúng: CHAO.C, baitap2.c, chao_ban.c • Tên sai: 1CHAO.C, chao+ban.c 10
 10. Thực hiện chương trình + Mở một chương trình+ Thoát • Thực hiện chương trình – Nhấn Ctrl-F9 hoặc vào menu Run->Run • Mở một chương trình đã có trên đĩa – Vào menu File->Open hoặc nhấn F3 • Thoát khỏi Turbo C – Vào menu File->Exit hoặc nhấn Alt-X 11
 11. Các lệnh trên menu Option • Directories: – Include directories: chứa các tập tin ta muốn đưa vào chương trình (file .h trong dòng #include). – Library directories: chứa các tập tin thư viện (file .lib) – Output directory: chứa các tập tin “đối tượng “ .obj và .exe sau khi biên dịch chương trình. – Source directories: chứa các tập tin “nguồn” (.obj và .lib). • Environment: dùng để thiết lập môi trường làm việc. 12
 12. Hết chương 13