Kĩ thuật lập trình - Lập trình hướng đối tượng 2

ppt 10 trang vanle 24/05/2021 70
Bạn đang xem tài liệu "Kĩ thuật lập trình - Lập trình hướng đối tượng 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptki_thuat_lap_trinh_lap_trinh_huong_doi_tuong_2.ppt

Nội dung text: Kĩ thuật lập trình - Lập trình hướng đối tượng 2

 1. LOGO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2
 2. Giới thiệu ❖Tên học phần: Lập trình hướng đối tượng 2 ❖Số đơn vị học trình: 3 ❖Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng 1
 3. Mục tiêu ❖Cuối khóa học sinh viên có khả năng: ▪ Hiểu khái niệm lập trình hướng đối tượng thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#. ▪ Thiết kế chương trình theo mô hình đa lớp. ▪ Giải quyết bài toán lập trình Windows Form. ▪ Sử dụng bộ thư viện .NET trong quá trình lập trình và có khả năng tìm hiểu kỹ thuật giải quyết vấn đề ▪ Kết nối cơ sở dữ liệu và tạo sự kết nối giữa dữ liệu quan hệ và mô hình hướng đối tượng
 4. Mô tả ❖Môn học này nhằm ứng dụng các kiến thức tổng hợp từ thiết kế, lập trình đến cơ sở dữ liệu để giải quyết những bài toán quản lý. ❖Áp dụng mô hình đa lớp để xây dựng chương trình theo hướng đối tượng, môn học cung cấp những mô hình giải pháp được sử dụng thực tế. ❖Ngoài ra, môn học còn cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình windows form và việc giao tiếp người dùng qua giao diện.
 5. Đánh giá ❖ Đề tài nhóm: 40% ❖Thi cuối kỳ (trắc nghiệm): 60% ❖ Cộng: 100%
 6. Tài liệu tham khảo 1. Programming C#, Oreilly 2. Microsoft Visual C# 2010 Step by Step 3. Programming Entity Framework, Oreilly, 2010 4. LINQ to SQL Tutorial, 2009 5. Lập trình CSDL với C# - Mô hình nhiều tầng, Nguyễn Văn Lân
 7. Nội dung Buổi Nội dung 1 Giới thiệu / Sử dụng giao diện và lập trình theo sự kiện 2 Kết nối cơ sở dữ liệu 3 Kết nối cơ sở dữ liệu (bài tập) 4 Mô hình đa lớp 5 Mô hình đa lớp (bài tập) 6 LinQ 7 LinQ (bài tập) 8 ADO.NET Entity Framework 9 ADO.NET Entity Framework (bài tập) 10 Hoàn chỉnh ứng dụng quản lý 11 Ôn tập / Báo cáo
 8. Bài tập lớn ❖ Đề tài: Viết chương trình quản lý theo hướng đối tượng (sử dụng Database) ❖ Nhóm: 3 sinh viên ❖ Hình thức: báo cáo + chương trình ❖ Gợi ý: ▪ Quản lý sinh viên ▪ Quản lý thư viện ▪ Quản lý nhân sự ▪
 9. Nội dung báo cáo I. Giới thiệu chương trình II. Cơ sở dữ liệu III. Các chức năng (Demo)
 10. Hỏi và Đáp