An toàn thông tin - Giới thiệu về Fire Wall

ppt 16 trang vanle 09/06/2021 1870
Bạn đang xem tài liệu "An toàn thông tin - Giới thiệu về Fire Wall", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptan_toan_thong_tin_gioi_thieu_ve_fire_wall.ppt

Nội dung text: An toàn thông tin - Giới thiệu về Fire Wall

 1. Giới thiệu về Fire Wall ATHENA
 2. Nội Dung  Khái niệm Firewall  Chức năng của Firewall  Khái niệm IDS/IPS  Chức năng của IDS/IPS ATHENA
 3. Gới Thiệu Firewall  Khái niệm: • Firewall hay còn gọi là bức tường lửa, được hiểu như là 1 thống máy tính và thiết bị mạng • Giúp ta có thể bảo mật và giám sát các truy xuất từ bên trong ra ngoài và ngược lại  Firewall có 2 loại: • Firewall mềm: ISA 2004, 2006, Comodo (client), Econpro (client) • Firewall cứng: Firewall 501, Firewall 506E, 515E, 525, 535 (Cisco) ATHENA
 4. Gới Thiệu Firewall  Chức năng của Firewall: • Bảo vệ các luồng thông tin của máy tính • Ngăn chặn các cuộc truy cập bất hợp pháp • Theo dõi các chương trình ứng dụng đang chạy kết nối ra ngoài • Lọc các lưu lượng internet nguy hiểm như: tấn công của hacker, các loại trojan, virus ATHENA
 5. Gới Thiệu Firewall ATHENA
 6. Gới Thiệu Firewall ATHENA
 7. Gới Thiệu Firewall Internet Router outside dm Firewall z inside Switch Syslog Server RAS Switch ATHENA
 8. Gới Thiệu Firewall ATHENA
 9. Gới Thiệu IDS  Khái niệm: • IDS (Intrusion Detection System): là hệ thống phát hiện xâm phạm được cài đặt trên các máy tính, hoặc thiết bị cứng  IDS có 2 loại: • Network_Based IDS: sử dụng cho LAN • Host_Based IDS: sử dụng trên từng host ATHENA
 10. Gới Thiệu IPS  Khái niệm: • IPS là một hệ thống chống xâm nhập (Intrusion Prevention System) được định nghĩa là một phần mềm hoặc một thiết bị chuyên dụng • Có khả năng phát hiện xâm nhập • Có thể ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh ATHENA
 11. Gới Thiệu IDS  Tính năng: • IDS hỗ trợ bản ghi chi tiết, nhiều sự kiện được ghi lại hàng ngày • Bảo đảm rằng chỉ có dữ liệu thích đáng mới được chọn và không bị ngập lụt trong những dữ liệu không cần thiết • Có kỹ thuật backup tốt • Update được các file mẫu đưa ra khi có nhiều lỗ hổng mới được phát hiện giống như ứng dụng chống virus ATHENA
 12. Gới Thiệu IDS ATHENA
 13. Gới Thiệu IDS ATHENA
 14. Gới Thiệu IDS ATHENA
 15. Thực Hành  Cài đặt và cấu hình Firewall: • Phần mềm Comodo (client) ATHENA
 16. ATHENA